Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon i forbindelse med Statsråd Bjarne Håkon Hanssen sitt besøk i Levanger 25.6.08 – Kommunalsjef Øystein Sende 1 STATSRÅD BJARNE HÅKON HANSSEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon i forbindelse med Statsråd Bjarne Håkon Hanssen sitt besøk i Levanger 25.6.08 – Kommunalsjef Øystein Sende 1 STATSRÅD BJARNE HÅKON HANSSEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon i forbindelse med Statsråd Bjarne Håkon Hanssen sitt besøk i Levanger 25.6.08 – Kommunalsjef Øystein Sende 1 STATSRÅD BJARNE HÅKON HANSSEN SITT BESØK I LEVANGER 25. Juni 2008

2 Presentasjon i forbindelse med Statsråd Bjarne Håkon Hanssen sitt besøk i Levanger 25.6.08 – Kommunalsjef Øystein Sende 2 Rådmann med stab Helse/ Rehabilitering NAV Politisk Administrativ Organisering fra 01.01.07 Resultatenheter Levanger Tomteselskap as Levanger Bolig- forvaltning KF Levanger Rådhus as Innherred Samkommune Levanger Næringsselskap as Levanger fritidspark as Interkommunale selskaper Kommunestyre Plan-og utviklingskomité Formannskap Ordfører Kontrollutvalg Driftskomité Nesheim skole Nesset US Skogn OS Ytterøy OS Ekne/Tuv OS Barn/familie Frol OS Halsan/ Momarka OS Mule/Okken- haug OS Åsen OS Staupshaugen Ytterøy OS Distrikt Nesset - Frol Distrikt sør Distrikt sentrum - Ytterøy Bygg og eiendom Brann Kommunal- teknikk Innvandrer- tjenesten Drift - anlegg Kultur Kommunalsjef oppvekst Kommunalsjef helse Kommunalsjef samfunnsutvikling

3 Presentasjon i forbindelse med Statsråd Bjarne Håkon Hanssen sitt besøk i Levanger 25.6.08 – Kommunalsjef Øystein Sende 3 Pleie- og omsorg sine 3 hovedutfordringer KapasitetKapasitet KvalitetKvalitet KompetanseKompetanse

4 Presentasjon i forbindelse med Statsråd Bjarne Håkon Hanssen sitt besøk i Levanger 25.6.08 – Kommunalsjef Øystein Sende 4 Demografiutviklingen Antall eldre øker.

5 Presentasjon i forbindelse med Statsråd Bjarne Håkon Hanssen sitt besøk i Levanger 25.6.08 – Kommunalsjef Øystein Sende 5 Den demografiske utviklingen i prosenter

6 Presentasjon i forbindelse med Statsråd Bjarne Håkon Hanssen sitt besøk i Levanger 25.6.08 – Kommunalsjef Øystein Sende 6

7 7

8 8 Gradvis kapasitetsøkning – heldøgns plasser – alt 1

9 Presentasjon i forbindelse med Statsråd Bjarne Håkon Hanssen sitt besøk i Levanger 25.6.08 – Kommunalsjef Øystein Sende 9 Gradvis kapasitetsøkning – heldøgns plasser - alt 2

10 Presentasjon i forbindelse med Statsråd Bjarne Håkon Hanssen sitt besøk i Levanger 25.6.08 – Kommunalsjef Øystein Sende 10 Bemanningsbehovene øker tilsvarende

11 Presentasjon i forbindelse med Statsråd Bjarne Håkon Hanssen sitt besøk i Levanger 25.6.08 – Kommunalsjef Øystein Sende 11 Anslag over driftskostnader pr år etter 1. byggetrinn (2007 kroner)

12 Presentasjon i forbindelse med Statsråd Bjarne Håkon Hanssen sitt besøk i Levanger 25.6.08 – Kommunalsjef Øystein Sende 12 KVALITET Demens (fagplan i 2010) Smertelindrende behandling (fagplan 2010) Arbeid og aktivisering Legetjenestene (sykehjem/omsorgsbolig) Psykiatri Habilitering/rehabilitering (fagplan 2010)

13 Presentasjon i forbindelse med Statsråd Bjarne Håkon Hanssen sitt besøk i Levanger 25.6.08 – Kommunalsjef Øystein Sende 13 KVALITET OG KOMPETANSE Levanger har lang erfaring med kultur og helsesatsing, og folkehelsearbeid. Nasjonalt knutepunkt. Levanger tar initiativ mot Nord- Trøndelag fylkeskommune for å søke regjeringen om oppretting av et nasjonalt kompetansesenter for musikk og helse, lokalisert til Levanger.

14 Presentasjon i forbindelse med Statsråd Bjarne Håkon Hanssen sitt besøk i Levanger 25.6.08 – Kommunalsjef Øystein Sende 14 HOVEDUTFORDRINGER Samhandlingen med 2. linjetjenesten – Helseforetaket (forskyvninger i ansvar/kampen om pengene og personell) Finansieringsmodeller – ramme / personfinansiering Interkommunale løsninger nødvendig – ISK og lovendring Demografiske utviklingstrekk lokalt og nasjonalt Personellmangel (behov for 180.000 – 190.000 flere i pleie- og omsorg i Norge i 2050) Kompetansemangel – hjelper ikke med bare varme hender, må ha kompetanse for å styre dem – krever en tøff prioritering i utdanningspolitikken Utvikling av helseteknologi - og behov for et krafttak nasjonalt/internasjonalt (Innherredsregionen har infrastruktur og miljøer som kan og vil utfordres) HUNT – forskning og utvikling


Laste ned ppt "Presentasjon i forbindelse med Statsråd Bjarne Håkon Hanssen sitt besøk i Levanger 25.6.08 – Kommunalsjef Øystein Sende 1 STATSRÅD BJARNE HÅKON HANSSEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google