Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resultatbasert omfordeling (RBO) UHR-konferanse, 11.mai 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resultatbasert omfordeling (RBO) UHR-konferanse, 11.mai 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Resultatbasert omfordeling (RBO) UHR-konferanse, 11.mai 2007

2 2 Kunnskapsdepartementet Finansieringssystemet / RBO Mål og virkemidler Finansieringssystemet Prinsipper Vitenskapelig publisering Legitimitet Utfordringer / kommunikasjon Diskusjoner / dilemmaer

3 3 Kunnskapsdepartementet Mål for Kvalitetsreformen Økt kvalitet i utdanning og forskning Økt gjennomstrømning Økt internasjonalisering

4 4 Kunnskapsdepartementet Et sett av virkemidler Finansiering –Insentivstruktur, indikatorer Lov og legalitetskontroll Politikkutforming Tilsynsansvar Kunnskapsutvikling, analyse, statistikk, indikatorer Etatsstyring Veiledning, opplæring …

5 5 Kunnskapsdepartementet Finansieringssystemet Basiskomponent Undervisningskomponent Forskningskomponent: - Strategisk del - særskilte midler til doktorgradsstillinger, vitenskapelig utstyr m.m. - Resultatbasert omfordeling (RBO) - fast ramme - fordeles basert på fire vektede indikatorer - uttelling etter institusjonenes andel oppnådd på indikatorene Formidlingskomponent?

6 6 Kunnskapsdepartementet Endringene i finansieringssystemet fra og med 2006 En enhetlig modell for universiteter, vitenskapelige høyskoler og statlige høyskoler –Den resultatbaserte forskningskomponenten for universitet på om lag 10% ble videreført. –For statlige høgskoler er den redusert fra 5 % til mellom 1 og 2 % Fire indikatorer i RBO –doktorgradskandidater, publiseringspoeng, EU-midler og NFR-midler Halv effekt av RBO i 2006, full effekt i 2007

7 7 Kunnskapsdepartementet Hovedprinsipper for resultatbasert finansiering Forutsigbarhet og transparens Målrettet på virksomhetsområder og indikatorer Insentiver + resultatbasert Enkelt og grovmasket Nøytralt Overordnet, nasjonalt finansieringssystem

8 8 Kunnskapsdepartementet Vitenskapelig publisering Forfatterens tilhørighet og forfatteradresse Publikasjonstyper og vekting Nivå 1 og 2 Nasjonalt og internasjonalt nivå

9 9 Kunnskapsdepartementet Publiseringspoeng i RBO

10 10 Kunnskapsdepartementet Legitimitet Dokumentasjonssystemet er utviklet av/i sektoren Nasjonale råd på hvert forskningsfelt nominerer publikasjonskanaler Publikasjonsutvalget under UHR avgjør tidsskrift og utgivere

11 11 Kunnskapsdepartementet Utfordringer / Kommunikasjon Nasjonalt system for fordeling av midler mellom institusjonene: –Institusjonene har ansvar for videreføring av insentivene i interne modeller –Tilpasse interne modeller til lokale behov Institusjonenes ansvar for rapportering og kvalitetssikring av data: –Riksrevisjonen har de siste årene revidert ulike elementer knyttet til resultatrapportering:  rutiner og systemer for rapportering  kontroll av eksamensdokumentasjon  kontroll av registrerte DBH-data

12 12 Kunnskapsdepartementet Diskusjon / dilemmaer Ulike institusjonstyper For sterke/svake insentiver? Understøttelse av politikken? Arbeidsdeling eller konkurranse om de samme ”melkekyrne”?


Laste ned ppt "Resultatbasert omfordeling (RBO) UHR-konferanse, 11.mai 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google