Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Voksenopplæringen i Oslo - Tall, organisering og utfordringer - Bystyremelding 2/03 - Krafttak for norskopplæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Voksenopplæringen i Oslo - Tall, organisering og utfordringer - Bystyremelding 2/03 - Krafttak for norskopplæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Voksenopplæringen i Oslo - Tall, organisering og utfordringer - Bystyremelding 2/03 - Krafttak for norskopplæring

2 Sammen arbeider vi  for at voksne elever realiserer sine muligheter gjennom læring
Voksenopplæringen i Oslo elever ansatte - 6 voksenopplæringssenter (inkl. Grønland) - 1 Servicesenter - Norsk-/grunnskoleopplæring på vgs - budsjett 450 mill kr pr år (inkl bygning) - 3 fast ansatte under områdedirektør (UDA) 2

3 Tilbud og antall elever pr 1.10.08

4 Bystyremelding: Hva har vi oppnådd?
Servicesenter - testing - inntak - informasjon Felles inntaks-/elevbehandlings- system: SITS Regionale norskopplæringssenter Styrket fagmiljø spesialundervisning Samling av grunnskole/videregående skole

5 Utfordringer Grupper som ikke tar opplæring: Motivasjon, informasjon og livssituasjon Mange som ikke består i norskopplæring Manglende basisferdigheter blant innvandrere Lav gjennomstrømming Oppfølging av den enkelte elevs resultater Manglende norskkunnskaper problem videre i grunnskole og videregående skole

6 Krafttak for norskopplæring
Satsing på 86 mill kr for økt integrering, ( 5 mill fra bystyret) Treårig prosjekt Norskopplæringssentrene og andre opplæringssteder Tre hovedmålsettinger 20 tiltak Samarbeid med andre etater og bedrifter

7 Hva skal oppnås! Økt rekruttering Bedre kvalitet
3. Økt gjennomstrømming og fullføring

8 Resultater bestått skriftlig norskprøve

9 Krafttak: Viktige tiltak
Informasjon og nettverksbygging Opplæring i bedrift og yrkesretting av norskopplæring Lavterskeltilbud bl a ved nærskoler Etterutdanning av lærere Utvikling av grunnleggende ferdigheter Minoritetsrådgivere og deltakerfaddere Tidlig innsats i system 9 9

10 Forskningsoppdrag Gjennomstrømmingsanalyse som skal gi svar på (Rambøll) - hvor lang tid bruker deltakerne før de tar norskprøven, hvilke forskjeller og hvorfor forskjeller? - kvantitativ analyse (Sits) og kvalitativ analyse (intervju og fokusgrp) - samarbeid med IMDi Følgeforskning av hele satsingen (FAFO) - dokumentere og veilede underveis: delrapporter - sluttrapport - både kvalitative og kvantitativ tilnærming - dybdestudier 10

11 Quo Vadis Byomfattende tilbud
Arbeidstrening og kvalifisering – søm, strikking, catering med mer 500 elever hovedsakelig spor 1 Kommer inn som analfabeter Går ut som yrkeskvinner Quo Vadis har fått flere utmerkelser – 1996 Oslo kommunes Likestillingspris, 2004 pris av Norske Kvinners Sanitetsforening, 2005 fikk de 2, plass i Det nytter prisen og i 2007 ble de nominert til European City Award Toril Løfwander – nye lokaler


Laste ned ppt "Voksenopplæringen i Oslo - Tall, organisering og utfordringer - Bystyremelding 2/03 - Krafttak for norskopplæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google