Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hedmark Fylkeskommune: Seminar for kulturinstitusjoner 11.september 2012 Innblanding fra eiere/stiftere Assisterende rådmann Aasmund Hagen Elverum kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hedmark Fylkeskommune: Seminar for kulturinstitusjoner 11.september 2012 Innblanding fra eiere/stiftere Assisterende rådmann Aasmund Hagen Elverum kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hedmark Fylkeskommune: Seminar for kulturinstitusjoner 11.september 2012 Innblanding fra eiere/stiftere Assisterende rådmann Aasmund Hagen Elverum kommune

2 Hvorfor gir vi (kommunen) penger til kultur? … det er et politisk spørsmål, men rådmannens råd blir gjerne at vi vurderer det dithen (tror?) at:  det bidrar til å nå overordnede mål (jfr. «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere»).  det bidrar til å styrke vårt omdømme utad (vi vil gjerne vise oss som (ut)dannede, «siviliserte» mennesker fra «møblerte hjem») og tiltrekke oss nye innbyggere.  det bidrar til å styrke folkehelsearbeidet gjennom sin forebyggende effekt («bidrager til at bevare sindets munterhed»).  det sikrer at vi har tilgjengelig noen tjenester som kan anvendes til representasjonsformål, relasjonsbygging m.v.

3 Elverum i regionalkonkurransen – hvordan skal vi overleve? Mål, strategier, planer, budsjetter, gjennomføring, resultater …..

4 Regionalkonkurranse  Det er en betydelig og økende forskning, statistikk, målinger, barometre o.a. som måler regioner og kommuners «gjøren og laden» og derved attraksjon – både i Norge og internasjonalt.  Vi er oppmeldt i en konkurranse, enten vi vil eller ikke.  Å forholde seg til det synes å være forskjellen mellom å styre (ha styrefart «i en båt på livets elv») eller å bli styrt (være drivved på den samme «elv»).

5 Vi blir veid og målt

6 Ambisjonen? …så må vi vel som i enhver konkurranse av noe betydning sørge for å: 1. Finne ut hvilken «divisjon» vi skal spille i: • Kun intern – dvs. vi holder oss hjemme – «bygdeslagsmål» • Sør-Østerdal – «lokalderby» • Hedmark – «kretsmesterskap» • Norge – «nasjonal serie» • Norden – «söta bror», «finsk sisu» og «dansk dynamitt» • Europa – «internasjonal liga» 2. Forberede oss – trene - individuelt og kollektivt, utforme strategi og taktikk osv.

7 7 Ett bilde i regionalkonkurransen

8 Skal vi melde oss på lokalderby eller noe mer krevende… …så trenger vi uansett etter alle solemerker et styrings- og ledelsessystem som:  er robust og står seg over tid  er omforent uavhengig av politisk farge, og som tåler varierende politisk innhold  i kraft av sin faglighet i seg sjøl er en suksessfaktor … og derfor bidrar vesentlig til at våre mål nås.

9 Kartet Strategisk planlegging = felles viljedannelse Handlingsplanlegging = felles viljegjennomføring

10 Planstrategi: Fokus – Ambisjon – Strategi… …innenfor 6 områder:  Klima og energi  By- og bygdeutvikling  Samferdsel og infrastruktur  Verdiskaping og næringsutvikling  Natur, kulturmiljø og landskap  Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø Innenfor disse områdene må vi holde oss med realistiske mål, robuste strategier og tilhørende tilstrekkelige planer

11 Mål på overordnet nivå i Elverum «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere»

12 12 Kommunestyret Formannskapet Kommuneadministrasjonen IKS: Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap Hedmark Revisjon IKS KF: Elverum Kommuneskoger KF AS: Elverum Energi AS, EKI AS, ET AS, ERNU AS Tunet AS, Flerbruksanlegget AS. Andre: Elverum kommunale Pensjonskasse Stiftelsen Festspillene i Elverum 3 stiftelser for diverse formål Utvalg Kommunestyrekomiteer Råd

13 13 Rådmannens stab Sektor for Pleie-, Rehabilitering og Omsorg Sektor for Familie og Helse Sektor for Skole Sektor for Barnehage Sektor for Plan og Kommunalteknikk Sektor for Kultur NAV Stab: Personal Stab: Service og IKT Stab: Økonomi Stab: Samfunnsutvikling Stab: Eiendom Tjenesteproduksjon Drifts-og utviklingsstøtte PRO-sjef Familie- og helsesjef Strategi og utvikling Skolesjef Barnehage- sjef Teknisk sjef Kultursjef NAV-leder Rådmannen Assisterende rådmann Eiendomssjef Økonomisjef Personalsjef Service- og IKT-sjef Juridisk rådgiver Næringsrådgiver

14 Nå r vi skal investere i-, og støtte kulturutvikling og kulturproduksjon… … så blir fort rådmannens problemstillinger:  Hva kan vi koste på oss utover lovpålagte tjenester?  Hva bidrar mest for oss i regionalkonkurransen?.. Les: styrker vårt omdømme slik at befolkningsveksten holder fram?  Hva bidrar særlig i forebyggende folkehelsearbeid for å dempe kostnadsveksten til «reparasjon»?

15 Eierskap … utøves i Elverum kommune i henhold til egen Eierskapsmelding

16 Hva er viktigst for en eier? 1. Ramme inn virksomheten (vedtekter med formål, sende med signaler på mål og strategi). 2. Sørge for forsvarlig finansiering i forhold til formålet 3. Sørge for det best mulige styre med den best mulige styreleder i forhold til formålet. 4. Følge opp og kontrollere på «armlengdes avstand» 5. Være tilgjengelig for drøftinger med sitt styre.

17 Hvorfor gir vi (kommunen) penger til kultur? … det er et politisk spørsmål, men rådmannens råd blir gjerne at vi vurderer det dithen (tror?) at:  det bidrar til å nå overordnede mål (jfr. «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere»).  det bidrar til å styrke vårt omdømme utad (vi vil gjerne vise oss som (ut)dannede, «siviliserte» mennesker fra «møblerte hjem») og tiltrekke oss nye innbyggere.  det bidrar til å styrke folkehelsearbeidet gjennom sin forebyggende effekt («bidrager til at bevare sindets munterhed»).  det sikrer at vi har tilgjengelig noen tjenester som kan anvendes til representasjonsformål, relasjonsbygging m.v.  …..

18 … derfor er det av det gode å styrke dialog og kompetanse slik at:  Vi blir sikrere i vår sak når det gjelder ressursbruk på kultursektoren.  I større grad kan vurdere forholdet mellom nytte og kostnad på omfanget av ressursbruken til kulturformål, basert på etterrettelig kunnskap.  Ser på vår ressursbruk samlet innenfor kommunal tjenesteproduksjon, og vurderer systematisk hvilke effekter eventuell økt kultursatsing vil kunne gi for våre innbyggeres livsmestring – barn, unge, voksne, eldre.


Laste ned ppt "Hedmark Fylkeskommune: Seminar for kulturinstitusjoner 11.september 2012 Innblanding fra eiere/stiftere Assisterende rådmann Aasmund Hagen Elverum kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google