Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosedyrekoder for bruk innenfor

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosedyrekoder for bruk innenfor"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Prosedyrekoder for bruk innenfor
(re)habilitering, rusbehandling og psykisk helsevern Edgar Glück, spesiallege

3 Formål med prosedyrekodeverk
Ordinering/rekvirering av aktiviteter Virksomhetsregistrering Dokumentasjon Økonomisk avregning Krever sannsynligvis lang mindre detaljering Kun opplysninger om ressursforbruk?

4 Overlappende prosedyrekoder mot RRP
NCSP – Kirurgiske prosedyrer Tilpassing av proteser (flyttes?) NCMP – Medisinske prosedyrer Substansadministrasjon/farmakoterapi (forblir) Funksjonstester (må vurderes) Rådgivning (må vurderes) NEKLAB – Laboratorieundersøkelser NORAKO – Bildedannende undersøkelser ? – Administrative prosedyrer

5 Vurderte kodeverk ACHI - The Australian Classification of Health Interventions CCI - Canadian Classification of Health Interventions ICD-10-PCS – ICD-10 Procedure Coding System ICHI - International Classification of Health Interventions KVÅ - Klassifikation av vårdåtgärder SKS - Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem NCSP – Tillegg fra Finland SNOMED CT NIC - Nursing Interventions Classification

6 Prosedyrekodeverk (for utprøvning)
Ca. 170 prosedyrer Mulighet for ytterligere spesifikasjon Ordnet i 6 grupper Sortering primært etter metode for prosedyren sekundært etter emneområde (som oftest)

7 Akser i kodeverket Metode Emneområde Objekt Metodegruppe
Metodespesifikasjon eller anatomi Emneområde Utvalgte deler fra ICF med noen tillegg Objekt Hvem prosedyren er rettet mot

8 Akse A – Metode – hovedgrupper
Utredning/diagnostikk Psykologisk behandling Somatisk behandling Veilednings- og opplæringstiltak Hjelpetiltak Andre tiltak

9 Aktiviteter og deltakelse Miljøfaktorer Andre og multiple funksjoner
Akse B – Emneområde Kroppsfunksjoner Aktiviteter og deltakelse Miljøfaktorer Andre og multiple funksjoner Andre funksjoner Multiple funksjoner Totalsituasjon

10 Akse B – Emneområde Kroppsfunksjoner
Mentale funksjoner Sansefunksjoner og smerte Stemme- og talefunksjoner Hjerte-, kretsløps- og respirasjonsfunksjoner Fordøyelse, stoffskifte og indresekretoriske funksjoner Urinsystemets funksjoner, kjønnsfunksjoner og forplantning Nerve-, muskel-, skjelett- og bevegelsesrelaterte funksjoner Aktiviteter og deltakelse Miljøfaktorer Andre og multiple funksjoner

11 Akse B – Emneområde Aktiviteter og deltakelse
Kroppsfunksjoner Aktiviteter og deltakelse Læring og kunnskapsanvendelse Allmenne oppgaver og krav Kommunikasjon Mobilitet Egenomsorg Mellommenneskelige interaksjoner og relasjoner Viktige livsområder Miljøfaktorer Andre og multiple funksjoner

12 Akse B – Emneområde Miljøfaktorer
Kroppsfunksjoner Aktiviteter og deltakelse Miljøfaktorer Produkter og teknologi Naturmiljø og menneskeskapte miljøforandringer Støtte og sosialt nettverk Holdninger Tjenester, systemer og strategier for tiltak Andre og multiple funksjoner

13 Akse C – Objekt Pasienten selv Pasient i gruppe Par Familie Flerfamiliegruppe Pårørende Annen instans i helsevesenet Andre

14 Krav til oppbygging av koden
Max. 6 tegn Må kunne skilles fra NCSP og NCMP 4 tegn Starter med et tall (kapittelnummeret)

