Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt sterilforsyning Helse Nord 2008-09 Prosjektleder Jan Wiggen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt sterilforsyning Helse Nord 2008-09 Prosjektleder Jan Wiggen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt sterilforsyning Helse Nord Prosjektleder Jan Wiggen

2 Prosjekt sterilforsyning Prosjekt Sterilforsyning Helse Nord – •Utgangspunkt for prosjektet: •Smittevernplan 2008 – 2011 Helse Nord RHF ”...organiseringen av sterilforsyningstjenesten ved noen av foretakene i Helse Nord kan gi grunn til bekymring…”

3 Prosjekt sterilforsyning Prosjekt Sterilforsyning Helse Nord – * Det planlegges ett besøk av 2-3 dagers varighet ved sterilforsyningen ved hvert sykehus i prosjektperioden. * Informasjonsmøte med - leder for sterilforsyningen - leder ved teknisk avdeling - representanter for kirurgisk, medisinsk og operasjons-avdelingen - kvalitetsansvarlig - lokalt smittevernpersonell (hygienesykepleier og smittevernlege) * Følge produksjonen i sterilforsyningen fra bruk til gjenbruk * Gjennomgå sjekkliste og fylle ut i samarbeid med leder for sterilforsyningen

4 Prosjekt sterilforsyning UNN Harstad og Narvik

5 Prosjekt sterilforsyning … og Bodø høsten 2008

6 Prosjekt sterilforsyning I 2009 startet vi med NLSH Vesterålen og Lofoten

7 Prosjekt sterilforsyning Helgelandssykehusene Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana var neste helseforetak.

8 Prosjekt sterilforsyning Deretter Helse Finnmark Kirkenes og Hammerfest

9 Prosjekt sterilforsyning og til slutt UNN Tromsø

10 Prosjekt sterilforsyning Myndighetskrav •Lover, forskrifter, veiledere og standarder •Smittevernloven •Lov om medisinsk utstyr •Lov om helsepersonell •Internkontrollforskriften •NS-EN 285 og NS-EN 554 Dampsterilisatorer •NS-EN ISO Vaskedekontaminatorer - NS-EN: Norsk Standard-Europeisk Norm - ISO: International Standards Organisation - DIN: Deutsches Institut für Normung •Allment aksepterte normer

11 Prosjekt sterilforsyning Smittevernforskriften •Det skal etableres et system av skriftlige prosedyrer for kvalitetssikring av –Teknisk desinfeksjon og rengjøring av utstyr –Pakking, sterilisering, lagring og transport –Sterilisatorer og kontrollrutiner

12 Prosjekt sterilforsyning Er validering av sterilisatorer nødvendig? •NS-EN 285 og NS-EN 554 Store dampsterilisatorer Kontroll Service Validering Ja, det er pålagt!

13 Prosjekt sterilforsyning Instrumentvaskemaskiner •NS-EN Rengjøring og desinfeksjon av kirurgiske instrumenter

14 Prosjekt sterilforsyning Lagring av sterilt gods

15 Prosjekt sterilforsyning Prosjekt sterilforsyning •Systematisk gjennomgang av sin virksomhet •Sjekkliste og kort rapport sendes etter besøket •Regionalt samarbeid mellom sterilforsyninger styrkes •Hospitering •Prosjektleder er tilgjengelig for faglig råd i hele prosjektperioden •Avsluttende rapport som oppsummerer status ved sterilforsynings- enhetene i Helse Nord, skal være ferdig senest •Etter prosjektet: Prosjektleder går tilbake til sin stilling ved sterilforsyningen, UNN Tromsø og deltar i regionalt fagnettverk

16 Prosjekt sterilforsyning Prosjekt Sterilforsyning Smittevernplan Helse Nord (s. 27) Status for Helse Nord ved oppstart av prosjektet: 11 sykehus 1 sykehus har utdannet sterilforsyningsansvarlig 5 sykehus gjennomfører ikke årlig validering av autoklavene

