Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt sterilforsyning Helse Nord 2008-09 Prosjektleder Jan Wiggen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt sterilforsyning Helse Nord 2008-09 Prosjektleder Jan Wiggen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt sterilforsyning Helse Nord 2008-09 Prosjektleder Jan Wiggen

2 Prosjekt sterilforsyning 2008-092 Prosjekt Sterilforsyning Helse Nord 15.9.2008 – 15.7.2009 •Utgangspunkt for prosjektet: •Smittevernplan 2008 – 2011 Helse Nord RHF ”...organiseringen av sterilforsyningstjenesten ved noen av foretakene i Helse Nord kan gi grunn til bekymring…”

3 Prosjekt sterilforsyning 2008-093 Prosjekt Sterilforsyning Helse Nord 15.9.2008 – 15.7.2009 * Det planlegges ett besøk av 2-3 dagers varighet ved sterilforsyningen ved hvert sykehus i prosjektperioden. * Informasjonsmøte med - leder for sterilforsyningen - leder ved teknisk avdeling - representanter for kirurgisk, medisinsk og operasjons-avdelingen - kvalitetsansvarlig - lokalt smittevernpersonell (hygienesykepleier og smittevernlege) * Følge produksjonen i sterilforsyningen fra bruk til gjenbruk * Gjennomgå sjekkliste og fylle ut i samarbeid med leder for sterilforsyningen

4 Prosjekt sterilforsyning 2008-094 UNN Harstad og Narvik

5 Prosjekt sterilforsyning 2008-095 … og Bodø høsten 2008

6 Prosjekt sterilforsyning 2008-096 I 2009 startet vi med NLSH Vesterålen og Lofoten

7 Prosjekt sterilforsyning 2008-097 Helgelandssykehusene Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana var neste helseforetak.

8 Prosjekt sterilforsyning 2008-098 Deretter Helse Finnmark Kirkenes og Hammerfest

9 Prosjekt sterilforsyning 2008-099 og til slutt UNN Tromsø

10 Prosjekt sterilforsyning 2008-0910 Myndighetskrav •Lover, forskrifter, veiledere og standarder •Smittevernloven •Lov om medisinsk utstyr •Lov om helsepersonell •Internkontrollforskriften •NS-EN 285 og NS-EN 554 Dampsterilisatorer •NS-EN ISO 15883 1-4 Vaskedekontaminatorer - NS-EN: Norsk Standard-Europeisk Norm - ISO: International Standards Organisation - DIN: Deutsches Institut für Normung •Allment aksepterte normer

11 Prosjekt sterilforsyning 2008-0911 Smittevernforskriften •Det skal etableres et system av skriftlige prosedyrer for kvalitetssikring av –Teknisk desinfeksjon og rengjøring av utstyr –Pakking, sterilisering, lagring og transport –Sterilisatorer og kontrollrutiner

12 Prosjekt sterilforsyning 2008-0912 Er validering av sterilisatorer nødvendig? •NS-EN 285 og NS-EN 554 Store dampsterilisatorer Kontroll Service Validering Ja, det er pålagt!

13 Prosjekt sterilforsyning 2008-0913 Instrumentvaskemaskiner •NS-EN 15883 Rengjøring og desinfeksjon av kirurgiske instrumenter

14 Prosjekt sterilforsyning 2008-0914 Lagring av sterilt gods

15 Prosjekt sterilforsyning 2008-0915 Prosjekt sterilforsyning •Systematisk gjennomgang av sin virksomhet •Sjekkliste og kort rapport sendes etter besøket •Regionalt samarbeid mellom sterilforsyninger styrkes •Hospitering •Prosjektleder er tilgjengelig for faglig råd i hele prosjektperioden •Avsluttende rapport som oppsummerer status ved sterilforsynings- enhetene i Helse Nord, skal være ferdig senest 15.7.2009 •Etter prosjektet: Prosjektleder går tilbake til sin stilling ved sterilforsyningen, UNN Tromsø og deltar i regionalt fagnettverk

16 Prosjekt sterilforsyning 2008-0916 Prosjekt Sterilforsyning Smittevernplan 2008-2011 Helse Nord (s. 27) Status for Helse Nord ved oppstart av prosjektet: 11 sykehus 1 sykehus har utdannet sterilforsyningsansvarlig 5 sykehus gjennomfører ikke årlig validering av autoklavene

