Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helseoppfølging i overgangen fra barn til voksen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helseoppfølging i overgangen fra barn til voksen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helseoppfølging i overgangen fra barn til voksen
Ragnhild Skålbones NFU

2 Hvem snakker vi om ? En gruppe mennesker med svært ulike utfordringer og ulike behov Ingen fasit Derfor kan jeg bare dele noen tanker med dere ut fra egne erfaringer

3 Min erfaring : mamma til Maja
Maja snart 20 år : Cerebral parese, spastisk quadriplegi Psykisk utviklingshemmet (høy grad) Epilepsi

4 Lita frøken feirer St.Hans

5 Skoleavslutning 2009

6 Maja i dag Bor i kommunal bolig med heldøgns tjenester; sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere Fysioterapi Basseng Ergoterapi, hjelpemidler Fastlege Dagtilbud Symra dagsenter Legevakta / NLSH ved akutt sykdom

7 Utfordringer Motorisk utvikling Ernæring
Knapp i 1995, får stort sett bare sondemat Kommunikasjon Store helseutfordringer ift luftveier / lunger Utvikling av scoliose Spasmer Epilepsi

8 Maja som barn Barneavdelingen Poliklinikken; årlig kontroll tom 18 år
Fysioterapeut; først NLSH, siden kommunen PPT Barnehabiliteringen Spesialpedagogisk senter FRAMBU Berg gård Sophies minde : operert 2 ganger + kontroll (2004) St Olavs hospital : operert 1 gang Barnehage – grunnskole – videregående skole

9 Maja som voksen Større helseutfordringer, mindre helhetlig oppfølging
For voksen for barneavdelingen : 14 år Medisinsk avdeling R4; mistanke om blodpropp som var hudinfeksjon Medisinsk avdeling R3; lungebetennelse Helseoppfølging : overgang til hva ?

10 Større helseutfordringer men
En enda mer oppdelt spesialisthelsetjeneste Lite kompetanse på primærdiagnosene Lite forståelse for sammenhenger : Eks en lungebetennelse Mangel på koordinering Hvor ble det av habiliteringstilbudet fra spesialisthelsetjenesten ? En førstelinjetjeneste med liten kapasitet Fysio / ergoterapi Fastlegen som har fått en viktigere rolle Hvor ble det av det pedagogiske ? Livslang læring ?

11 Nøkkelord Helhet Kompetanse Ansvar
Og som mamma : opplevelse av sammenheng Antonovskys mestringsteori

12 Noen ønsker En koordinerende enhet i spesialisthelsetjenesten med spesialkompetanse Men hvor ? For hvem ? Hvilken kompetanse ? Jevnlig (årlige?) helhetlig / tverrfaglig vurdering – samarbeid førstelinje og spesialist Hun kan jo få andre sykdommer


Laste ned ppt "Helseoppfølging i overgangen fra barn til voksen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google