Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiversamling Stiklestad 25. september 2011 Ny GIV – Overgangsprosjektet Birgit Bremer Mejdal og Monika Luktvasslimo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiversamling Stiklestad 25. september 2011 Ny GIV – Overgangsprosjektet Birgit Bremer Mejdal og Monika Luktvasslimo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiversamling Stiklestad 25. september 2011 Ny GIV – Overgangsprosjektet Birgit Bremer Mejdal og Monika Luktvasslimo

2 Bakgrunn for Ny GIV • Gjennomføring i vgo - 69 % av årskullene de siste 15 år! • Et kritisk punkt er overgangen mellom u-skolen og vgo • Nær sammenheng mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og gjennomføring av vgo

3 Karakterenes betydning for fullføring

4 Fase 1: - 8 gr skoler - 4 vg skoler Fase 2: - 21 gr skoler - 7 vg skoler Fase 3: - 11 gr skoler - 1 vg skole

5 Ulike faser Fase 1: • 86 elever – 53 gutter, 33 jenter • Populært å være med – ingen stigmatisering • 8 grunnskoler, 4 kommuner og 4 videregående skoler • Nesten alle elevene kom til Ny GIV-skoler i vgo Fase 2: • Ca 160 elever Fase 3: • 10 % av alle 10. klassinger i NT – ca 190 elever

6 Overgangsprosjektet • Tett oppfølging videre over i videregående skole – etter behov • Ingen fortrinnsrett ved opptak til videregående skole • Yrkesretting av fellesfag i vgo – størst frafall på yrkesfag

7 Sommeraktivitet • Samling på Mære i 3 dager med overnatting – Mer motivasjon og mestring enn skole – Vanskelig å rekruttere elevene – 16 deltakere (12 Ny GIV-elever) • Mini-folkehøgskole på Skogn – 5 + 2 dager med overnatting – 9 deltakere • Svært gode tilbakemeldinger • Viktig å informere om sommeraktivitet når avtalen skrives

8 Spredning av skolerings- kunnskap • Prosjektet skal hjelpe til med spredning på skolene • En samling på hver vg skole før jul – der ungdomsskolene blir invitert • Der kan rektor sende så mange lærere som er ønskelig fra hver skole – Levanger: 13. desember – matte og norsk – Verdal: 25. nov – norsk, 1. des. – matte – Steinkjer: 24. nov - matte, 12. des. – norsk – Ole Vig: dato ikke satt enda

9 Nytt fra departementet: • Fokuserer på bærekraft og spredning • Fokuserer på at rektors nærvær og engasjement er svært viktig • Holder på at siste del av 10.kl er ”siste sjanse” – dette er en redningsbøye! • Rådgivinga, og andre eksisterende tiltak skal ses i sammenheng med Ny GIV • For flere detaljer: regjeringen.no/nygiv

10 Hvordan kan rådgiveren bidra i Ny GIV-sammenheng?  Sørge for tidlig introduksjon av prosjektet for aktuelle elever  Delta i nettverket rundt Ny GIV-elevene  Veiledning av Ny GIV-elever i overgangen grunnskole - vgo.

11 Overgangsmøtene? • Når: Disse skjer ofte rundt november-desember • Målgruppe: Elever som blir vurdert som aktuelle 1.februar-søkere/meldingselever • Deltakere: Eleven, foresatte, kontaktlærer, ppt- grunnskole og ppt-vgo. samt rådgiveren → er det en fin mulighet til å introdusere Ny GIV, og drøfte om det kan være et alternativ for eleven…?

12 Repetisjon av kriteriene: • Under 3 i snitt (10% lavest presterende) • Elever som er umotiverte • Elever som ikke mestrer • Elever som er underytere • Stort fravær • De man føler uro for..

13 Hvem velger ut elevene? • Det er flere som må samarbeide om å avklare hvem som kan være i målgruppa: - Rektor har et overordnet ansvar (men kjenner kanskje ikke elevene best..) - Rådgiver kjennskap til elevene kan variere (men kan likevel ta et ansvar her) - Kontaktlærer – kjenner elevene - Faglærere – kjenner faglig nivå

14 Informasjon • Bruk informasjonen i denne presentasjonen • Et informasjonsskriv • Ta kontakt med oss

15 Avtalemøte • Rektor er ansvarlig – enten selv eller at det blir delegert • Hva med å invitere seg inn som rådgiver?

16 Rådgiveren og Ny GIV • Rådgiveren har en viktig funksjon i Ny GIV-elevenes overgang • Dette er ungdommer som ofte ikke selv tar initiativ til hjelp eller veiledning • Det er viktig å koble seg på dem på en eller annen måte – Overgangsmøtene i høst – Avtalemøtene – Overgangssamtaler til våren

17 Veiledning av Ny GIV-elevene • Realitetsorientering! • Elevene har krav på å komme inn på ett av tre ønsker, men ikke på en bestemt skole • Har de forstått konsekvensene av dette?


Laste ned ppt "Rådgiversamling Stiklestad 25. september 2011 Ny GIV – Overgangsprosjektet Birgit Bremer Mejdal og Monika Luktvasslimo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google