Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTENSIVOPPLÆRING PÅ UNGDOMSTRINNET 2011-2014 Overgangsprosjektet NY GIV.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTENSIVOPPLÆRING PÅ UNGDOMSTRINNET 2011-2014 Overgangsprosjektet NY GIV."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTENSIVOPPLÆRING PÅ UNGDOMSTRINNET 2011-2014 Overgangsprosjektet NY GIV

2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Stort frafall i VGO Nær sammenheng mellom faglige prestasjoner på u- trinnet og gjennomføring av VGO. Et kritisk punkt er overgangen mellom u-skolen og VGO. Hernes: …. mange elever kommer fra grunnskolen til videregående skole uten grunnleggende ferdigheter… 2 Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

3 PROSJEKTMÅL Økt fullføring vgo – 69% i dag til 75% i 2015. Reduksjon av antall elever som  Slutter  Gjør feilvalg  Stryker i VGO. 3 Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

4 DELMÅL Gode samarbeidsrutiner mellom u-skole og videregående for å sikre en god overgang. Overføring av kunnskap om elever mellom skoleslagene. Tidlig fokus på elever i risikogrupper. 4 Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

5 MÅLGRUPPE 10% svakest presterende elevene i kommunen før siste termin (ikke IOP-elever). Snittkarakter under 3. Stort fravær Alle landets kommuner i løpet av 2011, 2012 og 2013. 30-50% første år. Inntil 80% andre år. Frivillig. Må ikke bli et strategisk valg. 5 Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

6 HVORDAN? Grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring. Siste semester i grunnskolen. Intensiv kurs eller fastlagte timer; her står skolene fritt. 7,5 klokketimer pr uke/10 ”45-min” timer. 6 Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

7 Elev, forsatte og skole forpliktes. Hvis timetall i fag eller kompetansemål fravikes, søkes det om ”forsøk”. Foresatte og elev gir skriftlig samtykke. Tett oppfølging videre over i videregående skole Ingen fortrinnsrett ved opptak til videregående skole. 7 Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

8 RESSURSER Staten finansierer skolering av lærere Staten finansierer vikartimer når lærerne er på skolering. Ressursene som trengs utover skolering, er skoleeiers økonomiske ansvar. 8 Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

9 LÆRERE En mattelærer og en norsklærer pr. skole skoleres. Engasjerte lærere!! Skolering i Trondheim o Trinn 1: 7.-9.februar o Trinn 2: 7.-8.april Ressurspersoner videre – spredningsarbeid videre på skolene 9 Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

10 OPPLÆRINGEN Øke elevens motivasjon for og evne til å gjennomføre vdg. opplæring. Skal motivere elevene og holde på motivasjonen. Styrke grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. 10 Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

11 Timene tas fra norsk, matte og norsk/engelsk fordypning Andre fag kan vurderes. Forankres på egen skole og i elevenes klasser/grupper. 11 Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

12 JURIDISKE BETENKINGER Handlingsrommet er gjeldende regelverk.  §8-2: Inndeling i grupper  Bruk av 25%  Læreplanverket: fag og timefordeling. Prosjektet kan/bør gjennomføres som forsøk  Forslag til søknadsskjema er utsendt.  Enkle prosedyrer.  Krever samtykke fra elev og foresatte  Konsekvenser for karakter/vurdering i faget 12 Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

13 SAMTYKKE ERKLÆRINGEN Mål med tiltaket Vurdering om hvorfor forsøket innebærer en bedre opplæring for eleven. Rett (ikke plikt) til dette opplæringstilbudet. Innhold:  Hvilke timer benyttes.  Eventuelle avvik fra læreplanen.  Organisering  Samtykke til informasjonsoverføring til videregående skole.  Konsekvenser for vurdering/vitnemål. 13 Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

14 PROSESSEN på skolen 10% svakest presterende elever etter 1.termin i 10.  Hvem kan ha nytte av tilbudet? Tilbud om deltakelse.  Hvem står for utvelgelsen? Informasjon om konsekvenser og forpliktelser. Hvem gjennomfører samtalen med eleven og forsatte: Kontaktlærer, Ny GIV-lærere?? Utvelgelse av lærere Skolering av lærere Organisering på skolen. 14 Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

15 PROSESSEN i kommunen/fylket Beskrivelse av planer for prosjektet mars – desember  C:\Users\ause\NY GIV\Prosjektplan NTFK.pdfC:\Users\ause\NY GIV\Prosjektplan NTFK.pdf Oppstart SENEST 1.mars i år. Nye skoler/kommuner velges ut i april. Planlegging våren 2012 må skje når timeplan legges for skoleåret 2011-2012. 15 Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

16 UNDERVEIS Aud Segtnan/Prosjektleder Ny Giv / grunnskole/ Nord trøndelag 16 Samarbeide prosjektleder kommune og fylke  Samarbeidsrutiner grunnskole/videregående: Hvem skal være med – hva er allerede på plass? Informasjonsoverføring? Nettverk for lærerne som blir med Møteplasser  Skoleeiere  Rektorer/avdelingsledere 10.trinn  Rådgivere

17 Hvor langt er vi kommet? Skolene er i gang  89 elever  Snittkarakter ….. Elevene har søkt vg. skoler.  Prøveinntaket er i gang.  Skolene får vite om sine ”Ny Giv –elever”. Overgang/informasjonsflyt til vg.skoler.  Møter mellom rektorer, Ny Giv-ansvarlige, rådgivere, prosjektledere om overgangen snarest. Oppstart til høsten - samling for Ny Giv elever planlegges. Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT 17

18 STØRSTE GEVINST Mer meningsfylt opplæring for flere elever!! Mer meningsfylt liv for flere ungdommer!! 18 Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT


Laste ned ppt "INTENSIVOPPLÆRING PÅ UNGDOMSTRINNET 2011-2014 Overgangsprosjektet NY GIV."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google