Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Om forholdet til standardiseringsarbeidet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Om forholdet til standardiseringsarbeidet."— Utskrift av presentasjonen:

1 ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Om forholdet til standardiseringsarbeidet (SSP) v/Merete Lyngstad Prosjektleder

2 Hvordan utforme standarder? Bør ikke bygge på lokale behov og ønsker – men ha bred støtte i fagmiljøer på tvers av kommuner og helseforetak Standardene må være omforente –Bred enighet om innhold og struktur –Kvalitetssikres i forhold til Helsefaglige behov Myndighetskrav Etablerte standarder Tekniske muligheter og forhold

3 Resultater fra ELIN-k-forprosjekt Anbefaling til de gode samhandlingsmeldinger mellom pleie- og omsorgstjenesten, fastleger, sykehus og legevakter Funksjonskrav i ELIN-k-prosjektet - Del 1 – Generelle funksjonskrav for alle delområder Funksjonskrav i ELIN-k-prosjektet - Del 2 – Funksjonskrav for pleie- og omsorgssystemer Funksjonskrav i ELIN-k-prosjektet - Del 3 – Funksjonskrav for fastlegesystemer Funksjonskrav i ELIN-k-prosjektet - Del 4 – Funksjonskrav for spesialisthelsesystemer Funksjonskrav i ELIN-k-prosjektet - Del 5 – Funksjonskrav for legevaktsystemer

4 Kravspesifikasjonene Bygger på myndighetskrav, etablerte nasjonale standarder og kravspesifikasjoner. Har gjenbrukt mye av ELIN-kravene for at ikke de forskjellige prosjektene skulle komme med motstridende krav til leverandørene Tatt hensyn til krav i fyrtårnsprosjektene Er kvalitetssikret av et redaksjonsutvalg Har vært ute til høring

5 Sammenlikning av to metodikker for standardisering REUMS-modellen Etablere prøvestandarder Pilotteste prøvestandarder Fastsettelse av standarder Implementering Utbredelse ELIN-metoden Utarbeide standarder Høring – fastsettelse av standarder Pilottesting Implementering Utbredelse

6 ELIN-k har gitt bidrag til: Revisjon av standard for pleie- og omsorgsmeldinger (v. 1.1) Innspill til standard for dialogmelding Innspill til applikasjonskvittering Innspill til hodemelding

7 Utbredelse av standarder Standarder hjelper lite hvis ingen tar de i bruk Hvordan sørge for at de tas i bruk? –Departementet vil vurdere å innføre en ordning med nasjonal godkjenning av standarder for meldingsutveksling og elektronisk pasientjournal (EPJ) som leverandørene skal være forpliktet til å implementere i systemene og som skal forplikte aktørene til å ta i bruk standardene (St.prp.nr.1 2006-2007)

8 Mange prosjekter der kravene bør samordnes - Hvem tar ansvar for det?


Laste ned ppt "ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Om forholdet til standardiseringsarbeidet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google