Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Intensjonsavtalen – Evaluering 2005  Evaluering forankret i koordineringsgruppen: Arbeids- og sosialdepartementet Moderniseringsdepartementet Rikstrygdeverket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Intensjonsavtalen – Evaluering 2005  Evaluering forankret i koordineringsgruppen: Arbeids- og sosialdepartementet Moderniseringsdepartementet Rikstrygdeverket."— Utskrift av presentasjonen:

1 Intensjonsavtalen – Evaluering 2005  Evaluering forankret i koordineringsgruppen: Arbeids- og sosialdepartementet Moderniseringsdepartementet Rikstrygdeverket Aetat Arbeidsdirektoratet Arbeidstilsynet LO, NHO, HSH, YS, Akademikerne, KS, NAVO, UNIO

2 Intensjonsavtalen – Evaluering 2005 Status – IA-virksomheter  2. Kvartal 2002: 10% ansatt i IA-virksomhet  2. Kvartal 2003: 43% ansatt i IA-virksomhet  September 2005: 59% ansatt i IA-virksomhet

3 Intensjonsavtalen – Evaluering 2005 Delmål 1 – Redusert sykefravær  Redusert 10% fra 2. kvartal 2001 til 2. kvartal 2005.  Nedgangen startet i 2. kvartal 2004, Forsterket i 3. og 4. kvartal.  Det lange fraværet har gått mest ned.  Sykefraværet har falt mest blant de yngste og eldste aldersgruppene både for kvinner og menn.

4 Intensjonsavtalen – Evaluering 2005 Delmål 2 – Tilsette flere med redusert funksjonsevne  Det har ikke vært noen økning i andelen funksjonshemmede i arbeid.

5 Intensjonsavtalen – Evaluering 2005 Delmål 3 – Øke den reelle pensjoneringsalder  Beregning av forventet pensjoneringsalder kan tyde på at IA-avtalen ikke har ført til høyere reell pensjoneringsalder.

6 Intensjonsavtalen – Evaluering 2005 ECON-rapport – ”16 virksomheter to år etter”  Casestudier 2003 – 2005  Hva har skjedd med IA-arbeidet? Resultater?  Aktivt arbeid med IA-avtalen gir resultater.  De mest aktive virksomhetene har fått en sterk reduksjon i sykefraværet, og de forhindrer utstøting av egne ansatte.

7 Resultater 2003 En kvalitativ intervjuundersøkelse fra 16 IA- virksomheter (ECON 2003) viser at:  Sykefraværet var redusert i flere enn halvparten av disse virksomhetene  Både ansatte og ledere ga uttrykk for færre konflikter, bedre kommunikasjon og mer samarbeid  De ansatte følte seg mer verdsatt  Virksomhetene gir gode tilbakemeldinger på arbeidslivssentrene og ordningen med fast kontaktperson

8 ECON gjorde en tilsvarende undersøkelse i 2005, som viser at:  Flesteparten av de 16 IA-virksomhetene gjør et bedre IA-arbeid nå, sammenlignet med 2003  Mens sykmeldte for to år siden var “fredet”, er det nå utenkelig å gå tilbake til en situasjon der det å være sykmeldt er en sak mellom ansatt og lege  Linjeledere har fått mer oppfølgingsansvar  Virksomhetene jobber mer aktivt med å redusere sykefraværet enn med de to andre målene  Kontaktpersonen ved arbeidslivssenteret ses fortsatt på som det kanskje viktigste virkemiddelet

9 Intensjonsavtalen – Evaluering 2005 ISF-rapport 2005:9 ”IA-avtalen og yrkesaktivitet blant personer med redusert funksjonsevne” – Delmål 2  2003: Lite målrettet aktivitet  2003-2005: Framgang i arbeidet, men ikke effekter på nasjonalt nivå.  Selve saken fått større oppmerksomhet hos IA- virksomheter, arbeidslivssentrene og Aetat lokal.  IA-virksomhetene fornøyd med bistand fra offentlige etater.

10 Intensjonsavtalen – Evaluering 2005 ISF-rapport 2005:9 ”IA-avtalen og yrkesaktivitet blant personer med redusert funksjonsevne” – Delmål 2  Tre av ti har beholdt medarbeidere som ellers måtte ha sluttet.  En av tjue har nyansatt personer med redusert funksjonsevne.


Laste ned ppt "Intensjonsavtalen – Evaluering 2005  Evaluering forankret i koordineringsgruppen: Arbeids- og sosialdepartementet Moderniseringsdepartementet Rikstrygdeverket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google