Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006

2 Prosedyrekoder for bruk innenfor (re)habilitering, rusbehandling og psykisk helsevern Edgar Glück, spesiallege

3 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Formål med prosedyrekodeverk • Ordinering/rekvirering av aktiviteter • Virksomhetsregistrering • Dokumentasjon • Økonomisk avregning • Krever sannsynligvis lang mindre detaljering • Kun opplysninger om ressursforbruk?

4 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Overlappende prosedyrekoder mot RRP • NCSP – Kirurgiske prosedyrer • Tilpassing av proteser (flyttes?) • NCMP – Medisinske prosedyrer • Substansadministrasjon/farmakoterapi (forblir) • Funksjonstester (må vurderes) • Rådgivning (må vurderes) • NEKLAB – Laboratorieundersøkelser • NORAKO – Bildedannende undersøkelser • ? – Administrative prosedyrer

5 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Vurderte kodeverk • ACHI - The Australian Classification of Health Interventions • CCI - Canadian Classification of Health Interventions • ICD-10-PCS – ICD-10 Procedure Coding System • ICHI - International Classification of Health Interventions • KVÅ - Klassifikation av vårdåtgärder • SKS - Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem • NCSP – Tillegg fra Finland • SNOMED CT • NIC - Nursing Interventions Classification

6 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Prosedyrekodeverk (for utprøvning) • Ca. 170 prosedyrer • Mulighet for ytterligere spesifikasjon • Ordnet i 6 grupper • Sortering • primært etter metode for prosedyren • sekundært etter emneområde (som oftest)

7 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Akser i kodeverket A. Metode • Metodegruppe • Metodespesifikasjon eller anatomi B. Emneområde • Utvalgte deler fra ICF med noen tillegg C. Objekt • Hvem prosedyren er rettet mot

8 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Akse A – Metode – hovedgrupper 1. Utredning/diagnostikk 2. Psykologisk behandling 3. Somatisk behandling 4. Veilednings- og opplæringstiltak 5. Hjelpetiltak 6. Andre tiltak

9 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Akse B – Emneområde • Kroppsfunksjoner • Aktiviteter og deltakelse • Miljøfaktorer • Andre og multiple funksjoner • Andre funksjoner • Multiple funksjoner • Totalsituasjon

10 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Akse B – Emneområde Kroppsfunksjoner • Kroppsfunksjoner • Mentale funksjoner • Sansefunksjoner og smerte • Stemme- og talefunksjoner • Hjerte-, kretsløps- og respirasjonsfunksjoner • Fordøyelse, stoffskifte og indresekretoriske funksjoner • Urinsystemets funksjoner, kjønnsfunksjoner og forplantning • Nerve-, muskel-, skjelett- og bevegelsesrelaterte funksjoner • Aktiviteter og deltakelse • Miljøfaktorer • Andre og multiple funksjoner

11 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Akse B – Emneområde Aktiviteter og deltakelse • Kroppsfunksjoner • Aktiviteter og deltakelse • Læring og kunnskapsanvendelse • Allmenne oppgaver og krav • Kommunikasjon • Mobilitet • Egenomsorg • Mellommenneskelige interaksjoner og relasjoner • Viktige livsområder • Miljøfaktorer • Andre og multiple funksjoner

12 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Akse B – Emneområde Miljøfaktorer • Kroppsfunksjoner • Aktiviteter og deltakelse • Miljøfaktorer • Produkter og teknologi • Naturmiljø og menneskeskapte miljøforandringer • Støtte og sosialt nettverk • Holdninger • Tjenester, systemer og strategier for tiltak • Andre og multiple funksjoner

13 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Akse C – Objekt • Pasienten selv • Pasient i gruppe • Par • Familie • Flerfamiliegruppe • Pårørende • Annen instans i helsevesenet • Andre

14 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Krav til oppbygging av koden • Max. 6 tegn • Må kunne skilles fra NCSP og NCMP  • 4 tegn • Starter med et tall (kapittelnummeret)

