Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PL2 – Dag 3 – 30 oktober 2008. - 2 - Terje Vaagland Jessens ”SIX-BOX”-modell ”Struktursiden””Kultursiden” Mennesker Hvorfor? Belønning er ikke bare penger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PL2 – Dag 3 – 30 oktober 2008. - 2 - Terje Vaagland Jessens ”SIX-BOX”-modell ”Struktursiden””Kultursiden” Mennesker Hvorfor? Belønning er ikke bare penger."— Utskrift av presentasjonen:

1 PL2 – Dag 3 – 30 oktober 2008

2 - 2 - Terje Vaagland Jessens ”SIX-BOX”-modell ”Struktursiden””Kultursiden” Mennesker Hvorfor? Belønning er ikke bare penger. Ulike mennesker ønsker ulik belønning Du velger prosjekt- verktøyene Struktur øker sjansen til å komme til målet ”Mursteinsfag””Mosaikkfag” FRAMTID! Prosjekt- MÅL Struktur Relasjoner Metoder og teknikker Belønning og straff Prosjekt- Ledelse

3 Terje Vaagland - 3 - Paradokser i ledelse… •Å kunne etablere et nært forhold til sine medarbeidere… - og holde passende avstand •Å kunne gå foran… - og holde seg i bakgrunnen •Å vise medarbeiderne tillit… - og følge med i hva de foretar seg •Å være tolerant… - og vite hvordan man vil at tingene skal fungere •Å tenke på sin egen avdelings mål… - og samtidig være lojal mot helheten •Å kunne planlegge sin tid ordentlig… - og være fleksibel overfor sin egen planlegging •Å kunne gi uttrykk for hva man mener - og være diplomatisk Fra Legos ledelsesfilosofi

4 Terje Vaagland - 4 - Paradokser i ledelse… •Å være visjonær… - og holde beina på jorden •Å tilstrebe enighet… - og være i stand til å skjære igjennom •Å være dynamisk… - og ettertenksom •Å være selvsikker… - og ydmyk Fra Legos ledelsesfilosofi

5 - 5 - Terje Vaagland Hva sier teorien om god prosjektledelse? BHG: ”Prosjektledelse”

6 - 6 - Terje Vaagland Teorier om ledelse •En oppsummering av lederteorier konkluderer med at fremgangsrike ledere kjennetegnes av høyt prestasjonsbehov i følgende retninger: •De tiltrekkes av problemsituasjoner hvor de kan ta et personlig ansvar for å løse problemene •De setter moderate krav til seg selv og sitt arbeid, men tar kalkulert risiko •De har et sterkt ønske om tilbakemelding på hvordan de har gjort arbeidet de påtok seg Kilde: Bjørn Lien BI

7 - 7 - Terje Vaagland Prosjektlederens rolle •På side av hierarkiet •Midlertidig organisasjon •Tverrfaglig – mange spesialister som skal integreres Prosjektets kompleksitet Krav til generalist- kompetanse

8 - 8 - Terje Vaagland Prosjektlederen er (oppsummert): •Ansvarlig for at prosjektet når sitt avgrensede resultatmål •Prosjektets adm. dir •En person som ikke kan gjemme seg bort •Tvunget til å arbeide på tvers av org. vanlige grenser og gamle vaner •I gang med nye arbeidsområder for virksomheten •En person med personallederutfordringene – men har ikke personalansvaret

9 - 9 - Terje Vaagland Kjennetegn på gode prosjektleder (BHG) •Kan forklare vanskelige saker enkelt og slik at omgivelsene begriper hva som foregår •Får ikke panikk som stresser opp de andre, og blir heller ikke totalt lammet av situasjonen – de beholder roen og arbeider seg videre, steg for steg, sammen med gruppa •Møter problemene, finner årsakene og kommer med løsningsforslag til ledelse og kunder •Lar alle få vite hva som foregår hele tiden – medarbeidere, sjefer og kunder •Betrakter gode og dårlige nyheter som like viktige •Bevarer visjonen og helhetsperspektivet, samtidig som de føler prosjektets framdrift på pulsen Nøkkelen er at man klarer å samhandle og kommunisere mens man leder prosjektet framover

10 - 10 - Terje Vaagland Prosjektlederen som integrator Prosjektledererfaring: ” Før trodde jeg at jeg som prosjektleder skulle dra lasset selv. Nå forstår jeg at min oppgave faktisk er å sørge for at lasset blir lettere når jeg bygger opp et lag med ulike kvalifikasjoner hvor jeg er laglederen. I riktig miljø og med perfekt lagarbeid går resten som en lek!”

