Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GLITRE BARNEHAGE. Barnehagens samfunnsmandat Rammeplanen uttrykker at barnehagen …har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GLITRE BARNEHAGE. Barnehagens samfunnsmandat Rammeplanen uttrykker at barnehagen …har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing."— Utskrift av presentasjonen:

1 GLITRE BARNEHAGE

2 Barnehagens samfunnsmandat Rammeplanen uttrykker at barnehagen …har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing og sier videre at …….. Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problemadferd som diskriminering og mobbing. (Rammeplan 2011)

3 «Finnes det mobbing i barnehagen? Ja, svarte Nuria Oliu Moe da hun foredro om mobbing i barnehagen for barnehageansatte. «Når utestengning og trakassering foregår over tid, og voksne ikke griper inn – kan det utarte seg til mobbing». Jan Mossige

4 I media «Jeg trenger ingen å leke med. Jeg kan leke med skyggen min, mamma. De andre sier uansett nei og går sin vei.» Aftenposten 18. januar 2014

5 Barnehagen skal forebygge mobbing, men hva er mobbing? Det dreier seg om negative, fysiske eller psykiske handlinger begått av en eller flere mot en annen. Den som blir utsatt for erting, plaging eller utestenging over tid, er lett tilgjengelig som del av et felleskap han eller hun ikke har valgt selv. Det er ubalanse i maktforholdet slik at det er vanskelig å forsvare seg.

6 Handlingen må ha en viss hyppighet og foregå over tid. Handlingen er planlagt eller ondsinnet.

7 Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. Personalet bygger relasjoner til barna Det forebyggende arbeidet mot mobbing starter i barnehagen. Systematisk og langsiktig arbeid har effekt. Barn har behov for tilstedeværende og tilgjengelige og deltagende voksne. Voksne er etiske rollemodeller for barna. Møter jeg et barn, så møter jeg et menneske. Anne-Cath Vestly

8 Barnas allsidige utvikling foregår i samspill med andre. Barn velger gjerne strategier som de opplever som virkningsfulle for dem. Barn har behov for mestringsstrategier. «Alle voksne har ansvar for å ivareta barnets medfødte tillit til omverdenen.» Knut Lødstrup

9 «Den som har hodet over vannet, ser bare en tiendedel av isfjellet» Vi må ikke bare se, men se etter. Vi må ikke bare høre, men høre etter. Nuria Moe 2013

10 Sosial kompetanse » For å jobbe forebyggende, jobber vi vi blant annet etter Kari Lamers program om sosial kompetanse; «Du og jeg og vi to» » Samtalebilder – en vei til kommunikasjon med barn av Merete Holmsen

11 » Ved at personalet jobber systematisk med sosial kompetanse bidrar det til å forebygge mobbing. 1)Stoppe denne type atferd før den utvikler seg. 2)Tydeliggjøre at vi ser hva som skjer og at vi overhodet ikke aksepterer slik atferd. 3)Være gode rollemodeller og veilede barna i sosial kompetanse. 4)Samarbeide med foreldre. Konkret jobber vi med:

12 Eksempel fra barnehagen: Det er 5 gutter som er 5-6 år på avdelingen. Det er 18 barn og 3 voksne. Møte med barna en til en. Fellesmøte Lage et felles prosjekt og invitere de eldste barna. Felles fokus – veiledning og støtte fra voksen. «Gjøre gode gjerninger» Personalet på avdelingen har fått veiledning, samt at de var i jevnlig kontakt med faglig veileder om hvordan de skulle jobbe videre med barnegruppen. Jevnlig dialog med foreldrene. Personalet og foreldre har et felles ansvar.

13 «Veileder til ansatte i barnehagen om å forebygge mobbing» «Barns trivsel – voksnes ansvar» Ny brosjyre om mobbing i barnehage. Mobbing starter allerede i barnehagen. Ett av ti barn blir plaget, viser en undersøkelse. FUB har laget en brosjyre med gode råd til foreldre og ansatte og hvordan mobbing kan forebygges og hindres.

14 AVSLUTNING INGEN BARN FORTJENER Å BLI MOBBET. INGEN BARN FORTJENER Å MOBBE.


Laste ned ppt "GLITRE BARNEHAGE. Barnehagens samfunnsmandat Rammeplanen uttrykker at barnehagen …har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google