15 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Elementer i koden A. Metode • Metodegruppe1. og 2. tegn • Metodespesifikasjon3. tegn eller anatomi B. Emneområde Ikke representert i koden • Utvalgte deler fra ICF med noen tillegg C. Objekt 4. tegn • Hvem prosedyren er rettet mot

16 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Datainnhold • På første linje • Kodeverdi (til venstre) • Kodetekst • Objekt for prosedyren (til høyre – er vanligvis ikke angitt) • På påfølgende linjer • Kommentarer (eventuelt) • Underinndelinger (eventuelt)

17 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 De enkelte opplysningene • Kodeverdien består alltid av 4 tegn og angir kodens plassering langs de 3 aksene • Metode • Emneområde • Objekt • Kodeteksten beskriver hva prosedyren omfatter. • Kommentarer kan finnes og gir supplerende opplysninger om bruken av prosedyren. • Objekt for prosedyren angir hvem prosedyren omfatter. De fleste prosedyrer gjelder ”Pasienten selv” og objekt er derfor kun angitt når objekt for prosedyren ikke er ”Pasienten selv”.

18 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Om prosedyrekodene • Omfatter de fleste prosedyrer som ikke alt er dekket av de nevnte tilgrensende kodeverk, men omfatter ikke: • Rutinemessige kliniske prosedyrer • Administrative prosedyrer • Ikke knyttet til personellkategori • en kode kan benyttes av alle typer helsepersonell forutsatt at vedkommende tjenesteyter er faglig kvalifisert

19 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Spesifisering av en prosedyrekode • Mange prosedyrekoder har underinndelinger • Prosedyrekoden kan benyttes uspesifisert • Alternativt angi en spesifikk underinndeling

20 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Tilleggsopplysninger for prosedyren (om applikasjonssystemet tillater) • Ansvarlig instans (institusjon/avdeling) • Personellkategori (lege, psykolog, fysioterapeut osv.) • Tjenesteyter (person) • ”Dosering” • Varighet • Omfang

21 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Gjennomgang av kodeverket

22 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Akse A – Metode – hovedgrupper 1. Utredning/diagnostikk 2. Psykologisk behandling 3. Somatisk behandling 4. Veilednings- og opplæringstiltak 5. Hjelpetiltak 6. Andre tiltak

23 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Gruppe 1 – Utredning/diagnostikk • Klinisk undersøkelse • Tester og målinger (med tekniske hjelpemidler) • Undersøkelse med standardiserte metoder • Systematisk observasjon og vurdering av funksjoner • Annen utredning/diagnostikk

24 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Gruppe 1 – Utredning/diagnostikk Klinisk undersøkelse • Klinisk undersøkelse • Tester og målinger (med tekniske hjelpemidler) • Undersøkelse med standardiserte metoder • Systematisk observasjon og vurdering av funksjoner • Annen utredning/diagnostikk

25 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Gruppe 1 – Utredning/diagnostikk Tester og målinger (med tekniske hjelpemidler) • Klinisk undersøkelse • Tester og målinger (med tekniske hjelpemidler) • Test/måling av sansefunksjoner og smerte • Test/måling av andre kroppsfunksjoner • Undersøkelse med standardiserte metoder • Systematisk observasjon og vurdering av funksjoner • Annen utredning/diagnostikk

26 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Gruppe 1 – Utredning/diagnostikk Undersøkelse med standardiserte metoder • Klinisk undersøkelse • Tester og målinger (med tekniske hjelpemidler) • Undersøkelse med standardiserte metoder • Psykologiske tester • Nevropsykologisk utredning • Kartlegging av miljømessige forhold • Annen standardisert undersøkelse • Systematisk observasjon og vurdering av funksjoner • Annen utredning/diagnostikk

27 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Gruppe 1 – Utredning/diagnostikk Undersøkelse med standardiserte metoder • Klinisk undersøkelse • Tester og målinger (med tekniske hjelpemidler) • Undersøkelse med standardiserte metoder • Systematisk observasjon og vurdering av funksjoner • Observasjon av kroppsfunksjoner • Observasjon av kommunikasjon • Observasjon av ADL-funksjoner • Observasjon av mellommenneskelige relasjoner • Annen systematisk observasjon og vurdering • Annen utredning/diagnostikk

