Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk industri i et internasjonalt perspektiv Oslo, 14. desember 2007 Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk industri i et internasjonalt perspektiv Oslo, 14. desember 2007 Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk industri i et internasjonalt perspektiv Oslo, 14. desember 2007 Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen

2 2 Skogn Saugbrugs Follum Golbey Parenco Walsum Steti Bruck MNI (34%) Sing Buri Shanghai Hebei Chongwon Jeonju Albury Boyer Tasman Bio Pisa Norske Skogs verden

3 3 Skogn Saugbrugs Follum Golbey Parenco Walsum Steti Bruck MNI (34%) Sing Buri Shanghai Hebei Chongwon Jeonju Albury Boyer Tasman Bio Pisa Fra frisk fiber til returpapir

4 4 Avispapirmarkedet i Kina Betydelig langsiktig potensial:  Vekst drevet øktantall lesere og generell økonomisk vekst  Sterk vekst til tross for restriksjoner på annonsering og redaksjonelt innhold  Betydelig vekstpotensial dersom de politiske ambisjonene realiseres: – Skifte fra ”investeringer og eksport til handelsdrevet økonomi (Peoples’ 16 th Party Congress, 2006) – Økte subsidier for distribusjon av aviser i distriktene (Peoples’ 17 th Party Congress, 2007) Daily Copies Sold in the 5 Largest Markets Source: World Association of Newspapers. 100 79 70 53 22 0 20 40 60 80 100 120 ChinaIndiaJapanUSAGermany Copies sold M

5 5 Energipriser forventes å holde seg på et høyt nivå Source: BP and Elkem

6 6 Priser på returpapir i Tyskland (CEPI) 2002 –2007 – avis- og magasinpapir

7 7 Status for omstillingsprogrammet pr 3. kvartal

8 8 Asset review Overkapasiteten er bransjens største utfordring Permanent reduksjon av kapasitet er nødvendig Vi gjennomgår hele selskapets maskinpark med fokus på:  Kostnadsbase  Lønnsomhet  Markedsutsikter  Mulige konverteringer Kandidater for konvertering/nedleggelse vil være klare i løpet av 1. kvartal 2008

9 9 Biodiesel Biomasse basert på tømmer er velegnet for produksjon av biodiesel Produksjon er teknologisk gjennomførbart

10 Rammebetingelser i Norge

11 11 Rammebetingelser – Norske Skog Gjensidig forpliktende samarbeid mellom næringslivet og myndighetene for å løse kraftkrisen i Midt-Norge. Full støtte til skogeiernes arbeid for  Bedre infrastruktur for tømmertransport  Lengre vogntognlengder  Utbedring av flaskehalser i veinettet

12 12 Investeringer i veg er god økonomi Samferdselsplanleggingen må forbedres og forseres: Dårlig utbygd stamveinett Sviktende knutepunkt og intermodalitet Fremkommelighet og forutsigbarhet må prioriteres for konkurransedyktig næringsvirksomhet Økt satsing på jernbane, spesielt for å avlaste storbyene og flaskehalser

13 13 Kompetanseutfordringen Pisa undersøkelsen:  Norske 15-åringer er dårligst i alle tre fag blant de nordiske land  Under gjennomsnittet i alle tre fag blant OECDs 30 land – Nr 24 i naturfag – Nr 23 i matematikk – Nr 20 i lesing Norsk arbeidskraft må ikke bli dyrest og dårligst

14 14 Rekordlav ledighet Kilde: NAV

15 15 Valutakurs Dollaren faller og faller  Goodwill avskrivning på 2,7 mrd i 4. kvartal pga dollaren  Fyller Europa med billig papir  Ingen medisin  Snart i bunn? Euroen rimelig stabil rund 8 kroner.  Mindre fluktasjoner enn før  Kursutviklingen 2001-2002 var dyrt for industrien  Lærte vi noe av det?

16 16 Oppsummering Papirindustriens utfordring er å håndtere synkende etterspørsel i Nord-Amerika og en balansert vekst i Asia Norske Skogs hovedfokus i 2008  Fullt trykk på omstillingsprogrammet  Kapasitetsreduksjoner i europeisk avispapirproduksjon og global gjennomgang av maskinpark for å etablere en optimal maskin- og fabrikkstruktur Norske rammebetingelser ER viktig


Laste ned ppt "Norsk industri i et internasjonalt perspektiv Oslo, 14. desember 2007 Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google