15 Emneområde Ikke representert i koden Objekt 4. tegn
Elementer i koden Metode Metodegruppe 1. og 2. tegn Metodespesifikasjon 3. tegn eller anatomi Emneområde Ikke representert i koden Utvalgte deler fra ICF med noen tillegg Objekt 4. tegn Hvem prosedyren er rettet mot

16 Datainnhold På første linje På påfølgende linjer
Kodeverdi (til venstre) Kodetekst Objekt for prosedyren (til høyre – er vanligvis ikke angitt) På påfølgende linjer Kommentarer (eventuelt) Underinndelinger (eventuelt)

17 De enkelte opplysningene
Kodeverdien består alltid av 4 tegn og angir kodens plassering langs de 3 aksene Metode Emneområde Objekt Kodeteksten beskriver hva prosedyren omfatter. Kommentarer kan finnes og gir supplerende opplysninger om bruken av prosedyren. Objekt for prosedyren angir hvem prosedyren omfatter. De fleste prosedyrer gjelder ”Pasienten selv” og objekt er derfor kun angitt når objekt for prosedyren ikke er ”Pasienten selv”.

18 Ikke knyttet til personellkategori
Om prosedyrekodene Omfatter de fleste prosedyrer som ikke alt er dekket av de nevnte tilgrensende kodeverk, men omfatter ikke: Rutinemessige kliniske prosedyrer Administrative prosedyrer Ikke knyttet til personellkategori en kode kan benyttes av alle typer helsepersonell forutsatt at vedkommende tjenesteyter er faglig kvalifisert

19 Spesifisering av en prosedyrekode
Mange prosedyrekoder har underinndelinger Prosedyrekoden kan benyttes uspesifisert Alternativt angi en spesifikk underinndeling

20 Tilleggsopplysninger for prosedyren (om applikasjonssystemet tillater)
Ansvarlig instans (institusjon/avdeling) Personellkategori (lege, psykolog, fysioterapeut osv.) Tjenesteyter (person) ”Dosering” Varighet Omfang

21 Gjennomgang av kodeverket

22 Akse A – Metode – hovedgrupper
Utredning/diagnostikk Psykologisk behandling Somatisk behandling Veilednings- og opplæringstiltak Hjelpetiltak Andre tiltak

23 Gruppe 1 – Utredning/diagnostikk
Klinisk undersøkelse Tester og målinger (med tekniske hjelpemidler) Undersøkelse med standardiserte metoder Systematisk observasjon og vurdering av funksjoner Annen utredning/diagnostikk

24 Gruppe 1 – Utredning/diagnostikk Klinisk undersøkelse
Tester og målinger (med tekniske hjelpemidler) Undersøkelse med standardiserte metoder Systematisk observasjon og vurdering av funksjoner Annen utredning/diagnostikk

25 Tester og målinger (med tekniske hjelpemidler)
Gruppe 1 – Utredning/diagnostikk Tester og målinger (med tekniske hjelpemidler) Klinisk undersøkelse Tester og målinger (med tekniske hjelpemidler) Test/måling av sansefunksjoner og smerte Test/måling av andre kroppsfunksjoner Undersøkelse med standardiserte metoder Systematisk observasjon og vurdering av funksjoner Annen utredning/diagnostikk

26 Tester og målinger (med tekniske hjelpemidler)
Gruppe 1 – Utredning/diagnostikk Undersøkelse med standardiserte metoder Klinisk undersøkelse Tester og målinger (med tekniske hjelpemidler) Undersøkelse med standardiserte metoder Psykologiske tester Nevropsykologisk utredning Kartlegging av miljømessige forhold Annen standardisert undersøkelse Systematisk observasjon og vurdering av funksjoner Annen utredning/diagnostikk

27 Tester og målinger (med tekniske hjelpemidler)
Gruppe 1 – Utredning/diagnostikk Undersøkelse med standardiserte metoder Klinisk undersøkelse Tester og målinger (med tekniske hjelpemidler) Undersøkelse med standardiserte metoder Systematisk observasjon og vurdering av funksjoner Observasjon av kroppsfunksjoner Observasjon av kommunikasjon Observasjon av ADL-funksjoner Observasjon av mellommenneskelige relasjoner Annen systematisk observasjon og vurdering Annen utredning/diagnostikk

