Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markedstilsyn og moduler OLAV BERGE 28.02.2013, Utleieforeningen 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markedstilsyn og moduler OLAV BERGE 28.02.2013, Utleieforeningen 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Markedstilsyn og moduler OLAV BERGE , Utleieforeningen 1

2 Regelverket ​TEK kap 3 - Dokumentasjon av produkter Alle byggevarer skal ha dokumentasjon Uansett produkttype og omsetningsform gjelder to krav om dokumentasjon. • av egenskaper ved all markedsføring og omsetning av byggevarer. • før produktet bygges inn - at det har egenskaper som er nødvendige for at byggverket skal tilfredsstille teknisk forskrift i en byggesak. Dette kravet gjelder for søknadspliktige tiltak , Sted, tema, Sted, tema 2

3 Forslag til nasjonale krav til dokumentasjon av varer som ikke er CE-merket , Sted, tema, Sted, tema 3 HH Harmoniserte standarder Europeiske Tekniske vurderinger Hvilke krav til dokumentasjon? Byggevarer Ny forordning – nytt regelverk fra 1. juli 2013 (?)

4 Nasjonale krav >Inntrer kun når ikke er CE-merket >Produktets egenskaper må være dokumentert, produktdokumentasjon tilgjengelig ved markedsføring, omsetning og bruk >Forbud mot uriktig eller mangelfull informasjon >Definisjon av hvilke egenskaper som skal være dokumentert – andre kan pålegges >Produksjonskontroll i fabrikk >Bruk av tredjepartsorgan > Samsvarsattest >Gjensidig godkjenning , Sted, tema, Sted, tema 4

5 Grunnleggende krav til byggverk >Mekanisk motstandsevne og stabilitet >Brannsikkerhet >Hygiene, helse og miljø >Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk >Vern mot støy >Energiøkonomisering og varmeisolering >Bærekraftig bruk av naturressurser NY! Danner grunnlag for utarbeidelse av standardiseringsmandater Byggevarers vesentlige egenskaper fastsettes i harmoniserte tekniske spesifikasjoner , Sted, tema, Sted, tema 5

6 Sentral godkjenning Tilsynsmyndig- het produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser og byggeteknikk Gode bygg for et godt samfunn Vi skal ha fokus på …

7 Hovedmålsetninger 7 • Alle produkter til byggverk skal ha dokumentasjon etter krav i TEK 10 • Vi skal ha full oversikt over det norske byggevaremarkedet.

8 Markedstilsyn ​Formelt manglende samsvar >Feil eller ikke påført CE-merke >Feil eller ikke utarbeidet ytelseserklæring >Ikke tilgjengelig eller ikke fullstendig teknisk dokumentasjon • Pålegge å bringe det manglende samsvar til opphør • Egnede tiltak for å forby eller berense tilgjengeliggjøringen av varen på markedet eller trekke tilbake eller tilbakekalle (opptrappende) , Sted, tema, Sted, tema 8

9 Markedstilsyn/tilsyn med produkter til byggverk , Sted, tema, Sted, tema 9 ​Reaktivt tilsyn  Begrunnet mistanke om at det omsettes et produkt som ikke oppfyller kravene til dokumentasjon  Meldinger fra kommune, virksomheter  I 2012: lukke tidligere saker, åpne nye saker hvis alvorlige grunner Proaktivt tilsyn  Risikobasert  Metode for risikovurdering  I 2012: Tilsynskampanjer: Vinduer og EPS

10 Metode for risikovurdering ​Risiko for feil i produktdokumentasjon,  IKKE risiko for dårlig kvalitet eller at bygg blir dårligere  HELLER IKKE risiko for feil sluttbruk ​Risikoprioritetsnummer (RPN) S x O x D  Hvor alvorlig er mangelen ved produktet (S)  Sannsynlighet for forekomst av mangler (O)  Sannsynlighet for at mangler blir avdekket (D) , Sted, tema, Sted, tema 10

11 Vårt fokus i produkter ​Øke aktiviteten på tilsyn med byggevarer • Tilsynskampanjer, nasjonal + europeisk -EPS og vinduer • ny metode - risikoanalyse ​Forberede gjennomføring av byggevareforordning • Informasjonstiltak • Bistå i regelverksarbeid , Sted, tema, Sted, tema 11

12 Utvelgelse av produkter for tilsyn i 2013 • Våtromspaneler • Blokker • Gipsplater • Sandwhichpaneler • Vedovner • Byggmoduler(?) , Sted, tema, Sted, tema 12

13 Viktige definisjoner ​Gjøre tilgjengelig på markedet >Enhver levering av en byggevare for distribusjon eller bruk på indre marked i forbindelse med kommersielle virksomhet, med eller uten vederlag Markedsføre >Gjøre byggevaren tilgjengelig på det indre markedet for første gang ​ , Sted, tema, Sted, tema 13

14 CE-merking og ytelseserklæring To veier til CE-merking og ytelseserklæring >Byggevaren omfattes av en harmonisert standard. Obligatorisk, men med noen unntak: -Individuelt produsert eller etter mål -Produsert på byggeplass -Produsert på tradisjonelt vis eller bevaring av kulturarven >Byggevaren er i overensstemmelse med en europeisk teknisk vurdering som er utstedt for den (frivillig å skaffe seg en europeisk teknisk vurdering) , Sted, tema, Sted, tema 14

15 CE-merking og ytelseserklæring Ytelseserklæring >Produsenten tar på seg ansvaret for at byggevaren er i samsvar med slik angitt ytelse >Krav til ytelseserklæringens innhold: art. 6, mal i vedlegg III CE-merking >Produsenten tar på seg ansvaret for at byggevaren er i samsvar med den angitte ytelsen og overholder alle gjeldende krav fastsatt i byggevareforordningen og i andre relevante harmoniseringsregelverk om påføring av CE-merking >Ingen andre konkurrerende merker >Krav til CE-merkingens innhold: art , Sted, tema, Sted, tema 15

16 Vurdering og kontroll av konstant ytelse ​Kommisjonen bestemmer hvilket system som skal brukes til hvilken byggevare eller gruppe av byggevarer – førende for harmoniserte standarder og hvor relevant for europeiske vurderingsdokumenter ​ , Sted, tema, Sted, tema 16

17 Markedsdeltakernes forpliktelser >Produsent (produserer eller markedsfører) >Produsentens representant (gjør oppgaver på vegne av produsenten) >Importør (markedsfører) >Distributør (gjør varen tilgjengelig på markedet) >Sporbarhet! (art. 16) • Ett ledd tilbake og ett frem , Sted, tema, Sted, tema 17

18 Om brakker og moduler ​Produkters egenskaper – krav til byggverk ​Midlertidige bygg TEK §1-2(5) -alle krav gjelder unntatt… kap 8, 12 og 13 – så langt det passer + §14-5 (1 og 2) – minstekrav til u-verdier ​unntak for under 30m 2 – ombruk - bare for energi Norge som dumpingplass for gamle brakker? Gjøres tilgjenglig på markedet , Sted, tema, Sted, tema 18

19 Løsningen? , Sted, tema, Sted, tema 19 merket


Laste ned ppt "Markedstilsyn og moduler OLAV BERGE 28.02.2013, Utleieforeningen 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google