Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikk i kommunesektoren

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikk i kommunesektoren"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etikk i kommunesektoren
Forum for etikk i kommunesektoren Jorunn Midthun, rådmann Hof kommune

2

3

4 Mandat for Forum for etikk
Å være en møteplass hvor ulike erfaringer, synspunkter og løsningsforslag knyttet til etikk i kommunesektoren kan komme frem Å gi innspill til Kommunal- og regionaldepartementets arbeid med etikk i kommunesektoren Å bidra til dialog mellom ulike aktører som arbeider med etikk i kommunesektoren

5 Deltakere i Forum for etikk
Akademikerne Arbeidsgiverforeningen NAVO Forbund for kommunal økonomiforvaltning Forum for kontroll og tilsyn Fylkesmennenes arbeidsutvalg v/fylkesmann Tora Aasland Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon LO Norges kommunerevisorforbund NHO Sivilombudsmannen Transparency International Norge Unio YS Professor Guttorm Fløistad Advokat Erling Grimstad Professor dr. philos Heidi Høivik, BI Spesialrådgiver Eva Joly, NORAD Rådgiver Hilde Klæboe, KS Rådmann Jorunn Midthun, Hof kommune Bedriftsrådgiver Jørn Bue Olsen Byråd for finans og utvikling Andre Støylen Head of Corporate Governance Henrik Syse Ordfører Tom Tvedt, Randaberg kommune Førsteamanuensis dr. polit Signy Irene Vabo, Høgskolen i Oslo

6 Innspill og dialog om følgende problemstillinger:
Rolleklarhet i kommunene, særlig i forbindelse med selskapsorganisering av kommunal virksomhet Valgbarhet og godtgjøring knyttet til blant annet styreverv i kommunale selskaper og kommunale foretak Egenkontrollen i kommunene, særlig kontrollutvalgets uavhengighet og administrasjonssjefens internkontroll Åpenhet og gjennomsiktighet i kommunene og kommunal virksomhet Varsling

7 Korrupsjon kan ramme kommunene – hva gjør vi ?
I dag er det få som tviler på at korrupsjonstrusselen er reell også i kommunale virksomheter Kommunene tåler svært få korrupsjonssaker før tilliten rives ned Det er først og fremst et lederansvar å motvirke korrupsjon Regler som skal forebygge illojale og korrupte handlinger Korrupsjonsforebyggende tiltak

8 Noen tanker………… Hva består den etiske utfordringen i ?
Hvordan utkreve ansvar ? Hvilke typer av virkemidler står til rådighet når vi skal imøtegå etikkutfordringer? Sammenheng mellom økning i grenseoverskridende aktivitet mellom offentlige og private aktører, og økning i mulighetene for korrupsjon Finnes det grenser for tiltak mot etisk atferd ?

9 KS sin handlingsplan for etikkarbeide :
Opprette Kommunesektorens Etikkutvalg Opprette et Web-basert register hvor folkevalgte og ansatte kan registrere sine styreverv og økonomiske interesser Utarbeide et forslag til varslingssystem Revidere forslag til rådgivende, etiske grunnregler Videreutvikle basisprogrammet i KS Folkevalgtprogram mhp etikk Innarbeide etikk som tema i alle lederprogram og kurs som holdes i regi av KS Utvikle tilbud om assistanse til medlemmer som er i krevende situasjoner i denne sammenheng


Laste ned ppt "Etikk i kommunesektoren"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google