Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mattilsynets arbeid med PCN – status Samling for Norsk Landbruksrådgivning – Sarpsborg 10. nov 09 Terje Røyneberg Mattilsynet, Hovedkontoret Seksjon planter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mattilsynets arbeid med PCN – status Samling for Norsk Landbruksrådgivning – Sarpsborg 10. nov 09 Terje Røyneberg Mattilsynet, Hovedkontoret Seksjon planter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mattilsynets arbeid med PCN – status Samling for Norsk Landbruksrådgivning – Sarpsborg 10. nov 09 Terje Røyneberg Mattilsynet, Hovedkontoret Seksjon planter og vegetabilsk mat

2 Det jeg har tenkt å snakke om 1.Resultater fra prosjektgruppes arbeid 2.Status kartleggingsprogrammet 3.Veien videre

3 Prosjektgruppens arbeid - mandat Vurdere dagens forvaltningspraksis og evt foreslå endringer Utarbeide tolking av to bestemmelser i plantehelseforskiften (phf) 4B, punkt 13 og 14 Spesifisere myndighetskrav til industribedrifter (pakkerier med mer) mht til håndtering av avfall og avløp (IK-plantehelse) samt utarbeide intern instruks/retningslinje for tilsyn Lage forslag til veileder for tingslysing av restriksjoner Lage plan for høring og kommunikasjon av resultater av arbeidet Vurdere behov for bestillinger av risikovurderinger (VKM)

4 Prosjektgruppen – anbefalinger vedr forvaltningspraksis 1.Forslag om fortsatte ha et høyt ambisjonsnivå Hindre spredning og oppformering av vanlig gul PCN Hindre seleksjon av resistensbrytende gul PCN og på sikt utrydde hvit PCN og res. gul PCN 2.Forslag om å vurdere redusert karantenetid tilsvarende noen andre land Bestilling risikovurderinger av VKM 3.Tre dokumenter utarbeidet/oppdatert Forebyggende tiltak (god agronomi) Tiltak ved mistanke (meldeplikt og ”frys” av situasjonen) Tiltak ved påvisning (i hovedsak lik det vi har i dag men evt redusert karantenetid)

5 Prosjektgruppen – anbefalinger tilsyn med bestemmelser i PHF 4B punkt 13 (planter med røtter) og 14 (jord) 1.Innskjerpe at det er krav om at produksjonssted skal være fritt for PCN (offisielt konstatert) 2.Utarbeidet ekstern veileder for bransjen 3.Intern veileder for oppfølging av bransjen

6 Prosjektgruppen – veileder vedr tinglysing av restriksjoner Kravet har vært gjeldende siden 2001 men ikke fulgt opp til nå Skal gjøres for eiers regning

7 Prosjektgruppen – Anbefalt plan for høring og kommunikasjon av resultater av arbeidet 1.Rapporten sendes på ekstern høring med unntak av intern retningslinjer/instrukser Næringsorganisasjoner, rådgivingstjeneste, landbruksetat fylke og kommune m fl. 2.Når innspill er vurdert og strategi og tiltak er besluttet – informasjon til bønder, pakkerier/foredlingsbedrifter, maskinentreprenører m. fl Vektlegging av forebyggende tiltak Krav i regleverket – varslingsplikt, plikt til å hindre smittespredning, internkontroll med mer Info om tiltak ved mistanke og funn

8 Prosjektgruppen – Vurdere behovet for bestillinger til VKM 1.Varighet for restriksjoner – 30 og 40 år Risikovurdering knyttet ulik varighet Opphevelse av restriksjoner 2.Smitterisiko ved maskinsamarbeid 3.Smitterisiko ved håndtering av organisk avfall og avløpsvann fra pakkerier og sorteringsanlegg

9 Kartleggingsprogram PCN igangsatt 2009 Omfattende prøvetaking i Rogaland og Vest-Agder Tatt ut i sommer og høst på areal der potet ble dyrket i 2008 Bioforsk analyser prøve nå – foreløpige resultater – store variasjoner mellom områder, men trolig pos analyser i omlag 10 prosent av prøvene Gjenstår å bestemme hvilken art og rase som er funnet Siktemål å kartlegge hele landet – området for 2010 ikke bestemt enda Alle funn skal inn i PCN-database som blir offentlig tilgjengelig

10 PCN – veien videre (utkast) Mattilsynet drøfte forvaltningsstrategier inkl ambisjonsnivå (utrydding kontra isolere/begrense), og kost nytte beregninger med sentrale aktører - næringsorganisasjonene Bioforsk, Landbruksrådgivning FMLA m.fl. Møte med LMD – politisk avklaring av beskyttelsesnivå VKM - bestilling på noen risikoforhold Høringer eksternt av retningslinjer og veiledere Fastsetting av retningslinjer og veiledere Oppfølging med infotiltak/kampanje – viktig å spille på lag med alle aktører som har aksjer her

11 PCN – the end ! Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Mattilsynets arbeid med PCN – status Samling for Norsk Landbruksrådgivning – Sarpsborg 10. nov 09 Terje Røyneberg Mattilsynet, Hovedkontoret Seksjon planter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google