Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Formålet og prosess SiO - en eventuelle sammenslåing OAS - SiO Studentene i Velferdstinget og SiOs Hovedstyre: –”Studentene er best tjent med en samskipnad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Formålet og prosess SiO - en eventuelle sammenslåing OAS - SiO Studentene i Velferdstinget og SiOs Hovedstyre: –”Studentene er best tjent med en samskipnad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Formålet og prosess SiO - en eventuelle sammenslåing OAS - SiO Studentene i Velferdstinget og SiOs Hovedstyre: –”Studentene er best tjent med en samskipnad i Oslo” Styrket studentpåvirkning politiske prosesser vertkommunen Oslo by ”stordriftsfordeler”? Sammenslåing og endring => kostnader på kort sikt Samle ressurser til beste for studentene => positivt på lengre sikt Alle skal fortsatt ha jobb - som følge av en sammenslåing

2 - Saksgang Det er KD som vedtar opprettelse, nedleggelse og eventuell sammenslåing av samskipnader KD er orientert om saken i møte 6.6.08 KD vil behandle spørsmålet på bakgrunn av en eventuell felles søknad fra SiO og OAS Nåværende fremdriftsplan: Kartleggingsrapport med foreløpig høringsuttalelser fremlegges respektive styrer i desember 08. Grunnlaget for en eventuell felles søknad til KD skal være avklart gjennom felles prosjekt slik at respektive styrer har behandlet saken i juni 09 Behandling KD Ev implementering – 2010?

3 Kartlegging av tilbudet til studentene… Alle virksomhetene har bidratt: Studentboligene: DG samlet 17,2 (9174 HE) –SiO 18,3, OAS 9,6 –Likt tilbud, ulike systemer Studentkafeene: samlet 52 serveringssteder, 6257 sitteplasser –SiO 42, OAS 12 –Samme leverandører, ulike systemer, ulik organisering Studentbarnehagene: 15 barnehager, 753 plasser, 255 ansatte –DG 50 OAS, 95 SiO –Utjevning av tilbudet – fordel for alle

4 Kartlegging av tilbudet til studentene…. Idrett: Store forskjeller –SiO: stor egenproduksjon, 40% av studentene trener –OAS: samarbeid med andre aktører + refusjonsording, 2000 studenter benytter samarbeidstilbudet Helse og rådgivning: Ulik organisering –SiO og OAS har begge tilbud innen ”psyk seksjon” og rådgivning, gratis for studentene –SiO har fastlege/allmennhelsetilbud gratis/kr 100, OAS har refusjonsordning –SiO har tannlegetilbud (selvkost), OAS refusjon xord utgifter Karrieresenter: Drives utdanningsinstitusjonsspesifikt hos begge Studentliv: omfatter bredt spekter av ordninger, forskjell på tilbudene, relativ lik organisering Akademika/Penelope: samlet 16 utsalgssteder, 4 fylker, 250 mnok, 99 ansatte –Ulike systemer –Konkurransemessige fordeler ved sammenslåing

5 Veien videre… Rapport ferdigstilles Analyse: –Hvordan vil tjenestetilbudet fra en samlet samskipnad kunne se ut? Avklaring fristasjonsavtaler –Styrende organer og representasjon (modell) –Organisering av virksomheten –Interne systemer - ulikheter på systemsiden – hvordan løse dette? Høringer Studentdemokratiene Utdanningsinstitusjonene Ansatte Andre interessenter


Laste ned ppt "Formålet og prosess SiO - en eventuelle sammenslåing OAS - SiO Studentene i Velferdstinget og SiOs Hovedstyre: –”Studentene er best tjent med en samskipnad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google