Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finansieringsmodellen 2002 – 2014 – 20?? OU-seminaret 12-14-2014 februar Dag K. Bjerketvedt 1 amanuensis HiT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finansieringsmodellen 2002 – 2014 – 20?? OU-seminaret 12-14-2014 februar Dag K. Bjerketvedt 1 amanuensis HiT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Finansieringsmodellen 2002 – 2014 – 20?? OU-seminaret 12-14-2014 februar Dag K. Bjerketvedt 1 amanuensis HiT

2 65% 8%6-7% 25%

3 Begivenheter knyttet til finansieringsmodellen • 2000 Studiepoengproduksjonen dette året legges til grunn for beregning av basisdelen i modellen • 2002 Modellen innføres • 2003 Første året med omfordeling basert på modellen, • Kvalitetsreformen innføres dette året • 2005 Informasjonsrapport fra Høgskolen i Hedmark (fokus på basisdelen) • 2006 Modellen justeres ( RBO delen baseres på resultater året før) – Indikatorene i RBO endres – Arbeidet med en formidlingskomponent (ble ikke noe av) – Innføring av små driftsmidler, fra 2011 inngår de i institusjonenes ramme • 2007 Finansieringssystemet for UH sektoren, en teoretisk vurdering, UiB • 2008 Rapport 2008- 133, Evaluering av finansieringssystemet for UH, ECON • 2009 SAK-midler introduseres (ønske om samarbeid og arbeidsdeling) • 2011 NOU 2011-6 «Et åpnere forskningssystem (Fagerberg utvalget) • 2013 Duckert utvalget etableres og nedlegges (skulle se på finansieringen av UH) • 2014 Dansk Center for Forskingsanalyse, evaluerer publiseringsindikatoren • 2014 Oppnevnes et ekspertutvalg som skal se på finansieringen av sektoren????

4 Fordeling av komponentene 2004 Basis lar seg ikke dekomponere jf KUF i ECON side 63. Dette har vært en kime til mye støy.

5 Variasjonen i komponentene over år ÅrstallBasis U SH Undervisning U SH Forskning U SH 200457 6720 2623 7 200556 6621 2724 7 200657 6921 2823 7 200755 6921 2824 4 200855 6922 2823 3 200956 6921 2723 4 2010???

6 Prising av studium 2004 Merk: 60/40% 40% utbetales to år etter produksjon 60% utbetales etter måltall for gjeldene år NB! 2014/ 2016

7

8

9 Forskningskomponenten • Resultatbasert del (RBO) 6-7% • Strategisk del ( utstyr, stipendiatstillinger )8%

10 RBO-delen i 2004 Senere er det gjort noen små justeringer RBO-delen 2006

11

12

13

14 Kompon ent Vekt20082009201120122013 Phd. kandidat 0.3430 470394 870376 956370 200338 800 Eu- midler 0.1821301990175413591076 NFR- midler 0.22150140133145151 Publ.p.0.340 37038 54034 20133 87531 952 Prisendringer på komponenter som inngår i RBO 14

15

16 Fra presentasjonen 16.01.2014

17

18

19 NB! November 2014, institusjonenes forslag til kategorijustering av studium, budsjettnøytralt, virkning 2016

20 Merk: - ekspertgruppe 2014 - «strukturmelding» 2015 Her er det mye å bygge på!!!!

21

22 Utfordringer for «fremtidsmodellen» • Hvilke konsekvenser har det at UiT gir ansatte fra HiTromsø like arbeidsvilkår? • Tilpasse RBO-delen til politiske signaler. • Internasjonalt samarbeid må lønne seg. • Hva med flere nivåer (Spissing/formidling)? • Hva med å ta vekk nullsumspillet knyttet til RBO-delen? • Kan vi lage en «fagfeltnøytral» modell? • Hva med de historiske basistalla? • Hvordan få til «SAK-drømmen»? • Skal nye universitet finansieres som de gamle?

23 Hva med å? • Slå sammen til større enheter ? • Alle blir universitet og finansiert med de samme «satsene»? • Hva med eliteuniversitet/elitemiljøer (neste omdreining på spiralen)? • Hva mener forsamlingen??


Laste ned ppt "Finansieringsmodellen 2002 – 2014 – 20?? OU-seminaret 12-14-2014 februar Dag K. Bjerketvedt 1 amanuensis HiT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google