Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering om felles rammer og innhold i fagskoleutdanningen i helse- og sosialfag Aud Larsen Leder NUFHS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering om felles rammer og innhold i fagskoleutdanningen i helse- og sosialfag Aud Larsen Leder NUFHS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering om felles rammer og innhold i fagskoleutdanningen i helse- og sosialfag Aud Larsen Leder NUFHS

2 NUFHS har følgende representanter: Skoleeier, representert ved FFU (Forum for fylkesutdanningssjefer) Arbeidsgiverorganisasjoner –NHO –Spekter –KS –HSH Arbeidstakerorganisasjoner –Fagforbundet –Delta –Norsk Sykepleierforbund –Utdanningsforbundet –Skolenes landsforbund Privat tilbyder, representert ved NFF (Norsk forbund for fjernundervisning) Offentlig tilbyder, representert ved RFF (Rådet for fylkeskommunale fagskoler) Studentrepresentant fra privat tilbyder Studentrepresentant fra offentlig tilbyder Helsedirektoratet Observatørstatus (Helse og omsorgsdep., Kunnskapsdep., Utdanningsdir., NUTF)

3 NUFHS mandat: NUFHS er en frivillig sammenslutning av sentrale aktører innen helse- og sosialfagene Et organ for samhandling mellom tilbydere av fagskoleutdanning i helse- og sosialfag og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner for å utvikle, beholde og synliggjøre en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Den nasjonale standard skal være retningsgivende for søknader til NOKUT om godkjenning av fagskoletilbud. Samtidig skal den gi grunnlag for næringsmessig og lokal tilpasning av opplæringen.

4 Forts. NUFHS mandat: Sikre utvikling, videreutvikling og anbefaling av nasjonale planer for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Være en samarbeidspartner for NOKUT, utdanningsmyndighetene og andre aktuelle fagskolemiljøer. Arbeide for å utvikle et felles nettsted for all fagskoleutdanning. Uttale seg om andre forhold av nasjonal interesse (finansieringsordninger, opptakskriterier, dimensjonering, lokalisering, fremtidig behov for kompetanse oa.)

5 Hva gjør NUFHS? Utarbeider nasjonale anbefalinger for: –Opptak –Vurdering –Dokumentasjon Kontakt med departement og direktorat –Kunnskapsdepartementet og utdanningskomiteen –Helsedepartementet og Helsedirektoratet Deltar i offentlig opprettede råd og utvalg –For eksempel EQF (European qualification framework) og internasjonalisering Revidere og utvikle nasjonale planer –Arbeidet med dette er foreløpig ikke startet

6 Hva har NUFHS gjort i de snart 3 årene de har eksistert? Utarbeidet nasjonale opptaksregler Utarbeidet dokumentasjon, fagskolepoeng og kodeverk Utarbeidet retningslinjer for vurdering og eksamen Diverse møter med Helsedirektoratet Møte med Statsråd Thora Aasland Møter med Karlsenutvalget Møte med Kunnskapsdep. om blant annet internasjonalisering og EQF Avgitt diverse høringer Jobbet med strategiplan i samarbeid med NUTF Har dialog med NOKUT Arrangert 2 nasjonale konferanser Utarbeidet brosjyre Nettstedene: www.helseogsosialfag.no og www.fagskolen.infowww.helseogsosialfag.nowww.fagskolen.info

7 Hvorfor? Synliggjøre fagskoleutdanning i helse og sosialfag som en selvstendig tertiærutdanning –Kompetanse som et viktig bidrag for å beholde og rekruttere kompetent personell –Yrkesrettet spisskompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet FAGSKOLEN SOM KARRIEREVEI

8 Hva er viktig fremover ? Integrering av NUFHS nye rammer i eksisterende planer. Praksis i utdanningene Revidering og strukturering av eksisterende planer Vurdere samfunnets behov for nye planer


Laste ned ppt "Orientering om felles rammer og innhold i fagskoleutdanningen i helse- og sosialfag Aud Larsen Leder NUFHS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google