Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Litt statistikk Hvordan blir Oslo-skolene berørt av prosjektet? Statusrapportering fra skolene Særlige utfordringer Hva forventes av skolene? Hva forventer skolene av UDE? Veien videre Skoleledersamling 3. april

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Nasjonale prøver LESING 4. Trinn 10. trinn Alle elever50,9250,05 Minoritetselever født i Norge48,2843,79 Minoritetselever født i utlandet41,6737,91 (Utdanningsspeilet 2004 www.udir.no )www.udir.no I Oslo har mer enn hver tredje elev minoritetsspråklig bakgrunn! Nasjonale prøver - 2004

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her GJENNOMSNITTSKARAKTERER 10.trinn norsk engelsk matematikk Majoritetselever3,93,83,5 Minoritetselever f. N.3,73,63,2 Minoritetselever f. utl.3,43,22,9 (Utdanningsspeilet 2004 www.udir.no)www.udir.no Standpunkt grunnskole 2004

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Alle elever følger læreplan i norsk etter en opptrappingsplan Enkeltvedtak etter §2-8 skal fattes som tidligere Ressurstildeling er uendret Mulighet for å søke fritak for vurdering og/eller opplæring i sidemål er uendret Forvaltningssiden av prosjektet

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Prosjektet handler om forsterket tilpasset opplæring i norsk for den enkelte elev - alle lærere skal formidle sitt fag gjennom det norske språket Tilpasset opplæring handler om en systematisk tilnærming til elevens læring Tilpasset opplæring forutsetter dialog Prosjektet angår hele kollegiet, foresatte og elever Prosjektet angår alle Oslo-skoler! Innholdssiden i prosjektet

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Forankring i skolens virksomhet – felles fokus, felles retning og prioriteringer Lærernes samarbeid Dialog med de foresatte – foreldre kjenner barnet best Eleven i sentrum Kompetanse mht andrespråksperspektivet Hva må til for å lykkes? … som langt på vei handler om god allmenngyldig pedagogikk

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Hva sier skolelederne så langt? I 63 % av alle skolene har skoleledelsen gjennomgått prosjektet for hele kollegiet 30 % av skolene har gjennomgått prosjektet kun for deler av kollegiet - og ingen andre Bare seks skoler har gjennomgått prosjektet for elevene, hele kollegiet, foresatte og driftsstyret Forankring som suksessfaktor

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Statusrapportering På de aller fleste skoler er ledelsen og deler av kollegiet involvert i både analyse av resultater og drøfting av tiltak På 71 % av skolene arbeides det systematisk med de foresatte om elevenes faglige og sosiale utvikling 42 % av skolene involverer driftsstyret Elevrådet blir kun tatt med på analyse og drøfting av tiltak på 16 % av skolene Involvering og samarbeid som suksessfaktor

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Statusrapportering På de fleste skoler brukes ressurslærerne i arbeidet med tilrettelegging av forsterket tilpasset norskopplæring, dog i ulik grad Ressurspermen oppleves av de fleste skoler som en støtte og veiledning i skolens arbeid med forsterket tilpasset norskopplæring Felles referanse som suksessfaktor

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Statusrapportering 42 % av skolene bruker prosjektverktøy i planlegging og oppfølging av prosjekter 48% av skolene har utarbeidet en plan for lese-, skrive- og språkopplæring* 79 % av skolene har eller er i gang med å utarbeide en plan for skole-hjem samarbeid Knappe 69 % av skolene har deltatt i kompetanseutvikling knyttet til prosjektet. Halvparten av disse har i stor eller noen grad sørget for kompetansedeling på egen skole. Struktur og planmessighet som suksessfaktor

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Utfordringer for skolene Forankring Variasjon i elevgrunnlaget

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Utfordringer for skolene Utgangspunkt for tilpasning S K O L E – > 80 % elever med min. bakgrunn – nyankomne familier – foreldre har ikke arbeid – foreldre snakker ikke norsk – foreldre kjenner ikke til norsk skole – stor mobilitet blant elever (til og fra skolen) E L E V – født i utlandet – ikke noe norsk nettverk – begynner etter 4. trinn – kanskje uten skolebakgrunn – foreldre snakker ikke norsk – mangler felles referanser – mulig traumatisk fortid Svært ulike utfordringer blant Oslo-skolene

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Utfordringer for skolene Forankring Variasjon i elevgrunnlaget Gode rutiner for ”elevovertagelse” (fra barnehage til skole, mellom trinnene, mellom skolene) Dokumentasjonskrav Intern deling av kompetanse Tilgang til eller utvikling av gode læremidler

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Utfordringer for UDE Samordne sentrale tiltak og tilbakemeldinger - mange ”oppdrag” fra kommune og stat Evaluere og vurdere kompetanseutviklingstiltak Systematisk dokumentere ulike forhold ved prosjektet for å sette inn målrettede tiltak Møte skolene med det utgangspunktet de har (tilpasset støtte og oppfølging)!

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Bedre samordning av informasjon til skolene Tydelige forventninger til skolene Bevisst oppfølging av den enkelte skole Aktivisere ressurslærerne Utvikle en idébank – god praksis innenfor ulike satsningsområder/fagfelt – i samarbeid med skolene Formidle ”norsk skole” til de minoritetsspråklige foresatte Skolenes forventninger til UDE

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Veien til forankring, felles fokus og utvikling UDEs forventninger til skolene

18 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Veien videre – kort oppsummering Følge opp statusrapporteringen med hovedfokus på forankring av prosjektet Innhente og systematisere relevant dokumentasjon fra skolene ”Aktivisere” ressurslærerne Videreføre workshop med skoleledergrupper Gi mulighet for tilpasset veiledning med prosjektleder og pedagogisk veileder torsdager kl 1200 til kl 1500 Utvikle en idébank i samarbeid med skoler Sørge for informasjon til de foresatte

19 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her

20 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Vahl skole


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google