Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Rammer for petroleumstilsynet sin oppfølging av dykkevirksomheten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Rammer for petroleumstilsynet sin oppfølging av dykkevirksomheten."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Rammer for petroleumstilsynet sin oppfølging av dykkevirksomheten

2 2  HMS-regelverket kommer til anvendelse på petroleumsvirksomhet knyttet til undersjøiske petroleumsforekomster underlagt norsk jurisdiksjon (rammeforskriften § 2)  Dykking er en del av petroleumsvirksomheten  Petroleumsanlegg på land (midlertidig forskrift § 1)  Dykking knyttet til landanleggene og tilknyttede rørledningssystemer

3 3 Hvilke krav stiller petroleumsregelverket til fartøy, herunder dykkefartøy ?

4 4  Petroleumsregelverket har et hovedskille mellom det som defineres som innretning og det som defineres som fartøy.  Regelverket stiller mer omfattende krav til innretninger enn til fartøy.

5 5 Innretninger  Petroleumsloven (pl) § 1 – 6 d) definert som: innretning, installasjon, anlegg og annet utstyr for petroleumsvirksomhet, likevel ikke forsynings- og hjelpefartøy eller skip som transporterer petroleum i bulk. Innretning omfatter også rørledning og kabel når ikke annet er bestemt. Både petroleumslov med forskrifter og arbeidsmiljølov med forskrifter får full anvendelse på innretninger

6 6 Fartøy  Pl § 1-6 d) definisjon av innretning: Sier at innretning ikke er forsynings- og hjelpefartøy.  Petroleumslov med forskrifter stiller på fartøy krav til fartøyfunksjonene. Det vil si de forhold om bord på fartøyet som får betydning for innretning eller personell om bord på innretning.  Arbeidsmiljølov med forskrifter får i utgangspunktet ikke anvendelse på fartøy.

7 7 Dykkefartøy  Særregel med hensyn til arbeidsmiljøforhold i rammeforskriften § 2 bokstav d. Arbeidsmiljøloven og rammeforskriften gjelder for bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten som blir utført fra fartøy eller innretning, dersom det ikke er gitt særskilte regler.

8 8 Dykkefartøy  Hele HMS-regelverket får i utgangspunktet anvendelse på den delen av dykkefartøyet og for det personellet som er involvert i de bemannede undervannsoperasjonene.

9 9 Dykkefartøy  2001 Regelverket – Strukturen i regelverket  Rammeforskriften Alle krav unntatt spesielle krav til særskilte områder som ikke er relevante for dykkefartøy.  Styringsforskriften Får anvendelse  Opplysningspliktforskriften Relevante deler får anvendelse. Eksempel: -- § 5 bokstav c om samtykke for bemannede undervannsoperasjoner. -- § 16 om rapportering av bemannede undervannsoperasjoner

10 10 Forts.  Innretningsforskriften Relevante deler får anvendelse Eksempel: § 66 om anlegg og utstyr for bemannede undervannsoperasjoner.  Aktivitetsforskriften Relevante deler får anvendelse Eksempel: Kap. XVII Bemannede undervannsoperasjoner.


Laste ned ppt "1 Rammer for petroleumstilsynet sin oppfølging av dykkevirksomheten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google