Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Faglig ledelse i U/H sektoren

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Faglig ledelse i U/H sektoren"— Utskrift av presentasjonen:

1 Faglig ledelse i U/H sektoren
A Rune Johansen Dekan Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag Høgskolen Stord/Haugesund 4.februar 2010

2 opplevelser… ”Dommer på en fotballbane hvor du ikke vet hvem som er på lag, hvor lagsammensetningen endres og hvor publikum tidvis deltar, og hvor du ikke kjenner reglene!”

3 Dekanen er fakultetets øverste leder og har overordnet
DU er sjefen Dekanen er fakultetets øverste leder og har overordnet faglig og administrativt ansvar og myndighet for alt som foregår ved fakultetet. UTDANNING REGIONAL UTVIKLING INTERNASJONALISERING FORSKNING, UTVIKLING OG FORMIDLING

4 Mitt ansvarsområde…. LEVERANSER 100 ING 40 ØK INGENIØRFAG 30 SJØOFF
1 mastergrad 3 bachelorutdanninger 2 kandidatutdanninger EVU kurs 3 FoU program 2 gaveprofessorat 100 ING 40 ØK 30 SJØOFF 300 EVU 400 SIM FOU RESULTAT INGENIØRFAG 1 mastergrad (utvikling) 1 bachelor m/ 3 profileringer EVU kurs 2 FoU program ØK/ADM NAUTIKK 1 bachelorutdanning simulatorsenter EVU kurs 1 gaveprofessorat VRI delprosjekt Næringslivskontakt, inklusive medlem i styrer, råd og utvalg. Lede institusjonens FoU råd Budsjett ca 56 mill NOK (60/40)

5 det viktigste av det viktige?
Oppgavene… Strategisk Styrer og råd Styreseminarer Finansiering Organisasjonsutvikling Rekruttering Alliansebygging Studieprogram Ledelsesgjennomgang Partnerskap Konferanser FoU råd NRT/NRØA SAK oppgaver Avdelingsledelse Internt Eksternt Markedsføring Fagseminar Arbeidslivsråd Økonomistyring Pressekontakt MAS Regnskap Formidling Operativt Hva er viktig og hva er det viktigste av det viktige?

6 ..calm as a duck ..paddle like hell

7 Prioritering…. Haster Haster ikke Viktig Ikke viktig
Prioritering gir oss tid og rom til viktige ting som ikke haster!

8 Ikke alene…. Ledelseskapasitet: 3 studieledere 4 programledere FoU
Dekan Adm støtteapparat Studier FoU Andre oppgaver Ledelseskapasitet: 3 studieledere 4 programledere FoU Faglig stab: Ca 50 årsverk (60 ansatte) Ca 20 førstestillinger 30 timelærere + gjesteforeleser 8 doktorgrad-/førstelektorstipendiater Administrativ: Økonomi og personal Studietjenester FoU koordinator EVU kontor Studenter: Ca 600 studenter grunnstudier Ca 400 studenter EVU Ca 400 kursdeltakere

9 Må profesjonaliseres og tilpasses
Ledelse i akademia? Både ønsket og villet Må profesjonaliseres og tilpasses Anbefalt lesning: Helle Hedegaard Hein: ”Ledelse af primadonnaer – myter og fakta” NHH Bulletin nr. 4, 2008 (www.nhh.no)

10 Å få noe til å skje… Bedre resultater er målet! Kvalitet på fornying
Nye arbeidsformer: Kartlegge prosesser Kvalitet; samsvar med krav Flaskehalser, dobbelt arbeid Top down: Retning Kommunikajon Involvering Kvalitet på fornying Kvalitet på retning Bottom up: Aksept/forankring Idégenerering Kvalitet på samspill

11 Min ledelsesmodell (ISrK)
De viktige relasjonene Tillit, respekt for ulikheter, anspore til kritisk tenkning, effektiv og åpen dialog, dra nytte av ulike synspunkt, evaluering og tilbakemelding, konflikthåndtering Kilde: Kjell Schau Andreassen

12 LEDErrollen Det er viktig å være god selv men
tilpasse atferd til situasjon og person stille krav og prioritere; være tydelig inspirere; gi energi utfordre sterke sider – støtter svakere delegere – delta som leder ikke utfører observere; vurdere tiltak til forbedring bli enige om tiltak og handle følge opp - gi presise tilbakemeldinger utvikle organisasjonen systematisk Det er viktig å være god selv men Det er viktigere å gjøre de du leder gode Det viktigste er å få noe gjort

13 KONFLIKT Utnytter dere konflikter positivt? Konfrontasjon DIALOG
Megling

14 Mestrer vi? Høy Resultater Lav Høy Trivsel

15 Det skal ikke være lett…
- å ha et nært forhold til sine medarbeidere og å holde avstand - å gå foran og å holde seg i bakgrunnen - å vise medarbeiderne tillit og følge med i hva de foretar seg - å være tolerant og si fra hvordan man vil at tingene skal fungere - å forfølge sin egen enhetes mål og å identifisere seg med konsernet - å planlegge sin tid og være tilgjengelig for andre når de har behov - å gi uttrykk for sine meninger og være diplomatisk - å være visionær og holde beina på jorda - å tilstrebe enighet og være i stand til å skjære gjennom - å være dynamisk og ettertenksom - å være selvsikker og ydmyk


Laste ned ppt "Faglig ledelse i U/H sektoren"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google