Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

23.11.10. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker www.aktivhms.no Ansatte er en ressurs avdelingens HMS-arbeid! -ansatte må ”bare” inviteres med slik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "23.11.10. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker www.aktivhms.no Ansatte er en ressurs avdelingens HMS-arbeid! -ansatte må ”bare” inviteres med slik."— Utskrift av presentasjonen:

1 23.11.10. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker www.aktivhms.no Ansatte er en ressurs avdelingens HMS-arbeid! -ansatte må ”bare” inviteres med slik at praktiske hverdagshandlinger omsettes til handling og synlige resultater!

2 23.11.10. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker www.aktivhms.no Ansatte inviteres her til å utforme avdelingens internkontrollhåndbok. Gjenkjennbare HMS-handlinger og rutiner innarbeides i IK-boka slik at den blir nyttig!

3 23.11.10. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker www.aktivhms.no Internettsidene ovenfor tilpasses slik at de fremstår som en integrert del av internkontrollen. Målet med organisering er å oppnå god ressursutnyttelse, samt å gjøre det lettere for den enkelte leder, verneombud og ansatt å finne frem til det de trenger. Vedtak i Rådmannsutvalget i Vestfold 28.09.04: ”RU slutter seg til forslaget om å utvikle en felles Web-basert internkontroll for HMS i kommunesektoren. Arbeidet skjer i regi av en arbeidsgruppe bestående av Larvik kommune og med tillegg av to deltakere fra det øvrige Vestfold.”

4 23.11.10. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker www.aktivhms.no Internkontroll på Internett Fylkesmannen i Vestfold støtter utvikling av internkontroll på Internett via Fornyingsmidler. Støtteverktøyet skal være til hjelp for lokal tilpasning og utvikling av et gjenkjennbart internkontrollsystem for skoler og barnehager. Verktøyet skal utvikles slik at kommunene effektivt kan utveksle HMS-kunnskap, og lære av hverandre.

5 23.11.10. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker www.aktivhms.no Internkontroll på Internett, forts.


Laste ned ppt "23.11.10. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker www.aktivhms.no Ansatte er en ressurs avdelingens HMS-arbeid! -ansatte må ”bare” inviteres med slik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google