Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DKS, jan 2007, Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken PLAN 2007 – 2009 LEVANGER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DKS, jan 2007, Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken PLAN 2007 – 2009 LEVANGER."— Utskrift av presentasjonen:

1 DKS, jan 2007, Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken PLAN 2007 – 2009 LEVANGER

2 DKS, jan 2007, Tone V Rostad Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene får tilgang til, gjør seg kjent med og får et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag Å medvirke til en helhetlig bruk av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål Info: www.denkulturelleskolesekken.nowww.denkulturelleskolesekken.no www.dkstrondelag.no

3 DKS, jan 2007, Tone V Rostad Intensjoner • å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud • å legge til rette for at elever i grunnskolen lettere skal få et positivt forhold til alle kunst- og kulturuttrykk • å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolen sine læringsmål Viktig • å nytte lokal kulturarv, kunst- og kulturressurser i aktiviteter • å appellere til og utvikle barna sin nysgjerrighet, kreativitet og ansvarsfølelse • å sikre at elevene får kunnskap om egen formidling gjennom ord, bilde, musikk, sang, dans og drama Levanger kommune ønsker å satse på elevene i grunnskolen gjennom å gi dem et fundament av kunst - og kulturerfaringer knyttet opp mot lokale og regionale kunstnere. Tilbudene skal ha preg av medvirkning og opplevelse.

4 DKS, jan 2007, Tone V Rostad Innhold TRINN 1: Bilde - møte med en kunstner TRINN 2: Litteratur - første møte med biblioteket TRINN 3: Musikk - kulturmiks med vekt på dans og flerkulturelle uttrykk TRINN 4: Teater - en teaterforestilling TRINN 5: Litteratur - forfatterbesøk og andre møte med biblioteket TRINN 6: Musikk - Paul Okkenhaugs musikk TRINN 7: Teater - en teaterforestilling på b-trinn, Lokal kulturhistorie, valgfri TRINN 8: Kunst og kunsthåndverk - møte med bildekunstner eller kunsthåndverker TRINN 9: Bilde – skolekino TRINN 9: Musikk - dans, musikkteater eller konsert U-TRINN: Lokalhistorie – valgfritt tema TRINN10: Menneskerettigheter - Falstadsenteret

5 DKS, jan 2007, Tone V Rostad Det flerkulturelle Levanger Levanger er en flerkulturell kommune. Alle er med i utviklingen av fellesskapet. Med vissheten om at vi har noe å tilføre hverandre, ser vi på utrykk innen kultur som et flerkulturelt felles ”språk”. Sjefsgården Voksenopplæring, grunnskole for voksne innvandrere, får tilbud om deltakelse til Kultursekk - arrangement som kan passe, fortrinnsvis ved Frol OS, u-trinnet. Tilbudene organiseres gjennom koordinator.

6 DKS, jan 2007, Tone V Rostad Brosjyre over lokale kulturhistoriske tilbud En egen brosjyre over de lokale kulturhistoriske tilbudene sendes ut. Lenke legges ut på Kultursekkens hjemmeside på kommunens nettsted.

7 DKS, jan 2007, Tone V Rostad Kvalitet og kompetanseutvikling Elever og lærere vil stå sentralt når det gjelder kvalitetssikring. Intensjon Det er behov for å utvikle høy kompetanse innenfor de ulike estetiske fagområdene. Allerede eksisterende fagmiljø vil måtte bli bærebjelke i en faglig utvikling blant kulturarbeidere og lærere. Kultursekken vil bidra til kompetanseutvikling for lærere i grunnskolen og andre ressurspersoner. Tilbydere som ønsker kunnskap om hvordan vi ønsker oss tilbudene, og hvordan det pedagogiske opplegget skal organiseres, kan få veiledning.

8 DKS, jan 2007, Tone V Rostad Årlig tiltaksplan utvikles med basis i kultursekkens tema. Kultursekkens tiltaksplan er obligatorisk og skal også være finansiert med skyssutgifter Egen oversikt med beregninger og transportavtale sendes til skolene hver høst.

