Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonale og globale utfordringer Jan H Clasen Konserndirektør for salg og markedsføring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonale og globale utfordringer Jan H Clasen Konserndirektør for salg og markedsføring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonale og globale utfordringer Jan H Clasen Konserndirektør for salg og markedsføring

2 2 Hovedoppgaven er å tilfredsstille kundenes behov i dag og i morgen og samtidig skape verdier

3 3 By Regions By Paper grades Treforedlingsindustriens markeder og produkter TOTALT ~ 320 million tonn

4 4 Verdens publikasjonspapir: Et voksende globalt marked Source: RISI FC Jan.05

5 5 Reklame i % av BNP 1981-2007 Source: ZenithOptimedia Nord-Amerka Verden Europa Asia-Stillehavsområdet

6 6 42 Kilde: ZenithOptimedia Magasiner 13.5% Internet 3.6% Aviser 29.7% TV 37.6% Radio 8.9% Utendørs 5.2% Reklameutgifter Andel pr. kanal 2004

7 7 Asias forbruk av avispapir forventes å øke 2-3 ganger raskere enn i Europa Årlig vekst i etterspørselen etter avispapir, 2004-2014(E) Source: RISI Årlig vekst (CAGR) % 1.5 % 4.6 % 5.8 % -0.2 % -1%0%1%2%3%4%5%6%7% Nord-Amerika Vest-Europa Asia minus Japan Kina

8 8 Norske Skog januar 2006 Verdens største produsent av avispapir, tredje største produsent av magasinpapir Eneste globale selskap i papirindustrien Andel ikke-norske aksjonærer > 50% 9000 ansatte i 25 land

9 9 De fem største i verden Kapapsitets- andel 11% 10% 11% 8% 6% De 5 største produsenter av publikasjonspapir – mill. tonn * Inclusive of 33.65% of MNI’s and 29.4% of Catalyst Paper’s capacity

10 10 Norske Skogs verden

11 11 Norske Skogs ekspansjon

12 12 30% of newsprint capacity is in Asia Norske Skogs produksjonskapasitet Includes share of capacity in MNI and Catalyst Paper Asia 25 % Nord- Amerika 7 % Europa Avis 32 % Europa Magasin 19 % Sør- Amerika 4 % Australasia 13 % 30% av avispapir- kapasiteten er i Asia

13 13 Overordnede strategiske valg Norske Skog skal være en lavkost produsent Norske Skog skal søke lønnsom vekst Norske Skog skal fokusere på kjernevirksomheten

14 14 Våre hovedutfordringer Å skape økt inntjening etter at vår lønnsomhet har falt dramatisk siden 2001 –Overskuddet har falt fra nær 4 milliarder i 2001 til 140 millioner i 2004 –Resultatet for 2004 tilsvarer en halv prosent av omsetningen på 25 milliarder Ansvarlighet overfor: –Våre aksjonærer og deres verdier –Våre mer enn 9.000 medarbeidere og de samfunnene vi opererer i

15 15 Norske Skog: Økonomisk utvikling 1997-2004 (NOK mill.)

16 16 Kostnader Råvarer og energi står til sammen for mer enn 60 % av produksjonskostnadene Energikostnadene øker dramatisk –Papirproduksjon fra tømmer er ekstra energikrevende –Øker med olje- og gassprisene samt prisen på CO 2 kvoter/utslipp –Norske Skog har langtidskontrakter i Norge Logistikk

17 17 Kapasiteten i Europa må reduseres Overkapasitet gir lave priser For mange små og gamle produksjonslinjer i høykostland Overkapasiteten fører til at papir selges ut av Europa til priser som ikke dekker kostnadene Svak lønnsomhet begrenser mulighetene til å investere i effektivisering og modernisering

18 18 Kapasiteten i Europa må reduseres Union legges ned fordi størrelse og beliggenhet hindrer videre utvidelse Nedlegging av Union bidrar til å styrke Norske Skogs øvrige fabrikker i Norge –Flytter virksomheten – kunder og deler av utstyret til andre enheter Norske Skog hadde ledig produksjonskapasitet –PM2 på Follum stengt 6 måneder juli-des 2005

19 19 Norske Skog Union FabrikkKapasitetAnsatteProdukt Norske Skog Union265 000 tonn/år380Avispapir

20 20 Norske Skog Follum FabrikkKapasitetAnsatteProdukt Norske Skog Follum410 000 tonn/år530 Avispapir/Magasinpapir

