Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Prosedyrekoder for bruk innenfor habilitering, rehabilitering, rusbehandling og psykisk helsevern Edgar Glück,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Prosedyrekoder for bruk innenfor habilitering, rehabilitering, rusbehandling og psykisk helsevern Edgar Glück,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Prosedyrekoder for bruk innenfor habilitering, rehabilitering, rusbehandling og psykisk helsevern Edgar Glück, spesiallege KITH

2 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Formål med prosedyrekodeverk Klassifisering av aktiviteter Løpende virksomhetsregistrering Styringsdata til sentrale myndigheter Ev. grunnlag for økonomisk avregning (sammen med andre opplysninger) Dokumentasjon av egen virksomhet Ordinering/rekvirering av aktiviteter Forskning

3 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Tilgrensende prosedyrekoder mot HRRP NCSP – Kirurgiske prosedyrer NCMP – Medisinske prosedyrer NEKLAB – Laboratorieundersøkelser NORAKO – Bildedannende undersøkelser Erstattes av nytt undersøkelseskodeverk ? – Administrative prosedyrer

4 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Vurderte kodeverk ACHI - The Australian Classification of Health Interventions CCI - Canadian Classification of Health Interventions ICD-10-PCS – ICD-10 Procedure Coding System ICHI - International Classification of Health Interventions KVÅ - Klassifikation av vårdåtgärder SKS - Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem NCSP – Tillegg fra Finland SNOMED CT NIC - Nursing Interventions Classification

5 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Omfang av registrering Prosedyrer/tiltak i spesialisthelsetjenesten Ikke registrere ”grunnleggende” aktiviteter løpende pleie, oppfølgning, evaluering osv. vanlige rekvisisjoner, prøvetakning osv. Utførte prosedyrer rettet mot én pasient direkte eller indirekte alene eller i gruppe skal være dokumentert i pasientjournalen

6 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Om prosedyrene Veldefinerte Enighet om hva en prosedyre omfatter Av et visst omfange Rimelig enhetlig ressursbruk Ikke knyttet til personellkategori (som oftest) en kode kan benyttes av alle typer helsepersonell forutsatt at vedkommende tjenesteyter er faglig kvalifisert

7 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Brukes sammen med andre kodeverk Brukes sammen med: NCMP for medisinske prosedyrer Også for medikamentadministrasjon NCSP for kirurgiske prosedyrer

8 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Tverrfaglig utredning og behandling Samordnet behandlings- eller utredningsopplegg Involverte faggrupper opererer som et samlet team Pasienten henvises ikke fra en faggruppe til en annen Representanter fra flere faggrupper typisk 3 eller flere hver enkelt legespesialitet regnes som en egen faggruppe (for eksempel psykiater og nevrolog)

9 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Teknisk beskrivelse av kodeverket

10 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Prosedyrekodeverket 131 prosedyrekoder 75 underkoder for ytterligere spesifisering Ordnet i 5 grupper Sortering Primært etter hovedaktivitet for prosedyren Sekundært etter emneområde (som oftest)

11 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Akser i kodeverket A. Aktivitet Aktivitetsgruppe Ytterligere spesifikasjon av aktiviteten B. Emneområde Utvalgte deler fra ICF med noen tillegg C. Objekt Hvem prosedyren er rettet mot

12 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Akse A – Aktivitet – hovedgrupper 1. Utredning og diagnostikk 2. Behandling og trening 3. Rådgivning og opplæring 4. Hjelpetiltak 5. Andre tiltak

13 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Akse B – Emneområde Kroppsfunksjoner Inklusiv mentale funksjoner Aktiviteter og deltakelse Miljøfaktorer Andre og multiple funksjoner Andre funksjoner Multiple funksjoner Totalsituasjon

14 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Akse C – Objekt Pasienten selv Pasient i gruppe Par (ektefeller eller samboere uansett kjønn) Foreldre Familie Flerfamiliegruppe Pårørende (foreldre eller andre) Andre (inklusiv annen instans i helsevesenet)

15 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Struktur for kodeverket

16 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Elementer i koden A. Aktivitet Aktivitetsgruppe1. tegn Ytterligere spesifikasjon5. tegn (evt.) B. Emneområde 2. tegn Utvalgte deler fra ICF med noen tillegg C. Objekt 4. tegn Hvem prosedyren er rettet mot

17 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Oppbygging av koden 1. tegn: siffer som angir kapittelnummer (1-5) Aktivitetsgruppe 2. tegn: siffer som angir underkapittel (1-..) Emneområde med mer 3. tegn: bokstav eller siffer Skiller mellom koder i et underkapittel 4. tegn: bokstav Objekt for prosedyren 5. tegn: bokstav eller siffer Yterligere spesifikasjon av aktiviteten

18 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Eksempel på kode A. Aktivitet = Utredning og diagnostikk B. Emneområde = Mentale funksjoner C. Objekt = Pasienten selv 1 2 E A

19 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Eksempel på kode med spesifisering A. Aktivitet = Rådgivning og opplæring B. Emneområde = Tjenester C. Objekt = Pasienten selv 3 1 A A 1

20 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Opplysningene i kodelisten Kodeverdien består av 4 eller 5 tegn og angir kodens plassering langs de 3 aksene Aktivitet Emneområde Objekt Kodeteksten beskriver hva prosedyren omfatter og hvem prosedyren retter seg mot. Kommentarer gir supplerende opplysninger om bruken av prosedyren.