17 Prosjekt sterilforsyning 2008-0917 Prosjekt Sterilforsyning •Vi etterspør bl.a. •Skriftlige prosedyrer •Service og vedlikeholdsprogram for autoklaver og instrumentvaskemaskiner •Kjennskap til sykehusets infeksjonskontrollprogram •Arbeidsforhold ved kontroll av kirurgiske instrumenter •Rutiner ved sterilisering •Rutiner ved godkjenning av steriliseringsprosessen •Håndtering av gods etter sterilisering/lagring av sterilt gods •Registrering av feil og avvik/meldesystemer •Rutine for håndtering av låneutstyr •Resterilisering av engangsprodukter •Muligheter for håndhygiene •Muligheter for deltakelse på eksterne kurs og seminar

18 Prosjekt sterilforsyning 2008-0918 Prosjekt Sterilforsyning Hva er resultatet?

19 Prosjekt sterilforsyning 2008-0919 Prosjekt Sterilforsyning •INGEN SYKEHUS HAR KOMPLETT SKRIFTLIGE PROSEDYRER FOR HELE VIRKSOMHETEN VED STERILFORSYNINGEN •Alle sykehus har kjennskap til infeksjonskontroll-programmet •8 sykehus har muligheter for håndhygiene på nødvendige steder. 3 HAR DET IKKE!! •INGEN SYKEHUS RESTERILISERER ENGANGS PRODUKTER! •9 SYKEHUS HAR IKKE MULIGHET FOR ÅRLIG DELTAKELSE PÅ EKSTERNE KURS OG SEMINAR !

20 Prosjekt sterilforsyning 2008-0920 Prosjekt Sterilforsyning •6 sykehus har tilfredsstillende arbeidsforhold ved kontroll av kirurgiske instrumenter. 5 har det ikke!! •INGEN SYKEHUS HAR SKRIFTLIGE RUTINER FOR BEHANDLING AV LÅNEUTSTYR!! •10 sykehus har ikke registrering av feil og avvik eller meldesystem for dette!!

21 Prosjekt sterilforsyning 2008-0921 Prosjekt Sterilforsyning •6 sykehus har rutiner for service og vedlikehold av autoklaver og instrumentvaskemaskiner •5 sykehus har ikke årlig validering av autoklavene •Alle sykehus har rutiner for godkjenning av steriliseringsprosessen. 4 av disse har skriftlige rutiner.

22 Prosjekt sterilforsyning 2008-0922 Prosjekt Sterilforsyning •Viktigste anbefalinger: •Kvalitetssikre autoklavene og steriliseringsprosessen ved årlig validering av autoklavene. •Etablere faste rutiner for service og vedlikehold av autoklavene. Utført arbeid må dokumenteres.

23 Prosjekt sterilforsyning 2008-0923 Prosjekt Sterilforsyning •Viktigste anbefalinger: •Anskaffe datasystem som ivaretar sterilforsyningens behov for registrering, logistikk, prosess-styring, lagerhold og etikettproduksjon

24 Prosjekt sterilforsyning 2008-0924 Prosjekt Sterilforsyning •Viktigste anbefalinger: •Utarbeide skriftlige rutiner hvor dette mangler - se sjekklista!

25 Prosjekt sterilforsyning 2008-0925 Prosjekt Sterilforsyning •Viktigste anbefalinger: •Sikre årlig deltakelse på kurs og seminarer med relevant faglig innhold

26 Prosjekt sterilforsyning 2008-0926 Prosjekt Sterilforsyning •Viktigste anbefalinger: •Etablere skriftlige rutiner for daglig kontroll av instrumentvaskemaskinene

27 Prosjekt sterilforsyning 2008-0927 Prosjekt Sterilforsyning •Fullføring av prosjektet •Ferdigstille rapporter for hvert enkelt sykehus •Utarbeide rapport til Helse Nord. Skal være ferdig til 15. juli 2009. •Rapporten trykkes og distribueres straks over sommerferien •Sende rapporten til alle deltagende sykehus og Helse Nord RHF

28 Prosjekt sterilforsyning 2008-0928 Prosjekt Sterilforsyning Rapporten legges ut på hjemmesiden til www.unn.no/korsn


Laste ned ppt "Prosjekt sterilforsyning Helse Nord 2008-09 Prosjektleder Jan Wiggen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google