Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonale og globale utfordringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonale og globale utfordringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonale og globale utfordringer
Jan H Clasen Konserndirektør for salg og markedsføring

2 Hovedoppgaven er å tilfredsstille kundenes behov i dag og i morgen og samtidig skape verdier

3 Treforedlingsindustriens markeder og produkter
TOTALT ~ 320 million tonn By Regions By Paper grades

4 Verdens publikasjonspapir: Et voksende globalt marked
Source: RISI FC Jan.05

5 Asia-Stillehavsområdet
Reklame i % av BNP Nord-Amerka Verden Europa Asia-Stillehavsområdet Source: ZenithOptimedia

6 Reklameutgifter Andel pr. kanal 2004
Internet Utendørs 3.6% 5.2% Radio Aviser 8.9% 29.7% Magasiner 13.5% TV 37.6% 42 Kilde: ZenithOptimedia

7 Årlig vekst i etterspørselen etter avispapir, 2004-2014(E)
Asias forbruk av avispapir forventes å øke 2-3 ganger raskere enn i Europa Årlig vekst i etterspørselen etter avispapir, (E) Kina 5.8 % Asia minus Japan 4.6 % Vest-Europa 1.5 % Nord-Amerika -0.2 % -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% Årlig vekst (CAGR) % Source: RISI

8 Norske Skog januar 2006 Verdens største produsent av avispapir, tredje største produsent av magasinpapir Eneste globale selskap i papirindustrien Andel ikke-norske aksjonærer > 50% 9000 ansatte i 25 land

9 De 5 største produsenter av publikasjonspapir – mill. tonn
De fem største i verden De 5 største produsenter av publikasjonspapir – mill. tonn Kapapsitets- andel 11% 11% 10% 8% 6% * Inclusive of 33.65% of MNI’s and 29.4% of Catalyst Paper’s capacity

10 Norske Skogs verden

11 Norske Skogs ekspansjon

12 Norske Skogs produksjonskapasitet
30% of newsprint capacity is in Asia 30% av avispapir-kapasiteten er i Asia Australasia 13 % Asia 25 % Sør- Amerika 4 % Europa Magasin Nord- 19 % Amerika 7 % Europa Avis Includes share of capacity in MNI and Catalyst Paper 32 %

13 Overordnede strategiske valg
Norske Skog skal være en lavkost produsent Norske Skog skal søke lønnsom vekst Norske Skog skal fokusere på kjernevirksomheten

14 Våre hovedutfordringer
Å skape økt inntjening etter at vår lønnsomhet har falt dramatisk siden 2001 Overskuddet har falt fra nær 4 milliarder i 2001 til 140 millioner i 2004 Resultatet for 2004 tilsvarer en halv prosent av omsetningen på 25 milliarder Ansvarlighet overfor: Våre aksjonærer og deres verdier Våre mer enn medarbeidere og de samfunnene vi opererer i

15 Norske Skog: Økonomisk utvikling 1997-2004
(NOK mill.)

16 Kostnader Råvarer og energi står til sammen for mer enn 60 % av produksjonskostnadene Energikostnadene øker dramatisk Papirproduksjon fra tømmer er ekstra energikrevende Øker med olje- og gassprisene samt prisen på CO2 kvoter/utslipp Norske Skog har langtidskontrakter i Norge Logistikk

17 Kapasiteten i Europa må reduseres
Overkapasitet gir lave priser For mange små og gamle produksjonslinjer i høykostland Overkapasiteten fører til at papir selges ut av Europa til priser som ikke dekker kostnadene Svak lønnsomhet begrenser mulighetene til å investere i effektivisering og modernisering

18 Kapasiteten i Europa må reduseres
Union legges ned fordi størrelse og beliggenhet hindrer videre utvidelse Nedlegging av Union bidrar til å styrke Norske Skogs øvrige fabrikker i Norge Flytter virksomheten – kunder og deler av utstyret til andre enheter Norske Skog hadde ledig produksjonskapasitet PM2 på Follum stengt 6 måneder juli-des 2005

19 Norske Skog Union Norske Skog Union 265 000 tonn/år 380 Avispapir
Fabrikk Kapasitet Ansatte Produkt Norske Skog Union tonn/år 380 Avispapir

20 Norske Skog Follum Norske Skog Follum 410 000 tonn/år 530 Fabrikk
Kapasitet Ansatte Produkt Norske Skog Follum tonn/år 530 Avispapir/Magasinpapir