11 - 11 - Terje Vaagland Hva gjør lederrollen tydeligere? •Godt prosjektmandat… •Vel definerte mål, både effekt- og resultatmål… •Avgrenset og unik oppgave… •Fokus på oppgaven… •Fokus på prosjektleders kompass… •Leveranse pr. fase og prosjektslutt…

12 - 12 - Terje Vaagland Situasjonsbestemt ledelse

13 - 13 - Terje Vaagland Situasjonsbestemt ledelse •Lederens personlighet •Medarbeidernes modenhet •Selve situasjonen eller oppgavene Lederens diagnose av situasjonen Lederatferd Mål-oppnåelse SituasjonsvariablerDiagnoseHandlingResultat

14 - 14 - Terje Vaagland Situasjonsvurdering •”Vurdere alle vesentlige sider ved nåsituasjonen” •Skal føre til valg av mest hensiktsmessig lederatferd Lederen Tid Kolleger Overordnet Medarbeidere Bedriftskultur Jobbkrav Eksterne omgivelser

15 - 15 - Terje Vaagland Situasjonsvurdering – valg av lederadferd Farges av: •Medarbeiderens kompetanse •Overordnets atferd, verdier og forventninger •Kollegaers holdninger og atferdsmønstre •Bedriftskulturen •Arbeidets egenart •Disponibel arbeidstid •Lederen selv: verdisystem, tillit, ledertilbøyelighet, følelser i en usikker situasjon, personlighet

16 - 16 - Terje Vaagland STØTTENDE ATFERD •Gir støtte •Kommuniserer to-veis •Samhandler •Aktivt lyttende •Gir tilbakemelding •Viser forståelse •Viser forsoning GIR PSYKOLOGISK “NÆRING”

17 - 17 - Terje Vaagland STYRENDE ATFERD •Målsetting •Organisering •Tidsfrister •Dirigere •Kontrollere •Oppfølging SETTE MÅL OG DEFINERE ROLLER

18 - 18 - Terje Vaagland STIL 1-Instruerende •Gir spesifikke instruksjoner om hva, hvordan og når •Hyppig kontroll •Enveiskommunikasjon •Effektivt: klarhet, ta initiativ, strukturere, hyppig feedback •Ineffektiv: dominere, være aggressiv, kritisere

19 - 19 - Terje Vaagland STIL 2 – ”Selgende” •Innleder til kommunikasjon, forklarer avgjørelser, gir anledning til utdyping og oppklaring •Effektiv: klargjør, utveksler info.,spørre, oppsummere •Ineffektiv: manipulere, rettferdiggjøre, plukke på detaljer, være mistenksom

20 - 20 - Terje Vaagland STIL 3 - Deltakende •Medvirkende, utveksle ideer, diskutere løsninger, legge forholdene tilrette •Effektivt: støtte, oppmuntre, anerkjenne, utveksle ideer, redusere stress •Ineffektiv: skape avhengighet, oppdra, dempe, overbeskytte, uhemmet forståelse

21 - 21 - Terje Vaagland STIL 4 - Delegerende •Overlate ansvar for beslutning og gjennomføring •Effektivt: vise interesse, lytte aktivt, støtte, være behjelpelig, skaffe informasjon •Inneffektivt: trekke seg tilbake, unngå kontakt, miste interesse

22 - 22 - Terje Vaagland KOMPETANSE EVNE VILLIGHET KUNNSKAP ENGASJEMENT ERFARING MOTIVASJON FERDIGHET SELVSIKKERHET

23 - 23 - Terje Vaagland Hva er din dominerende lederstil? Behov for rettledning Behov for personlig støtte Instruerende SelgendeDeltakende Delegerende

24 - 24 - Terje Vaagland Medarbeiderorientert eller sjefsorientert Sjefssentrert - autoritær Medarbeider-orientert InstruerendeSelgendeDeltakendeDelegerende


Laste ned ppt "PL2 – Dag 3 – 30 oktober 2008. - 2 - Terje Vaagland Jessens ”SIX-BOX”-modell ”Struktursiden””Kultursiden” Mennesker Hvorfor? Belønning er ikke bare penger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google