Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markedstilsyn og moduler OLAV BERGE 28.02.2013, Utleieforeningen 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markedstilsyn og moduler OLAV BERGE 28.02.2013, Utleieforeningen 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Markedstilsyn og moduler OLAV BERGE 28.02.2013, Utleieforeningen 1

2 Regelverket ​TEK kap 3 - Dokumentasjon av produkter Alle byggevarer skal ha dokumentasjon Uansett produkttype og omsetningsform gjelder to krav om dokumentasjon. • av egenskaper ved all markedsføring og omsetning av byggevarer. • før produktet bygges inn - at det har egenskaper som er nødvendige for at byggverket skal tilfredsstille teknisk forskrift i en byggesak. Dette kravet gjelder for søknadspliktige tiltak. 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 2

3 Forslag til nasjonale krav til dokumentasjon av varer som ikke er CE-merket 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 3 HH Harmoniserte standarder Europeiske Tekniske vurderinger Hvilke krav til dokumentasjon? Byggevarer Ny forordning – nytt regelverk fra 1. juli 2013 (?)

4 Nasjonale krav >Inntrer kun når ikke er CE-merket >Produktets egenskaper må være dokumentert, produktdokumentasjon tilgjengelig ved markedsføring, omsetning og bruk >Forbud mot uriktig eller mangelfull informasjon >Definisjon av hvilke egenskaper som skal være dokumentert – andre kan pålegges >Produksjonskontroll i fabrikk >Bruk av tredjepartsorgan > Samsvarsattest >Gjensidig godkjenning 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 4

5 Grunnleggende krav til byggverk >Mekanisk motstandsevne og stabilitet >Brannsikkerhet >Hygiene, helse og miljø >Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk >Vern mot støy >Energiøkonomisering og varmeisolering >Bærekraftig bruk av naturressurser NY! Danner grunnlag for utarbeidelse av standardiseringsmandater Byggevarers vesentlige egenskaper fastsettes i harmoniserte tekniske spesifikasjoner 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 5

6 Sentral godkjenning Tilsynsmyndig- het produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser og byggeteknikk Gode bygg for et godt samfunn Vi skal ha fokus på …

7 Hovedmålsetninger 7 • Alle produkter til byggverk skal ha dokumentasjon etter krav i TEK 10 • Vi skal ha full oversikt over det norske byggevaremarkedet.

8 Markedstilsyn ​Formelt manglende samsvar >Feil eller ikke påført CE-merke >Feil eller ikke utarbeidet ytelseserklæring >Ikke tilgjengelig eller ikke fullstendig teknisk dokumentasjon • Pålegge å bringe det manglende samsvar til opphør • Egnede tiltak for å forby eller berense tilgjengeliggjøringen av varen på markedet eller trekke tilbake eller tilbakekalle (opptrappende) 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 8

9 Markedstilsyn/tilsyn med produkter til byggverk 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 9 ​Reaktivt tilsyn  Begrunnet mistanke om at det omsettes et produkt som ikke oppfyller kravene til dokumentasjon  Meldinger fra kommune, virksomheter  I 2012: lukke tidligere saker, åpne nye saker hvis alvorlige grunner Proaktivt tilsyn  Risikobasert  Metode for risikovurdering  I 2012: Tilsynskampanjer: Vinduer og EPS

10 Metode for risikovurdering ​Risiko for feil i produktdokumentasjon,  IKKE risiko for dårlig kvalitet eller at bygg blir dårligere  HELLER IKKE risiko for feil sluttbruk ​Risikoprioritetsnummer (RPN) S x O x D  Hvor alvorlig er mangelen ved produktet (S)  Sannsynlighet for forekomst av mangler (O)  Sannsynlighet for at mangler blir avdekket (D) 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 10

11 Vårt fokus i 2012 - produkter ​Øke aktiviteten på tilsyn med byggevarer • Tilsynskampanjer, nasjonal + europeisk -EPS og vinduer • ny metode - risikoanalyse ​Forberede gjennomføring av byggevareforordning • Informasjonstiltak • Bistå i regelverksarbeid 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 11

12 Utvelgelse av produkter for tilsyn i 2013 • Våtromspaneler • Blokker • Gipsplater • Sandwhichpaneler • Vedovner • Byggmoduler(?) 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 12

13 Viktige definisjoner ​Gjøre tilgjengelig på markedet >Enhver levering av en byggevare for distribusjon eller bruk på indre marked i forbindelse med kommersielle virksomhet, med eller uten vederlag Markedsføre >Gjøre byggevaren tilgjengelig på det indre markedet for første gang ​ 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 13

14 CE-merking og ytelseserklæring To veier til CE-merking og ytelseserklæring >Byggevaren omfattes av en harmonisert standard. Obligatorisk, men med noen unntak: -Individuelt produsert eller etter mål -Produsert på byggeplass -Produsert på tradisjonelt vis eller bevaring av kulturarven >Byggevaren er i overensstemmelse med en europeisk teknisk vurdering som er utstedt for den (frivillig å skaffe seg en europeisk teknisk vurdering) 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 14

15 CE-merking og ytelseserklæring Ytelseserklæring >Produsenten tar på seg ansvaret for at byggevaren er i samsvar med slik angitt ytelse >Krav til ytelseserklæringens innhold: art. 6, mal i vedlegg III CE-merking >Produsenten tar på seg ansvaret for at byggevaren er i samsvar med den angitte ytelsen og overholder alle gjeldende krav fastsatt i byggevareforordningen og i andre relevante harmoniseringsregelverk om påføring av CE-merking >Ingen andre konkurrerende merker >Krav til CE-merkingens innhold: art. 9 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 15

16 Vurdering og kontroll av konstant ytelse ​Kommisjonen bestemmer hvilket system som skal brukes til hvilken byggevare eller gruppe av byggevarer – førende for harmoniserte standarder og hvor relevant for europeiske vurderingsdokumenter ​ 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 16

17 Markedsdeltakernes forpliktelser >Produsent (produserer eller markedsfører) >Produsentens representant (gjør oppgaver på vegne av produsenten) >Importør (markedsfører) >Distributør (gjør varen tilgjengelig på markedet) >Sporbarhet! (art. 16) • Ett ledd tilbake og ett frem 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 17

18 Om brakker og moduler ​Produkters egenskaper – krav til byggverk ​Midlertidige bygg TEK §1-2(5) -alle krav gjelder unntatt… kap 8, 12 og 13 – så langt det passer + §14-5 (1 og 2) – minstekrav til u-verdier ​unntak for under 30m 2 – ombruk - bare for energi Norge som dumpingplass for gamle brakker? Gjøres tilgjenglig på markedet 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 18

19 Løsningen? 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 19 merket


Laste ned ppt "Markedstilsyn og moduler OLAV BERGE 28.02.2013, Utleieforeningen 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google