21 21 Norske Skog Skogn FabrikkKapasitetAnsatteProdukt Norske Skog Skogn580 000 tonn/år590Avispapir

22 22 Norske Skog Saugbrugs FabrikkKapasitetAnsatteProdukt Norske Skog Saugbrugs560 000 tonn/år700Magasinpapir

23 23 Rammevilkår i Norge Virke –God kvalitet, begrenset tilgang, ingen kostnadsfordel Energi –Bør ha langsiktig kostnadsfordel Arbeidskraft –Kompetent, ingen kostnadsfordel Transport –Ulempe, dyr inntransport og stor avstand til markedet Valuta –Usikkerhet, samt risiko for sterkere krone

24 24 Valutautvikling NOK mot SEK

25 25 Kompetente medarbeidere Bygge på de tradisjonelt gode relasjonene mellom eiere, ledelse og ansatte Kompetanse, motivasjon og vilje til utvikling er vesentlig Kundeorientering i alle ledd

26 26 Norsk FoU samarbeid Det er behov for et fremragende norsk FoU miljø innen treforedling for å –bidra til en konkurransedyktig bransje –være attraktiv for internasjonalt FoU samarbeid –sikre rekruttering Det norske FoU miljøet må være del av et internasjonalt samarbeid –det er startet en integreringsprosess for å slå sammen det norske Papir og fiberinstituttet (PFI) med det tilsvarende svenske instituttet (STFI-Packforsk)

27 27 Høy miljømessig standard Basere vår virksomhet på bærekraftig bruk av ressurser Sikre kontinuerlig miljømessig forbedring i hele verdikjeden Kreve høye miljøstandarder fra leverandører av varer og tjenester

28 28 Skogbruk er et viktig miljøtema i markedet Skogsertifisering Sporbarhetssertifisering (Chain of Custody) Systemer for dokumentasjon av opprinnelse av virke som ikke er sertifisert Virkemidler for å dokumentere at virket kommer fra bærekraftig skogbruk:

29 29 Strategiske investeringer i Norge Investerer 700 millioner kroner ved Norske Skog Saugbrugs i Halden Resultatet blir økt konkurransekraft og ytterligere kvalitetsforbedringer Stadig større trykkpresser og økte krav til papirets kvalitet Fabrikken bygges om for å levere ruller med bredde på 4,3 meter og vekt på 7 tonn

30 30 Global og norsk treforedlingsindustri har en fremtid Trykte medier er et voksende forretningsområde Norge har kompetanse, fiberkvalitet og energigrunnlaget Men det krever vilje til fornyelse og tilpasning på sentrale områder

31 31

32 Appendix

33 33 Forskning og utvikling (FoU) For å være konkurransedyktig driver Norske Skog kundeorientert forskning og utvikling Den interne globale FoU organisasjonen samarbeider med kunder, leverandører, institutter, universiteter og andre enheter i Norske Skog –Troubleshooting hos kunder og i produksjonen –Kvalitets- og prosessoptimalisering –Kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning i Norske Skog –Oppfølging av universiteter og institutter

34 34 Union: Virkemidler - hovedpunkter Virkemiddelpakke på totalt 190 millioner kroner Gjøre maksimalt for å hjelpe den enkelte over i nytt arbeid Legge til rette for fortsatt arbeid i annen Norske Skog-enhet Særskilte tiltak for eldre ansatte Særskilte tiltak for å sikre at lærlinger får fullført sin utdannelse

35 35 Omstilling i Skien Virkemiddelpakke på 190 millioner –Sikre ansatte økonomisk i en overgangsfase –Skaffe ansatte ny jobb Klosterøya – nye muligheter –Omstilling, ny virksomhet og byutvikling •Norske Skog •Lokale myndigheter •Innovasjon Norge •ECON Eget prosjekt for registrering, bevaring og tilgjengeliggjøring av kunst, arkiver og industrihistorie

36 36 Omstilling i Skien 108 ansatte har fått ny jobb utenfor Norske Skog 2 ansatte har gått over på et eget utdanningsopplegg 9 lærlinger får fullføre sin utdanning på Union 16 lærlinger får fullføre sin utdanning ved andre industribedrifter i regionen 29 ansatte er sikret videre arbeid på Union via en garanti for ansatte over 60 år 10 ansatte i Norske Skogs avdeling for forskning og utvikling skal fortsatt arbeide i Skien


Laste ned ppt "Nasjonale og globale utfordringer Jan H Clasen Konserndirektør for salg og markedsføring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google