17 Prosjekt sterilforsyning Prosjekt Sterilforsyning •Vi etterspør bl.a. •Skriftlige prosedyrer •Service og vedlikeholdsprogram for autoklaver og instrumentvaskemaskiner •Kjennskap til sykehusets infeksjonskontrollprogram •Arbeidsforhold ved kontroll av kirurgiske instrumenter •Rutiner ved sterilisering •Rutiner ved godkjenning av steriliseringsprosessen •Håndtering av gods etter sterilisering/lagring av sterilt gods •Registrering av feil og avvik/meldesystemer •Rutine for håndtering av låneutstyr •Resterilisering av engangsprodukter •Muligheter for håndhygiene •Muligheter for deltakelse på eksterne kurs og seminar

18 Prosjekt sterilforsyning Prosjekt Sterilforsyning Hva er resultatet?

19 Prosjekt sterilforsyning Prosjekt Sterilforsyning •INGEN SYKEHUS HAR KOMPLETT SKRIFTLIGE PROSEDYRER FOR HELE VIRKSOMHETEN VED STERILFORSYNINGEN •Alle sykehus har kjennskap til infeksjonskontroll-programmet •8 sykehus har muligheter for håndhygiene på nødvendige steder. 3 HAR DET IKKE!! •INGEN SYKEHUS RESTERILISERER ENGANGS PRODUKTER! •9 SYKEHUS HAR IKKE MULIGHET FOR ÅRLIG DELTAKELSE PÅ EKSTERNE KURS OG SEMINAR !

20 Prosjekt sterilforsyning Prosjekt Sterilforsyning •6 sykehus har tilfredsstillende arbeidsforhold ved kontroll av kirurgiske instrumenter. 5 har det ikke!! •INGEN SYKEHUS HAR SKRIFTLIGE RUTINER FOR BEHANDLING AV LÅNEUTSTYR!! •10 sykehus har ikke registrering av feil og avvik eller meldesystem for dette!!

21 Prosjekt sterilforsyning Prosjekt Sterilforsyning •6 sykehus har rutiner for service og vedlikehold av autoklaver og instrumentvaskemaskiner •5 sykehus har ikke årlig validering av autoklavene •Alle sykehus har rutiner for godkjenning av steriliseringsprosessen. 4 av disse har skriftlige rutiner.

22 Prosjekt sterilforsyning Prosjekt Sterilforsyning •Viktigste anbefalinger: •Kvalitetssikre autoklavene og steriliseringsprosessen ved årlig validering av autoklavene. •Etablere faste rutiner for service og vedlikehold av autoklavene. Utført arbeid må dokumenteres.

23 Prosjekt sterilforsyning Prosjekt Sterilforsyning •Viktigste anbefalinger: •Anskaffe datasystem som ivaretar sterilforsyningens behov for registrering, logistikk, prosess-styring, lagerhold og etikettproduksjon

24 Prosjekt sterilforsyning Prosjekt Sterilforsyning •Viktigste anbefalinger: •Utarbeide skriftlige rutiner hvor dette mangler - se sjekklista!

25 Prosjekt sterilforsyning Prosjekt Sterilforsyning •Viktigste anbefalinger: •Sikre årlig deltakelse på kurs og seminarer med relevant faglig innhold

26 Prosjekt sterilforsyning Prosjekt Sterilforsyning •Viktigste anbefalinger: •Etablere skriftlige rutiner for daglig kontroll av instrumentvaskemaskinene

27 Prosjekt sterilforsyning Prosjekt Sterilforsyning •Fullføring av prosjektet •Ferdigstille rapporter for hvert enkelt sykehus •Utarbeide rapport til Helse Nord. Skal være ferdig til 15. juli •Rapporten trykkes og distribueres straks over sommerferien •Sende rapporten til alle deltagende sykehus og Helse Nord RHF

28 Prosjekt sterilforsyning Prosjekt Sterilforsyning Rapporten legges ut på hjemmesiden til


Laste ned ppt "Prosjekt sterilforsyning Helse Nord 2008-09 Prosjektleder Jan Wiggen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google