Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dekan Jan Høiberg Tanumstrand, 8. mars 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dekan Jan Høiberg Tanumstrand, 8. mars 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dekan Jan Høiberg Tanumstrand, 8. mars 2012
En kort presentasjon av Avdeling for informasjonsteknologi Høgskolen i Østfold Dekan Jan Høiberg Tanumstrand, 8. mars 2012

2 Avdeling for informasjonsteknologi
Mer enn 30 års erfaring med IT-utdanning Nåværende avdeling etablert ved opprettelsen av HiØ i 1994, ved sammenslåing av informatikk i Halden (ØDH) og automatiseringsingeniør i Sarpsborg (ØIH) Samlokalisert i nybygg i Halden fra 2005 Ca. 420 studenter og 25 ansatte

3 Stab 3 professorer 10 førsteamanuenser/førstelektorer
7 høgskolelektorer 2 doktorgradsstipendiater 2 teknikere + midlertidige, timelærere og prosjekt- medarbeidere

4 Ledelse Dekan Jan Høiberg Studieleder Christian Heide (100%)
Studieleder Robert Roppestad (50%) Avdelingsstyreleder Terje Samuelsen Ingen seksjons-/faggruppe-/programledere

5 Studietilbud i 2012 Bachelor: Dataingeniør (25)
Informasjonssystemer (35) Informatikk (20) Digital medieproduksjon (45) Master: Anvendt informatikk (25, engelskspråklig) Årsstudium: Informasjonsteknologi (15)

6 Studentrekruttering Økning i søkning til lavere grad de siste årene
33% økning fra 2010 til 2011 Fyller alle studieplassene, ligger over måltall Antall norske søkere til master variert og uforutsigbart , 30+ i 2010, ~10 i 2011 Mange (150+) internasjonale søkere til master Bruker relativt mye ressurser på markedsføring av studiene, spesielt i eget fylke

7 Rekruttering av ansatte
To nye førsteamanuenser i informatikk fast tilsatt i 2011/2012 En ny lektor i digitale medier i 2011 Lyser ut minst to nye stillinger i 2012: Professor i anvendt informatikk Førsteam./lektor i digitale medier Få søkere til fagstillinger de siste årene Hard konkurranse fra privat sektor

8 Økonomi Overlevde bunnårene rundt 2005 ved å bruke oppsparte midler og starte tverrfaglige studietilbud som rekrutterte OK Økonomi nå under kontroll: Staben er slanket og driften tilpasset forventet budsjettramme fremover Avdelingsbudsjett ~23 mill. i 2012, ~+6% Forventer videre økning i 2013 pga bedring i driftsresultater

9 Forskningsområder Mobile anvendelser * HCI/Usability **
Automatisk programmering ** Sikkerhetskritisk programvare * Digital kringkasting/multimediastreaming Læringssystemer: Verktøy og teori Informatikkdidaktikk *: Disputas innen området i 2011 **: Stipendiat tilknyttet området

10 Vitenskapelige «tellekanter»
Kvalitetsnivå Publikasjonsform År Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi 2004 2 2005 3 2006 1 2007 9 8 2008 12 2009 19 18 16 2010 6 4 2011

11 Veien videre Ny strategi for avdelingens faglige utvikling er p.t. i støpeskjeen. Stikkord: SAK i stedet for fusjon – UMB/OFA/IR ++ Fortsatt bedring av studentrekrutteringen Omlegging og modernisering av studiene Heleseteknologi og IKT for energisektoren “Tjene mer penger” – EVU og eksternfinansiert FoU Øke omfang og kvalitet på forskningen

12 For mer informasjon:


Laste ned ppt "Dekan Jan Høiberg Tanumstrand, 8. mars 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google