Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hygienesykepleier Liv Torvik

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hygienesykepleier Liv Torvik"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hygienesykepleier Liv Torvik
BRANSJESTANDARD – RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV TEKSTILER I HELSEVESENET Hygienesykepleier Liv Torvik

2 Tekstiler i helsevesenet
1.juni 2009 opprettet NVK en tverrfaglig arbeidsgruppe for å utarbeide en bransjestandard for de som skal handtere tekstiler for helsevesenet.

3 Bakgrunn Henstilling til Helsedirektoratet om revisjon av IK-1941;”Hygieniske krav og retningslinjer for behandling av tekstiler som benyttes i helseinstitusjoner”. Utdaterte krav og retningslinjer i forhold til vaskeribransjens egne krav og krav fra vaskeritilsynet.

4 Helsedirektoratet Fastsetter ikke lenger normer ( nasjonale faglige retningslinjer) for behandling av tekstiler. Helsedirektoratet lar IK-1941, siste utgave fra 1993 utgå. ( februar 2009)

5 Kvalitetskrav Kvalitetskrav skal stilles til den bedrift helseforetaket skal ha avtale med ved anbudsforespørsel Kvalitetskrav ( blant annet smittevern) skal inngå i Infeksjonskontrollprogrammet.

6 Hva betyr det? Infeksjonskontrollprogrammet skal skissere interne rutiner for tekstilhåndtering Infeksjonskontrollprogrammet skal henvise til nasjonalt regelverk, nasjonale og internasjonale krav, andre faglige normer som kan være aktuelle Dersom man ikke stiller krav til en tilbyder, hva da?

7 Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Ser positivt på utarbeidelse av en bransjestandard Vil vurdere om det i etterkant er behov for ytterligere retningslinjer som omhandler helseforetak og kommunale helseinstitusjoner

8 Bransjestandard erstatter IK-1941 dersom den blir implementert i Infeksjonskontrollprogrammet
Bransjestandard stiller ikke krav til helseinstitusjonene !

9 Roller: Helsedirektoratet setter faglige normer der de ser det som hensiktsmessig. Helsetilsynet har tilsyn med helsetjenesten men ikke eksterne vaskerier som helsetjenesten har avtale med Folkehelsa samordner utarbeidelse av faglige veiledere og retningslinjer

10 Tilsyn Norske vaskeriers kvalitetstilsyn er et felles organ for norske vaskerier og tilbyr kontroll/tilsyn. Er det eneste kvalitetsorgan på området Medlemmer må til enhver tid oppfylle de prosesstekninske krav og hygieniske krav i teknisk protokoll Basert på frivillighet

11 Arbeidsgruppen Representanter/eier av vaskerier som i dag er tilbydere til helseforetakene. Begge vaskerikjedene er repr. Hygieneansvarlig fra vaskeri drevet av helseforetak Hygienesykepleier Leder av kommunalt vaskeri i helseinstitusjon Leder av NVK Prossessingeniør ( Folkehelsa kvalitetssikrer)

12 Viktig for helseinstitusjonen
Ha sikkerhet for at tekstilene pr. definisjon er rene Stille krav til tilbyder av vaskeritjeneste Inkluder ”tilsyn”, uventet besøk til vaskeriet som institusjonen kjøper tjenester av Bruk norsk bransjestandard som kvalitetskriterier i anbudsgrunnlaget Samarbeide med leverandøren av tekstil og vaskeritjeneste

13 Et vaskeri som en del av helseinstitusjonen er underlagt tilsyn fra Helsetilsynet

14 ? Åpne for andre desinfeksjonsmetoder dersom sluttresultatet er det samme som ved 85°C eller bedre Godkjenning for definisjon RENT, Robert Kock instituttet Når kan vann gjenbrukes Kan smittetøy sorteres og gå i vaskerør Bør sekker med tekstiler fra luftsmittepasienter merkes særskilt Dokumentasjon for daglig kontroll og sporbarhet Hvilke krav skal stilles for å levere rentromsbekledning og generell operasjonsbekledning / andre kritiske områder Testmikrober Vannkvalitet


Laste ned ppt "Hygienesykepleier Liv Torvik"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google