Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Voksenopplæringen i Oslo - Tall, organisering og utfordringer - Bystyremelding 2/03 - Krafttak for norskopplæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Voksenopplæringen i Oslo - Tall, organisering og utfordringer - Bystyremelding 2/03 - Krafttak for norskopplæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Voksenopplæringen i Oslo - Tall, organisering og utfordringer - Bystyremelding 2/03 - Krafttak for norskopplæring

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Voksenopplæringen i Oslo - 8500 elever - 633 ansatte - 6 voksenopplæringssenter (inkl. Grønland) - 1 Servicesenter - Norsk-/grunnskoleopplæring 16-19 på vgs - budsjett 450 mill kr pr år (inkl bygning) - 3 fast ansatte under områdedirektør (UDA) Sammen arbeider vi for at voksne elever realiserer sine muligheter gjennom læring

3 Oslo kommune Utdanningsetaten 3 Tilbud og antall elever pr 1.10.08

4 Oslo kommune Utdanningsetaten 4 Bystyremelding: Hva har vi oppnådd? Servicesenter - testing - inntak - informasjon Felles inntaks-/elevbehandlings- system: SITS Regionale norskopplæringssenter Styrket fagmiljø spesialundervisning Samling av grunnskole/videregående skole

5 Oslo kommune Utdanningsetaten 5 Utfordringer Grupper som ikke tar opplæring: Motivasjon, informasjon og livssituasjon Mange som ikke består i norskopplæring Manglende basisferdigheter blant innvandrere Lav gjennomstrømming Oppfølging av den enkelte elevs resultater Manglende norskkunnskaper problem videre i grunnskole og videregående skole

6 Oslo kommune Utdanningsetaten 6 Krafttak for norskopplæring Satsing på 86 mill kr for økt integrering, ( 5 mill fra bystyret) Treårig prosjekt Norskopplæringssentrene og andre opplæringssteder Tre hovedmålsettinger 20 tiltak Samarbeid med andre etater og bedrifter

7 Oslo kommune Utdanningsetaten 7 Hva skal oppnås! 1.Økt rekruttering 2.Bedre kvalitet 3.Økt gjennomstrømming og fullføring

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Resultater bestått skriftlig norskprøve

9 Oslo kommune Utdanningsetaten 9 Krafttak: Viktige tiltak Informasjon og nettverksbygging Opplæring i bedrift og yrkesretting av norskopplæring Lavterskeltilbud bl a ved nærskoler Etterutdanning av lærere Utvikling av grunnleggende ferdigheter Minoritetsrådgivere og deltakerfaddere Tidlig innsats i system

10 Oslo kommune Utdanningsetaten 10 Forskningsoppdrag Gjennomstrømmingsanalyse som skal gi svar på (Rambøll) - hvor lang tid bruker deltakerne før de tar norskprøven, hvilke forskjeller og hvorfor forskjeller? - kvantitativ analyse (Sits) og kvalitativ analyse (intervju og fokusgrp) - samarbeid med IMDi Følgeforskning av hele satsingen (FAFO) - dokumentere og veilede underveis: delrapporter - sluttrapport - både kvalitative og kvantitativ tilnærming - dybdestudier

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Quo Vadis Byomfattende tilbud Arbeidstrening og kvalifisering – søm, strikking, catering med mer 500 elever hovedsakelig spor 1 Kommer inn som analfabeter Går ut som yrkeskvinner Quo Vadis har fått flere utmerkelser – 1996 Oslo kommunes Likestillingspris, 2004 pris av Norske Kvinners Sanitetsforening, 2005 fikk de 2, plass i Det nytter prisen og i 2007 ble de nominert til European City Award Toril Løfwander – nye lokaler


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Voksenopplæringen i Oslo - Tall, organisering og utfordringer - Bystyremelding 2/03 - Krafttak for norskopplæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google