Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORSK KULTURSKOLERÅD – KULTURSKOLETIMEN OG PROFESJONSFORSTÅELSE Presentasjon av: Berit Konstad Graftås, Konsulent Norsk kulturskoleråd Hedmark og rektor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORSK KULTURSKOLERÅD – KULTURSKOLETIMEN OG PROFESJONSFORSTÅELSE Presentasjon av: Berit Konstad Graftås, Konsulent Norsk kulturskoleråd Hedmark og rektor."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORSK KULTURSKOLERÅD – KULTURSKOLETIMEN OG PROFESJONSFORSTÅELSE Presentasjon av: Berit Konstad Graftås, Konsulent Norsk kulturskoleråd Hedmark og rektor ved Tolga kulturskole Elin Angelo, doktoravhandling: Profesjonsforståelse i instrumentalpedagogiske praksiser 2012

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 KULTURSKOLE FOR ALLE RAMMEBETINGELSER • Timen skal gis i tillegg til fag- og timefordelingen, og er derfor et frivillig tilbud for de elevene som ønsker det. • Hva er fordelen med at tilbudet skal ligge utenfor grunnskoletimen?

12 T OLGA O PPVEKST Helhetlig oppveksttilbud for barn og unge i Tolga Det skal en landsby til for å oppdra et barn FELLES grunnskole og kulturskole Vi er til for ELEVEN Plattform for oppvekst og læring, visjon og målsetting grunnleggende ferdigheter, holde fast på utviklingen av hele mennesket, sentrale politiske føringer, ulike st.meldinger, opplæringsloven, kulturløftet (Soria Moria), tilstandsrapporter, Kultur for læring, jfr Plattform, utvidet skolerom, Opplæringsloven §1.3 Tilpasses evner og forutsetninger hos den enkelte elev, KVALITET Kulturskole Kulturskole for alle som ønsker det (kulturløftet) Tilpasset opplæring over tid innen sin disiplin; grupper fr 2- 10 og individuell undervisning, høyt kvalifiserte pedagoger. Opplæring over mange år med progresjon innen fagene musikk, (alle ulike instrument), teater og judo i et utvidet skolerom. Undervisning i skoletid. I tillegg gjøres prosjekt innen andre kunstneriske uttrykk. Gratis tilbud til alle : MusikkisuM for 3. og 4. trinn, Tangent og rytme for alle 1. og 2.trinn, blåseopplæring i musikktimene for 3. og 4.trinn. Grunnskole Sosiale handlingsplaner, organisatoriske tiltak, tilpasset opplæringsplan, utvidet skolerom, flere måter og arenaer å lære på, eks Inn på tunet, kommunens økoløft prosjekt skolehage, kulturskole; judo, instumentalopplæring, teater, arbeidstrening etter sakkyndig vurdering fra PPT med tiltak. Trenes i å klare seg i hverdagen, Kvalitet i alle fag; basisfag og estetiske fag

13 K ULTURSKOLE FOR ALLE Kultur, inkludering deltakelse Tolga kommune har et gratis kulturtilbud til alle fra 1.-10. i kommunen fra dette året. Fra før har alle barn i barnehagene styrket tilbud fra oss. (barnehagene kjøper) • 1. – 2. klasse: Tangent og rytme – • 3. – 4. klasse: Musikkisum og blåseprosj - • 5. klasse: Kunstprosjekt. ( Helga Storbekken) • 6. klasse: Kultur – Inkludering – deltagelse. • 7. klasse: Instrumentmaker og seljefløytespill. • 8. klasse: Kultur – Inkludering – deltagelse. • 9. klasse: Kunstprosjekt. (Helga) • 10. klasse: Kultur – Inkludering – deltagelse.

14 K ULTURSKOLETIMEN Tangent og rytme Formål : Å gi alle 6-åringer en lik mulighet til å delta i kulturskolen, uavhengig av foresattes ressurser. Det være seg muligheter til skyss, økonomi, interesser og tid. Vi ønsker å utvikle en modell der alle 6- åringene skal få et lekbetont møte med kulturskolen gjennom tangent og rytme for siden å få lyst til å videreutvikle seg innen et kunstnerisk uttrykk. Det vil være positivt for konsentrasjon, fellesskapsfølelse, finmotorikk, gehør m.m. Elevene vil få være utøvere på piano, synth, og div. rytmeinstrument inkl. xylofon. To musikkpedagoger Spilleglede og lekbetont læring der man ser verdien av å bidra til å skape en helhet. Elevene skal få oppleve: Samspill, skape musikk med enkle midler, oppleve følelsen av å være en del av en skapende helhet. Improvisasjon og lekbetont læring. Musikk er gøy! De skal få oppleve at en kan uttrykke seg gjennom musikk.

15 K ULTURSKOLETIMEN Tangent og rytme Gjennomføring: • 2 pedagoger fra kulturskolen på 9-10 elever • Varighet: 45 min hver uke fra høstferie til påske. Ble utvidet til 17.mai da gruppa kunne delta i samspill med 7.trinns seljefløyteensemble under skolen Egner-forestilling 17.mai. • Det har ikke vært frivillig – alle har gått på dette i en utvidet skoledag • Det har vært gratis for elevene. • Motivasjonen har vært god • De to grunnskolene er veldig godt fornøyd med samarbeidet og kulturskolens bidrag i å styrke elevenes mulighet til å utvikle seg innen kunst og kultur. • Etter bare et år er det for tidlig å si noe om større søknad i kulturskolen. Vi har generelt stor søknad til kulturskolen og høy dekningsgrad. • Vi har fått midler til å videreføre og videreutvikle dette prosjektet også inneværende skoleår. Det vil da gjelde alle fra 1-4.skoletrinn.

16 K ULTURSKOLETIMEN Tangent og rytme-gruppas første opptreden på skolekonsert Tangent og rytme i samspill med seljefløtegruppe fra 7.trinn. «Vals fra Vingelen» spilles 17.mai med full sal!

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 ”Vi er musikklærere som er der, ikke musikklærere som kommer og går” (Ine) *Kulturlivet *Skolen *Artefaktene *Kulturlivet *Skolen *Artefaktene Artikkel 3: En musikklærers profesjonsforståelse

30 Hva er Ines profesjon?

31 Kulturskolepedagog og brobygger mellom kunstutøving, kulturdeltakelse og pedagogisk virksomhet

32 Grunnskole Vdg. skole Barnehage Kulturskole Kor Musikk- barnehage Kirke Korps Band Rock Folke- musikk DKS SFO Fordypning ”kjerne- virksomhet” Bredde Lærerutdanning/ musikkutdanning

33 Utkast til plan

34 T TAKK FOR OSS


Laste ned ppt "NORSK KULTURSKOLERÅD – KULTURSKOLETIMEN OG PROFESJONSFORSTÅELSE Presentasjon av: Berit Konstad Graftås, Konsulent Norsk kulturskoleråd Hedmark og rektor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google