Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanseutvikling i regi av Høgskolen i Hedmark Prosjekt: Tilpasset norskopplæring med felles læreplan i norsk – likeverdig opplæring i praksis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanseutvikling i regi av Høgskolen i Hedmark Prosjekt: Tilpasset norskopplæring med felles læreplan i norsk – likeverdig opplæring i praksis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanseutvikling i regi av Høgskolen i Hedmark Prosjekt: Tilpasset norskopplæring med felles læreplan i norsk – likeverdig opplæring i praksis

2 2 Mål for kompetanseutviklingen Bidra til at lærere og skoleledere utvikler større bevissthet om de utfordringene det innebærer å gi opplæring til elever som har norsk som et andrespråk. Videreutvikle didaktisk innsikt og didaktiske ferdigheter – iverksette tiltak tilpasset språklige minoritetselevers behov Det skal være en tett kobling mellom aksjonsforskningsprosjektet og kompetanseutviklingsprosjektet dette skoleåret. Sammenheng mellom kurstemaer og nettverkssamtalene. Dokumentere vellykket praksis – konkrete praksiseksempler som kan utvikles faglig og didaktisk i et samarbeid mellom forskere og lærere. Bruke erfaringer fra aksjonsforskningen og nettverkssamlingene i videre kompetanseutviklingsprogram.

3 3 Skoleåret 2005 – 2007 Fase 1: 2005-2006 Åpningskonferanse Nettverkssamlinger (5) for to aksjonsskoler og tre utviklingsskoler Kursrekke (8) for de samme skolene Nettsted Avslutningskonferanse – 1.juni – for alle Fase 2: 2006-2007 Spredningssamlinger – parallelle kursrekker (9) - tilbud til alle skoler

4 4 Nettverkssamlinger Nettverkssamlinger på skolene Deltakere fra flere skoler i en gruppe Utviklingssamtaler – med utgangspunkt i materiale / praksis fra skolen Dialog mellom forsker og lærer Det er de forskerne som leder aksjonsforskningsprosjektet som leder nettverkssamlingene på skolene Deltakerne skriver refleksjonsnotat

5 5 Kurssamlinger 9 kurssamlinger for lærere og skoleledere (3,5 timer) Kurstemaene satt opp etter innspill fra deltakerne Sammenheng mellom det som skjer på kurssamlingene og det som drøftes i nettverksgruppene Kurstemaer dette året: Tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever Blikk for elevenes språk og språklæring Andrespråkselevenes utfordringer Språklæring i klasserommet På oppdagelsesferd i litteraturen med Salman og Zenzele Større språklig mangfold - utfordringer for norskfaget Foreldresamarbeid Kartlegging og vurdering av språkferdigheter

6 6 Tilbakemeldinger Glede over å få være med…. Godt faglig utbytte, motiverende og inspirer til faglig lesing Gode og faglige samtaler i nettverksgruppene Tilbakevendende utfordring for kursene – knytte teoriene som presenteres tettere til praksis Med ønske om å få fasiten…. Kjenne de ”gode eksemplene som virker” Åpne for dialog – utfordre deltakerne

7 7 Konferanse 1.juni 2006 og kursrekke neste år Invitasjon til alle grunnskoler - påmelding Torsdag 1.juni - hel dag Mål for konferansen: Oppsummere prosjektets resultater og formidle disse til andre Lærere / skoleledere presenterer prosjekter og resultater Forskerne oppsummerer og formidler resultater Kursrekke skoleåret 2006-2007 vil bygge på erfaringer og resultater fra inneværende år – alle skoler inviteres med. (9 x 2 samlinger)


Laste ned ppt "Kompetanseutvikling i regi av Høgskolen i Hedmark Prosjekt: Tilpasset norskopplæring med felles læreplan i norsk – likeverdig opplæring i praksis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google