Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsyn med styring av renhold, hygiene og arbeidsmiljø for forpleining

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsyn med styring av renhold, hygiene og arbeidsmiljø for forpleining"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsyn med styring av renhold, hygiene og arbeidsmiljø for forpleining
Aktivitetsforskriften §12 sier følgende om renhold: Renholdet skal planlegges og utføres slik at innemiljøet holder et hygienisk forsvarlig og estetisk tilfredsstillende nivå til enhver tid

2 Styringsforskriften §3 og rammeforskriften § 13
Stiller krav til styringssystem som sikrer forsvarlig virksomhet og etterlevelse av myndighetskrav også innefor feltet renhold.

3 Innretningsforskriften § 59 sier:
Boligkvarteret skal være tilrettelagt for å opprettholde en forsvarlig hygienisk standard.

4 Estetisk tilfredsstillende innemiljø
Visuell vurdering av orden materialvalg fargevalg evt. synlig støv og skitt

5 Hygienisk forsvarlig innemiljø:
Vurderinger av hvorvidt rengjøringsrutinene sikrer et hygienisk forsvarlig innemiljø må nødvendigvis innbefatte vurderinger både av smitterisiko/smittevern og vurderinger av allergifare og luftkvalitet.


Laste ned ppt "Tilsyn med styring av renhold, hygiene og arbeidsmiljø for forpleining"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google