21 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Tilleggsopplysninger for prosedyren (om applikasjonssystemet tillater) Ansvarlig instans (institusjon/avdeling) Sted for utførelse (institusjon/avdeling eller ambulant) Utførende personell Personellkategori (lege, psykolog, fysioterapeut osv.) Tjenesteyter (person) Omfang/varighet (eventuelt)

22 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Kodeverket og tilleggsopplysninger

23 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Gjennomgang av kodeverket

24 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Hovedgrupper 1. Utredning og diagnostikk 2. Behandling og trening 3. Rådgivning og opplæring 4. Hjelpetiltak 5. Andre tiltak

25 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Gruppe 1 – Utredning og diagnostikk Generelle undersøkelser Undersøkelse av mentale funksjoner Undersøkelse av øvrige kroppsfunksjoner Undersøkelse av funksjoner relatert til aktiviteter og deltakelse Kartlegging av miljøfaktorer Annen utredning/diagnostikk

26 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Gruppe 2 – Behandling og trening Psykologisk behandling Kombinert psykologisk og somatisk behandling Fysikalsk behandling Oppøving av ferdigheter Annen somatisk behandling

27 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Gruppe 3, 4 og 5 Gruppe 3 – Rådgivning og opplæring Rådgivning Opplæring Gruppe 4 – Hjelpetiltak Tilrettelegging av hjelpetiltak Utprøving av hjelpetiltak/hjelpemidler Utføring av hjelpetiltak Gruppe 5 – Andre tiltak Indirekte pasientarbeid Direkte pasientrettede tiltak

28 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Detaljert gjennomgang av kodeverket

29 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Gruppe 1 – Utredning og diagnostikk (med undergrupper – del 1) Generelle undersøkelser Diagnostisk vurdering Undersøkelse av mentale funksjoner Standardisert undersøkelse av mentale funksjoner Undersøkelse av øvrige kroppsfunksjoner Undersøkelse av sansefunksjoner, smertepersepsjon og talefunksjoner Undersøkelse av bevegelsesrelaterte funksjoner Undersøkelse av andre kroppsfunksjoner

30 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Gruppe 1 – Utredning og diagnostikk (med undergrupper – del 2) Undersøkelse av funksjoner relatert til aktiviteter og deltakelse Undersøkelse av kommunikasjonsfunksjoner Undersøkelse av andre funksjoner relatert til aktiviteter og deltakelse Kartlegging av miljøfaktorer Miljøfaktorer relatert til produkter og teknologi Miljøfaktorer relatert til støtte og sosialt nettverk Annen utredning/diagnostikk Andre utredningstiltak ved bruk av standardiserte metoder

31 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Gruppe 2 – Behandling og trening (med undergrupper – del 1) Psykologisk behandling Psykoterapi Annen psykologisk behandling Kombinert psykologisk og somatisk behandling Psykosomatisk behandling Tverrfaglig behandling av sammensatte tilstander Fysikalsk behandling Fysisk trening under instruksjon Annen trening under instruksjon Behandling av muskel-skjelettsystemet med teknisk apparatur Manuelle behandlingstiltak Annen fysikalsk behandling

32 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Gruppe 2 – Behandling og trening (med undergrupper – del 2) Oppøving av ferdigheter Oppøving av kroppsfunksjoner Oppøving av funksjoner relatert til aktiviteter og deltakelse Sosial ferdighetstrening Annen somatisk behandling Lysbehandling

33 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Gruppe 3 – Rådgivning og opplæring Rådgivning Av pasient Av andre personer eller instanser Opplæring Læring og mestring

34 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Gruppe 4 – Hjelpetiltak Tilrettelegging av hjelpetiltak Personrettede hjelpetiltak Miljørettede hjelpetiltak Utprøving av hjelpetiltak/hjelpemidler Utprøving av hjelpetiltak Utprøving av hjelpemiddel Utføring av hjelpetiltak Personlig assistanse til til ADL-aktiviteter

35 Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Gruppe 5 – Andre tiltak Indirekte pasientarbeid Koordinering av tiltak Kontakt med andre instanser Annet indirekte pasientarbeid Direkte pasientrettede tiltak Tvangstiltak Skjermings- og sikringstiltak


Laste ned ppt "Prosedyrekodeverk HRRP 2008 Edgar Glück Prosedyrekoder for bruk innenfor habilitering, rehabilitering, rusbehandling og psykisk helsevern Edgar Glück,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google