Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMLING OPPLÆRINGSKONTOR FORMIDLING LÆREKANDIDATER STATUS 7. APRIL 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMLING OPPLÆRINGSKONTOR FORMIDLING LÆREKANDIDATER STATUS 7. APRIL 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMLING OPPLÆRINGSKONTOR FORMIDLING LÆREKANDIDATER STATUS 7. APRIL 2010

2 2 Ulike typer alternative opplæringsløp Planlagt Vg3LærekandidatPraksisbrev Typiske trekk ved kandidaten •Elev med ungdomsrett fra Vg2 – yrkesfag •Innsøkt etter individuell vurdering •Elev som ikke kan være lærekandidat eller lærling •Elev med ungdomsrett fra Vg2 – yrkesfag •Kandidaten skal ha mål om å oppnå kompetanse for å utøve et yrke, også utenfor lærebedriften •Elev fra grunnskolen med ungdomsrett på Vg1 – yrkesfag •Praktisk og faglig dyktig •Skoletrøtt •Elev med ungdomsrett på Vg1 – yrkesfag (praksisbrev brukt som en metode) LæreplanUtvalgte mål fra læreplanen til Vg3- opplæring i bedrift Egen godkjent forsøkslæreplan se link: LæreplanerLæreplaner Overordnet ansvarVideregående skoleGodkjent lærebedrift SluttkompetanseKompetansebevis Praksisbrev OpplæringstidEtt skoleårTo år i godkjent lærebedrift (ett års opplæring og ett års verdiskaping) To år - skole/bedrift (norsk, matematikk og samfunnsfag i skole, praksis i godkjent lærebedrift)

3 FORANKRING VÅRT ARBEID •Opplæringsloven •”Utdanningslinja” – St.meld. 44: ”Mer praksis – mer relevans – økt fleksibilitet” •RHP: 2. ”Høy kvalitet på videregående opplæring” •God dialog med kommuner overgang grunnskole /videregående skole •Utvikle og benytte planlagte opplæringsløp mot kompetanse på lavere nivå • Ordningen blir akseptert og godtatt hos elever/foreldre og arbeidsliv •Skolene arbeider systematisk med tiltak for tidlig innsats

4 SØKERE 2010 – regionvis fordeling: •1. Hadeland7 søkere •2. Gjøvik-regionen 22 søkere •3. Valdres3 søkere •4. Lillehammer-regionen8 søkere •5. Gubrandsdalen 2 søkere

5 HVILKE FAGOMRÅDER? •Byggfag: 7 •Helsefag: 14 •Bilfag:6 •TIP: 2 •RM: 4 •Naturbruk: 2 •Frisør1 •Elektro1 •Salgsfag/IKT2

6 Hva har vi gjort siste halvåret? •Informasjon til skoleledere, rådgivere, lærere i VGS/GS •Info til VG1/VG2 elever – 2 400 elever fått info fra bedrift/fagopplæring i desember/januar •Utarbeidet årshjul internt for FOS – i bruk fra 01.10

7 Arbeid med årets søkere •Tverrfaglig team hos FOS vurdert alle søknader – anbefaling realistisk opplæringsløp – endret noen søknader •Avklarer hvem har lærebedrift – 6 sikre pr. i dag •Alle skoler følger nå opp sine søkere – flere ganske sikre plasser……

8 VIDERE ARBEID… •FORMIDLE TIL LÆREBEDRIFT ALLE REELLE SØKERE •FORTSETTE INFO TIL GS/VGS •UTARBEIDE ÅRSHJUL FOR VGS

9 MÅL: KARTLEGGE BEDRIFTER I OPPLAND: •Avklare behov for arbeidskraft på nivå under fag-/svennebrev •Avklare omfang •Hvilke fagområder •Tidspunkt gjennomføring - 2010?

10 KARTLEGGINGSUNDERSØKELSE BEDRIFTER AKERSHUS 2007 •Resultat viser: •Stort behov for kompetanse på nivå under fag-/svennebrev •Fagområder størst behov: Helse- og sosialfag, restaurant- og matfag, naturbruk, service & samferdsel


Laste ned ppt "SAMLING OPPLÆRINGSKONTOR FORMIDLING LÆREKANDIDATER STATUS 7. APRIL 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google