9 DKS, jan 2007, Tone V Rostad Våre samarbeidsparter lokalt og i fylket Falstadsenteret Nils Aas Kunstverksted Stiklestad Nasjonale Kultursenter Kulturskolen i Levanger Levanger Bibliotek Samtidskunstprosjektet Lev-Art Bymuseet i Levanger HINT, Levanger Historielag og en del private aktører innenfor lokal kunst og kulturliv. Fylkeskommunen tilbyr: Musikere gjennom blant annet skolekonserter Scenekunstnere gjennom teater – eller danseforestilling Forfattere ved opplesing eller forestilling Billedkunstnere/kunsthåndverkere ved utstilling eller kreativt verksted Lokalhistorikere eller kulturhistorikere Levanger kommune undertegnet nylig en ny 3-årig kontrakt med N-T Fylkeskommune som sikrer elevene et fylkestilbud ut året 2009.

10 DKS, jan 2007, Tone V Rostad Hvordan er vi organisert? OVERORDNET ANSVAR: Kommunalsjef oppvekst Kommunalsjef samfunn STYRINGSGRUPPE: Koordinator Rektor for kulturskolen Kultursjef REFERANSEGRUPPE: Kulturkontaktene ved skolene i Levanger

11 DKS, jan 2007, Tone V Rostad Koordinator i kommunen Kommunens koordinator skal være sentral i gjennomføringen av de obligatoriske opplegg som tilbys. Koordinator har ansvar for dialog med kulturkontaktene. Det skal minimum avholdes 1 møte med kulturkontaktene i skolene hvert halvår. Kulturkontakt i skolen Hver skole har sin kulturkontakt som koordinerer ved sin skole. Kulturkontakten holder kontakt med kommunens koordinator og vise versa.

12 DKS, jan 2007, Tone V Rostad Kontrakter og avtaler For å regulere og avklare roller og krav innen samarbeidet, skal koordinator av Kultursekken inngå skriftlige avtaler med leverandører som innholder praktiske behov, tidsfastsettelse og pris. Levanger kommune har inngått en 3-årig avtale med N-T Fylkeskommune som sikrer elevene et fylkestilbud ut året 2009.

13 DKS, jan 2007, Tone V Rostad Kulturkontaktens arbeidsoppgaver •Være en ambassadør for "Kultursekken" på egen skole • Ansvar for å informere lærere på skolen • Sørge for at lokalplanen i "Kultursekken" blir ivaretatt og gjennomført på skolen • Være bindeledd mellom egen skole og koordinator • Delta på aktuelle fylkeskonferanser • Være tilgjengelig for arbeidsoppgaver i forbindelse med gjennomføringen • Holde seg orientert om forestillinger og konserter • Følge med på tilbudene fra http://www.dkstrondelag.no/http://www.dkstrondelag.no/ • Sjekke raider (lys/lyd, ev. annet) • Reservere sal / rom • Tilrettelegge for at eventuelt for - og etterarbeid blir gjennomført på egen skole • Sørge for oppsett av sitteplasser etter anvisning fra utøver • Sørge for servering til utøvere • Sørge for at noen tar imot utøvere ved ankomst • Ønske velkommen og takke for besøket

14 DKS, jan 2007, Tone V Rostad Rammebudsjett, minimum Skoleåret 2007 -08 : kr. 620.000,- Finansiering De lokale tiltakene i Kultursekken er finansiert gjennom kommunens budsjett i tillegg til midler via N-T Fylkeskommune (basert på årlig tildelig fra Norsk Tipping A/S). Ut fra rammene og hovedtema i planen, lages det et totalbudsjett som realitetsvurderes før den årlige tiltaksplanen vedtas og iverksettes for kommende skoleår. Ettersom man lager økonomiske avtaler med tilbydere av kultur og transport og beregner kostnader til kompetanseheving og møter, får man en nødvendig økonomisk kontroll.

15 DKS, jan 2007, Tone V Rostad


Laste ned ppt "DKS, jan 2007, Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken PLAN 2007 – 2009 LEVANGER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google