28 Gruppe 1 – Utredning/diagnostikk Annen utredning/diagnostikk
Klinisk undersøkelse Tester og målinger (med tekniske hjelpemidler) Undersøkelse med standardiserte metoder Systematisk observasjon og vurdering av funksjoner Annen utredning/diagnostikk Ergonomisk utredning Vurdering av behov for hjelpemidler og hjelpetiltak Kartlegging av nettverk Annet utredningstiltak

29 Gruppe 2 – Psykologisk behandling
Psykoterapi Annen psykologisk behandling

30 Gruppe 3 – Somatisk behandling
Fysisk trening Passive behandlingstiltak Manuelle behandlingstiltak Annen somatisk behandling

31 Gruppe 3 – Somatisk behandling Fysisk trening
Selvtrening etter instruksjon Psykomotorisk trening Nevromuskulær bevegelsesterapi Trening og øvelser Aktivitetstrening Passive behandlingstiltak Manuelle behandlingstiltak Annen somatisk behandling

32 Gruppe 3 – Somatisk behandling Passive behandlingstiltak
Fysisk trening Passive behandlingstiltak Spesifikke behandlingsformer (”Apparatbehandling”) Ultralyd, TENS, varme, akupunktur osv. Andre passive behandlingstiltak Manuelle behandlingstiltak Annen somatisk behandling

33 Gruppe 3 – Somatisk behandling Manuelle behandlingstiltak
Fysisk trening Passive behandlingstiltak Manuelle behandlingstiltak Spesifikke behandlingsformer Massasje, mobilisering, manipulasjon, traksjon osv. Fysikalsk behandling for psykiatrisk lidelse Annen fysikalsk behandling Annen somatisk behandling

34 Gruppe 3 – Somatisk behandling Annen somatisk behandling
Fysisk trening Passive behandlingstiltak Manuelle behandlingstiltak Annen somatisk behandling Monitorering av medikamenter Elektrosjokkterapi

35 Gruppe 4 – Veilednings- og opplæringstiltak
Oppøving av ferdigheter Veiledning/rådgivning/instruksjon

36 Gruppe 4 – Veilednings- og opplæringstiltak Oppøving av ferdigheter
ADL-trening Nevropsykologisk og nevropedagogisk trening Sosial ferdighetstrening Alternativ kommunikasjonstrening Opplæring i bruk av hjelpemidler Undervisning Annen læring eller ferdighetstrening Veiledning/rådgivning/instruksjon

37 Gruppe 4 – Veilednings- og opplæringstiltak Oppøving av ferdigheter
Veiledning/rådgivning/instruksjon Psykoedukativ samtale Helseopplysning Rådgivning Veiledning/instruksjon Annen og uspesifisert veiledning/rådgivning/instruksjon

38 Gruppe 5 – Hjelpetiltak Sosiale hjelpetiltak Utprøving
Personrettede hjelpetiltak Miljørettede hjelpetiltak Utprøving Utprøving av hjelpetiltak Utprøving av hjelpemiddel Hjelp/assistanse Hjelp til ADL-aktiviteter

39 Indirekte pasientarbeid
Gruppe 6 – Andre tiltak Indirekte pasientarbeid Koordinering av tiltak Kontakt med andre instanser Annet indirekte pasientarbeid Direkte pasientrettede tiltak Tvangstiltak Miljøtiltak

40 Status Versjon til utprøving Mangler mange definisjoner, forklaring, eksklusjoner og inklusjoner

41 Kommentarer og suppleringer
Manglende prosedyrer Eksisterende prosedyre for annet objekt Unødvendige prosedyrer Dubletter Sammenslåing av prosedyrer Feil ved klassifikasjonen Feilklassifiseringer


Laste ned ppt "Prosedyrekoder for bruk innenfor"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google