Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Transportveiledning Nasjonal bransjestandard for potetcystenematode - PCN Fagforum Potet www.potet.no Alle potettransportører må kjenne PCN-status til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Transportveiledning Nasjonal bransjestandard for potetcystenematode - PCN Fagforum Potet www.potet.no Alle potettransportører må kjenne PCN-status til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Transportveiledning Nasjonal bransjestandard for potetcystenematode - PCN Fagforum Potet www.potet.no Alle potettransportører må kjenne PCN-status til produsentene Fullstendig bransjestandard finner du på www.potet,no Fagforum Potet er et samarbeidsforum mellom Bioforsks faggruppe for poteter, Norsk Landbruksrådgivings fagutvalg for poteter og en rekke aktører i norsk potetbransje. Fagforum Potet arbeider for å sikre en markedstilpasset, norsk kvalitetsproduksjon av poteter og for god samordning innen sektoren. Mer info: www.potet.nowww.potet.no januar 2013 Et eksempel på moderne bil med løft av tak og vegg, og med «fotlist» som hindrer jordsøl og stopper potetene før de faller ned fra bilen. Potetcystenematode (PCN) er en farlig skadegjører som vi alle har et ansvar for å begrense spredningen av. Alle som transporterer poteter og jord har en viktig rolle i å hindre slik spredning. Denne folderen gir viktige retningslinjer for de som transporterer poteter til mottak. Foto: Per Y. Steinsholt Foto: Arne Vagle

2 l Transport av poteter til mottak (generelt) • Løslevering eller engangsemballasje anbefales, ikke kasser. • Opplastingsplassene må holdes reine. • Konteinere må plasseres på fast dekke/pukk, eller løpere/leidere. Det bør opprettes faste lasteplasser, også for korn og andre avlinger. • Poteter og jord skal være fjernet fra bil, henger og konteinere før de ankommer nye opplastingsplasser. Nederste karmer/luker bør ikke åpnes ved lasting. • Poteter skal være tildekket ved transport til mottak. • Biler, konteinere og kasser må reingjøres ved potetmottaket. Hvis det transporteres poteter i kasser til mottak: • Potetmottakenes kasser må vaskes før utkjøring til produsent, og plasseres på henger, presenning eller fast dekke hos produsenten. • Produsentenes kasser må ikke tilsøles med annen jord før retur. med gul PCN For transport fra bruksenheter med gul PCN og samarbeidende bruksenheter gjelder i tillegg: • Kassetransport frarådes. • Konteinere må alltid plasseres på faste lasteplasser. • Biler og konteinere (også inni lasterommet) må reinvaskes ved vaskeanlegg etter siste lass. For transport fra bruksenheter med hvit PCN og samarbeidende bruksenheter gjelder i tillegg: • Kassetransport er ikke tillatt. • Konteinere må bare lastes på asfalt eller betong. • Levering må alltid skje sammenhengende med samme bil/konteiner. Denne må reinvaskes ved vaskeanlegg etter siste lass. Utbredelse I Norge finnes det PCN på en del arealer, mest i kyststrøka i Sør-, Vest- og Midt- Norge, men også på enkelte garder i Innlandet. Gul PCN er mest utbredt, mens hvit PCN er funnet på enkelte garder i Østfold, Vestfold, Agder og ved Trondheimsfjorden. Det er mest PCN på Jæren. Tiltak Ved siden av gode transportrutiner er vekstskifte, friske settepoteter og godt reinhold de viktigeste tiltakene mot PCN. Alle potetdyrkere må ha kjennskap til PCN-status på egne og leide arealer, og det bør være full åpenhet om PCN-status hos alle som samarbeider om jord og maskiner. Samarbeid bør bare skje mellom bruk med lik PCN-status. Det er ikke tillatt med kjemisk bekjemping i Norge. Alle potettransportører må kjenne PCN-status til produsentene Hva er PCN Potetcystenematoder (PCN) kalles også potetål. Det er meget små organismer som gir store avlingstap i potetåkeren hvis de får anledning til å oppformere seg over mange år. Resultatet kan bli at produsenten står igjen uten avling. Det tar tid for PCN å bygge seg opp i en åker. Med et normalt vekstskifte kan PCN være i en potetåker i lang tid uten at det synes på potetplantene. Cystene er svært små - 0,5 mm i diameter – og i praksis umulig å oppdage på poteter med jordrester. Det finnes to ulike arter: Gul PCN: Globodera rostochiensis. Hvit PCN: Globodera pallida. Hvit PCN er den mest alvorlige skadegjøreren. Den kan ligge i jorda i opp til 40 år og fortsatt være levedyktig. Gul PCN kan også overleve i mange år. Begge arter er nesten umulig å bli kvitt. Foto: Arne Vagle


Laste ned ppt "Transportveiledning Nasjonal bransjestandard for potetcystenematode - PCN Fagforum Potet www.potet.no Alle potettransportører må kjenne PCN-status til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google