Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiversamling Stiklestad 25. september 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiversamling Stiklestad 25. september 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiversamling Stiklestad 25. september 2011
Ny GIV – Overgangsprosjektet Birgit Bremer Mejdal og Monika Luktvasslimo

2 Bakgrunn for Ny GIV Gjennomføring i vgo - 69 % av årskullene de siste 15 år! Et kritisk punkt er overgangen mellom u-skolen og vgo Nær sammenheng mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og gjennomføring av vgo

3 Karakterenes betydning for fullføring
(begrunnelse for overgangsprosjektet) Ferdigheter fra grunnskolen har størst betydning for gjennomføring av vgo (også når det kontrolleres for andre kjennetegn). Figuren viser at for elever med under 25 grunnskolepoeng, så gjennomførte 8 pst av elevene vgo i løpet av fem år. Tilsvarende tall for elever med mellom 55 og 66 grunnskolepoeng var 98 pst I 2004 var det i underkant av 5000 elever med grunnskolepoengsum under 30 som begynte i videregående opplæring. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng var 43 i 2004

4 Fase 1: - 8 gr skoler - 4 vg skoler Fase 2: - 21 gr skoler - 7 vg skoler Fase 3: - 11 gr skoler - 1 vg skole

5 Ulike faser Fase 1: 86 elever – 53 gutter, 33 jenter
Populært å være med – ingen stigmatisering 8 grunnskoler, 4 kommuner og 4 videregående skoler Nesten alle elevene kom til Ny GIV-skoler i vgo Fase 2: Ca 160 elever Fase 3: 10 % av alle 10. klassinger i NT – ca 190 elever

6 Overgangsprosjektet Tett oppfølging videre over i videregående skole – etter behov Ingen fortrinnsrett ved opptak til videregående skole Yrkesretting av fellesfag i vgo – størst frafall på yrkesfag

7 Sommeraktivitet Samling på Mære i 3 dager med overnatting
Mer motivasjon og mestring enn skole Vanskelig å rekruttere elevene 16 deltakere (12 Ny GIV-elever) Mini-folkehøgskole på Skogn 5 + 2 dager med overnatting 9 deltakere Svært gode tilbakemeldinger Viktig å informere om sommeraktivitet når avtalen skrives

8 Spredning av skolerings- kunnskap
Prosjektet skal hjelpe til med spredning på skolene En samling på hver vg skole før jul – der ungdomsskolene blir invitert Der kan rektor sende så mange lærere som er ønskelig fra hver skole Levanger: 13. desember – matte og norsk Verdal: 25. nov – norsk, 1. des. – matte Steinkjer: 24. nov - matte, 12. des. – norsk Ole Vig: dato ikke satt enda

9 Nytt fra departementet:
Fokuserer på bærekraft og spredning Fokuserer på at rektors nærvær og engasjement er svært viktig Holder på at siste del av 10.kl er ”siste sjanse” – dette er en redningsbøye! Rådgivinga, og andre eksisterende tiltak skal ses i sammenheng med Ny GIV For flere detaljer: regjeringen.no/nygiv

10 Hvordan kan rådgiveren bidra i Ny GIV-sammenheng?
Sørge for tidlig introduksjon av prosjektet for aktuelle elever Delta i nettverket rundt Ny GIV-elevene Veiledning av Ny GIV-elever i overgangen grunnskole - vgo.

11 Overgangsmøtene? Når: Disse skjer ofte rundt november-desember
Målgruppe: Elever som blir vurdert som aktuelle 1.februar-søkere/meldingselever Deltakere: Eleven, foresatte, kontaktlærer, ppt-grunnskole og ppt-vgo. samt rådgiveren → er det en fin mulighet til å introdusere Ny GIV, og drøfte om det kan være et alternativ for eleven…?

12 Repetisjon av kriteriene:
Under 3 i snitt (10% lavest presterende) Elever som er umotiverte Elever som ikke mestrer Elever som er underytere Stort fravær De man føler uro for..

13 Hvem velger ut elevene? Det er flere som må samarbeide om å avklare hvem som kan være i målgruppa: - Rektor har et overordnet ansvar (men kjenner kanskje ikke elevene best..) - Rådgiver kjennskap til elevene kan variere (men kan likevel ta et ansvar her) - Kontaktlærer – kjenner elevene - Faglærere – kjenner faglig nivå

14 Informasjon Bruk informasjonen i denne presentasjonen
Et informasjonsskriv Ta kontakt med oss

15 Avtalemøte Rektor er ansvarlig – enten selv eller at det blir delegert
Hva med å invitere seg inn som rådgiver?

16 Rådgiveren og Ny GIV Rådgiveren har en viktig funksjon i
Ny GIV-elevenes overgang Dette er ungdommer som ofte ikke selv tar initiativ til hjelp eller veiledning Det er viktig å koble seg på dem på en eller annen måte Overgangsmøtene i høst Avtalemøtene Overgangssamtaler til våren

17 Veiledning av Ny GIV-elevene
Realitetsorientering! Elevene har krav på å komme inn på ett av tre ønsker, men ikke på en bestemt skole Har de forstått konsekvensene av dette?


Laste ned ppt "Rådgiversamling Stiklestad 25. september 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google