Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vesterålen 09.10.2006 Inger Anne Westby Kulturskolen som danningsarena Hvilke muligheter ligger i DKS og en ny kulturskolelærer rolle?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vesterålen 09.10.2006 Inger Anne Westby Kulturskolen som danningsarena Hvilke muligheter ligger i DKS og en ny kulturskolelærer rolle?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vesterålen 09.10.2006 Inger Anne Westby Kulturskolen som danningsarena Hvilke muligheter ligger i DKS og en ny kulturskolelærer rolle?

2 Vesterålen 09.10.2006 Inger Anne Westby Kulturskolelæreren Som utøver Som pedagog Som produsent- for seg selv og sine elever Som kunst- og kultur leder

3 Vesterålen 09.10.2006 Inger Anne Westby Hva er – eller hvor er - kulturskolens plass i DKS? Hvorfor er dette et viktig spørsmål i utvikling av Kulturskolen? Hva kan være kulturskolelærerens rolle i utformingen av den lokale DKS? Hva er lederoppgavene i utviklingen av DKS lokalt?

4 Vesterålen 09.10.2006 Inger Anne Westby Hvem har ansvar for kulturformidling på kommune nivå? Grunnskolen – legitimeres gjennom læreplanen DKS – tiltak for å realisere kulturdimensjonen i læreplanen Kulturskolen – skal være et tilbud til alle som vil ha noe mer (noe annet?) enn det grunnskolen kan gi TRENGER KULTURSKOLEN BRY SEG OM DKS?

5 Vesterålen 09.10.2006 Inger Anne Westby Kulturskolen som ressurs senter ”Kommunen har som skoleeier for begge skoleslag mulighet til utvikle musikk- og kulturskolene til å bli ressurs sentra for grunnskolen…… Kulturskolens rolle vil da endres fra i hovedsak å være et tilbud til ”de få utvalgte” elevene til også å bli en kulturell drivkraft for alle grunnskolene i kommunen” ( St.meld 39 -2002/2003)

6 Vesterålen 09.10.2006 Inger Anne Westby Monologiske eller dialogiske læringsmiljø? ” Når kulturen kommer inn i skolen gjennom DKS, inntar man da en tradisjonell monologisk kommunikasjonsstrategi som skolen i følge intensjonene i læreplanene skal ha beveget seg bort fra?” (Evalueringsrapport DKS – 2006)

7 Vesterålen 09.10.2006 Inger Anne Westby Hvorfor fokus på dialogiske læringsmiljø? ”Hverdagen i skolen er grunnleggende preget av uforutsigbarhet”(Eva-DKS smdr) ” Når det ekstraordinære kan kobles til det selvfølgelige i skolehverdagen av elever, lærere og skole …da blir kunst og kulturformidlingen en ressurs som kan brukes ut over den enkeltstående hendelsen”

8 Vesterålen 09.10.2006 Inger Anne Westby Hva kjennetegner det monologiske og det dialogiske læringsmiljø? Monologisk kommunikasjon kjennetegnes av liten grad av dialog (samarbeid?) mellom kunstnere og elever (før, etter, under forestiling) Dialogiske læringsmiljøer kjennetegnes av målgruppeorientert formidling, elevers egenaktivitet og samarbeid med lærere Dialogmodeller mer kostnadskrevende enn monolog (distribusjons) modeller.

9 Vesterålen 09.10.2006 Inger Anne Westby ”Kulturkræsj i skolen” A- Magasinet 06.10.06 Den gamle profesjonskampen mellom pedagoger og kunstnere? Kvalitets begrepet under ombygging? Dannelses begrepet i endring? Dannelses – reisen, - ikke noe du kan ”kjøpe” billett til?

10 Vesterålen 09.10.2006 Inger Anne Westby Hva er utfordringene? Hvem er det som skal bestemme hva DKS tilbudene skal bli og hvem er det som skal bestemme hva som skal være elevenes hverdag To be or not to be for DKS? To be or not to be for Kulturskolene?

11 Vesterålen 09.10.2006 Inger Anne Westby Hvorfor samarbeid om DKS? Den nasjonale evalueringen av DKS påpeker svakheten i at ”arenamakt” og ”pengemakt” ikke er plassert på samme sted- Delt ansvar hindrer god samordning av intensjoner, økonomi og realisering På kommune nivå er strukturene tettere mellom kultur og skole – hvilke muligheter gir det?

12 Vesterålen 09.10.2006 Inger Anne Westby Hvorfor er den lokale samarbeidsarenaen viktig? Vi har ”bare ett sett med barn i en kommune” Elevene trenger arenaer for å utøve sammen med andre elever og lærere Vi har mange dyktige utøvere i kulturskolen

13 Vesterålen 09.10.2006 Inger Anne Westby Oppsummering/evaluering Hva har du fått ut av dagen? Hvordan stemmer dagen med dine forventninger? Hva ville du hatt mer og mindre av? Andre kommentarer


Laste ned ppt "Vesterålen 09.10.2006 Inger Anne Westby Kulturskolen som danningsarena Hvilke muligheter ligger i DKS og en ny kulturskolelærer rolle?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google