21 Norske Skog Skogn Norske Skog Skogn 580 000 tonn/år 590 Avispapir
Fabrikk Kapasitet Ansatte Produkt Norske Skog Skogn tonn/år 590 Avispapir

22 Norske Skog Saugbrugs Norske Skog Saugbrugs 560 000 tonn/år 700
Fabrikk Kapasitet Ansatte Produkt Norske Skog Saugbrugs tonn/år 700 Magasinpapir

23 Rammevilkår i Norge Virke Energi Arbeidskraft Transport Valuta
God kvalitet, begrenset tilgang, ingen kostnadsfordel Energi Bør ha langsiktig kostnadsfordel Arbeidskraft Kompetent, ingen kostnadsfordel Transport Ulempe, dyr inntransport og stor avstand til markedet Valuta Usikkerhet, samt risiko for sterkere krone

24 Valutautvikling NOK mot SEK

25 Kompetente medarbeidere
Bygge på de tradisjonelt gode relasjonene mellom eiere, ledelse og ansatte Kompetanse, motivasjon og vilje til utvikling er vesentlig Kundeorientering i alle ledd

26 Norsk FoU samarbeid Det er behov for et fremragende norsk FoU miljø innen treforedling for å bidra til en konkurransedyktig bransje være attraktiv for internasjonalt FoU samarbeid sikre rekruttering Det norske FoU miljøet må være del av et internasjonalt samarbeid det er startet en integreringsprosess for å slå sammen det norske Papir og fiberinstituttet (PFI) med det tilsvarende svenske instituttet (STFI-Packforsk)

27 Høy miljømessig standard
Basere vår virksomhet på bærekraftig bruk av ressurser Sikre kontinuerlig miljømessig forbedring i hele verdikjeden Kreve høye miljøstandarder fra leverandører av varer og tjenester

28 Skogbruk er et viktig miljøtema i markedet
Virkemidler for å dokumentere at virket kommer fra bærekraftig skogbruk: Skogsertifisering Sporbarhetssertifisering (Chain of Custody) Systemer for dokumentasjon av opprinnelse av virke som ikke er sertifisert

29 Strategiske investeringer i Norge
Investerer 700 millioner kroner ved Norske Skog Saugbrugs i Halden Resultatet blir økt konkurransekraft og ytterligere kvalitetsforbedringer Stadig større trykkpresser og økte krav til papirets kvalitet Fabrikken bygges om for å levere ruller med bredde på 4,3 meter og vekt på 7 tonn

30 Global og norsk treforedlingsindustri har en fremtid
Trykte medier er et voksende forretningsområde Norge har kompetanse, fiberkvalitet og energigrunnlaget Men det krever vilje til fornyelse og tilpasning på sentrale områder

31

32 Appendix

33 Forskning og utvikling (FoU)
For å være konkurransedyktig driver Norske Skog kundeorientert forskning og utvikling Den interne globale FoU organisasjonen samarbeider med kunder, leverandører, institutter, universiteter og andre enheter i Norske Skog Troubleshooting hos kunder og i produksjonen Kvalitets- og prosessoptimalisering Kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning i Norske Skog Oppfølging av universiteter og institutter

34 Union: Virkemidler - hovedpunkter
Virkemiddelpakke på totalt 190 millioner kroner Gjøre maksimalt for å hjelpe den enkelte over i nytt arbeid Legge til rette for fortsatt arbeid i annen Norske Skog-enhet Særskilte tiltak for eldre ansatte Særskilte tiltak for å sikre at lærlinger får fullført sin utdannelse

35 Omstilling i Skien Virkemiddelpakke på 190 millioner
Sikre ansatte økonomisk i en overgangsfase Skaffe ansatte ny jobb Klosterøya – nye muligheter Omstilling, ny virksomhet og byutvikling Norske Skog Lokale myndigheter Innovasjon Norge ECON Eget prosjekt for registrering, bevaring og tilgjengeliggjøring av kunst, arkiver og industrihistorie

36 Omstilling i Skien 108 ansatte har fått ny jobb utenfor Norske Skog
2 ansatte har gått over på et eget utdanningsopplegg 9 lærlinger får fullføre sin utdanning på Union 16 lærlinger får fullføre sin utdanning ved andre industribedrifter i regionen 29 ansatte er sikret videre arbeid på Union via en garanti for ansatte over 60 år 10 ansatte i Norske Skogs avdeling for forskning og utvikling skal fortsatt arbeide i Skien


Laste ned ppt "Nasjonale og globale utfordringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google