28 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Gruppe 1 – Utredning/diagnostikk Annen utredning/diagnostikk • Klinisk undersøkelse • Tester og målinger (med tekniske hjelpemidler) • Undersøkelse med standardiserte metoder • Systematisk observasjon og vurdering av funksjoner • Annen utredning/diagnostikk • Ergonomisk utredning • Vurdering av behov for hjelpemidler og hjelpetiltak • Kartlegging av nettverk • Annet utredningstiltak

29 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Gruppe 2 – Psykologisk behandling • Psykoterapi • Annen psykologisk behandling

30 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Gruppe 3 – Somatisk behandling • Fysisk trening • Passive behandlingstiltak • Manuelle behandlingstiltak • Annen somatisk behandling

31 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Gruppe 3 – Somatisk behandling Fysisk trening • Fysisk trening • Selvtrening etter instruksjon • Psykomotorisk trening • Nevromuskulær bevegelsesterapi • Trening og øvelser • Aktivitetstrening • Passive behandlingstiltak • Manuelle behandlingstiltak • Annen somatisk behandling

32 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Gruppe 3 – Somatisk behandling Passive behandlingstiltak • Fysisk trening • Passive behandlingstiltak • Spesifikke behandlingsformer (”Apparatbehandling”) Ultralyd, TENS, varme, akupunktur osv. • Andre passive behandlingstiltak • Manuelle behandlingstiltak • Annen somatisk behandling

33 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Gruppe 3 – Somatisk behandling Manuelle behandlingstiltak • Fysisk trening • Passive behandlingstiltak • Manuelle behandlingstiltak • Spesifikke behandlingsformer Massasje, mobilisering, manipulasjon, traksjon osv. • Fysikalsk behandling for psykiatrisk lidelse • Annen fysikalsk behandling • Annen somatisk behandling

34 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Gruppe 3 – Somatisk behandling Annen somatisk behandling • Fysisk trening • Passive behandlingstiltak • Manuelle behandlingstiltak • Annen somatisk behandling • Monitorering av medikamenter • Elektrosjokkterapi

35 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Gruppe 4 – Veilednings- og opplæringstiltak • Oppøving av ferdigheter • Veiledning/rådgivning/instruksjon

36 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Gruppe 4 – Veilednings- og opplæringstiltak Oppøving av ferdigheter • Oppøving av ferdigheter • ADL-trening • Nevropsykologisk og nevropedagogisk trening • Sosial ferdighetstrening • Alternativ kommunikasjonstrening • Opplæring i bruk av hjelpemidler • Undervisning • Annen læring eller ferdighetstrening • Veiledning/rådgivning/instruksjon

37 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Gruppe 4 – Veilednings- og opplæringstiltak Oppøving av ferdigheter • Oppøving av ferdigheter • Veiledning/rådgivning/instruksjon • Psykoedukativ samtale • Helseopplysning • Rådgivning • Veiledning/instruksjon • Annen og uspesifisert veiledning/rådgivning/instruksjon

38 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Gruppe 5 – Hjelpetiltak • Sosiale hjelpetiltak • Personrettede hjelpetiltak • Miljørettede hjelpetiltak • Utprøving • Utprøving av hjelpetiltak • Utprøving av hjelpemiddel • Hjelp/assistanse • Hjelp til ADL-aktiviteter

39 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Gruppe 6 – Andre tiltak • Indirekte pasientarbeid • Koordinering av tiltak • Kontakt med andre instanser • Annet indirekte pasientarbeid • Direkte pasientrettede tiltak • Tvangstiltak • Miljøtiltak

40 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Status • Versjon til utprøving • Mangler mange definisjoner, forklaring, eksklusjoner og inklusjoner

41 Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006 Kommentarer og suppleringer • Manglende prosedyrer • Eksisterende prosedyre for annet objekt • Unødvendige prosedyrer • Dubletter • Sammenslåing av prosedyrer • Feil ved klassifikasjonen • Feilklassifiseringer


Laste ned ppt "Prosedyrekodeverk RRP • Edgar Glück – 02.11.2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google