Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvidet ledermøte 24.9.12Side 1 Mari Trommald Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvidet ledermøte 24.9.12Side 1 Mari Trommald Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 utvidet ledermøte 24.9.12Side 1 Mari Trommald Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

2 Barne-, ungdoms- og familieetaten Side 2 Ansvar:  Barnevern  Familievern  Adopsjon  Vold i nære relasjoner  Likestilling og ikke-diskriminering …og oppgaver på områdene:  ekteskapssaker  foreldreveiledning  incestsenter  krisesenter  menneskehandel  rettferdsvederlag  tilskuddsforvaltning  tvangsekteskap  ungdomsinformasjon  personer med nedsatt funksjonsevne  LHBT-senteret Kvalitetsutviklingsprogrammet

3 Barn i oppvekst…. Side 3 1 118 200 barn og unge under 18 år i 2012 50 000 henvendelser til barnevernet 10 000 får hjelp fra det statlige barnevernet 25 000 barn opplever samlivsbrudd Mellom 50 000 og 150 000 barn bor sammen med personer med et risikofylt alkoholkonsum 25 % av elever i videregående skole har opplevd minst ett tilfelle av fysisk vold av forelder i løpet av livet.

4 Vekst og utvikling for barn, ungdom og familier Side 4 Kommuner Andre Bufetat Fagmiljøer Interesse- organisasjoner Familie og nettverk Kvalitetsutviklingsprogrammet12.12.2012

5 Kvalitetskriteriene Er virkningsfulle Utnytter ressursene på en god måte Er tilgjengelige og rettferdig fordelt Involverer brukerne og gir dem innflytelse Er samordnet og preget av kontinuitet Er trygge Side 5 Tjenester med god kvalitet… Kvalitetsutviklingsprogrammet12.12.2012

6 Side 6Plankonferansen 2010 / 12.07.2014

7 StyrningUppföljning Lokal/regional styrning och systematiskt förbättringsarbete Lokal/regional uppföljning och analys, egenkontroll Systematiska kunskapsöversikter Föreskrifter, nationella riktlinjer, rekommendationer, prioriteringar Kunskapsstyrning för god hälsa, vård och omsorg Informationsförsörjni ng Ledningssystem för kvalitet Nationell informationsstruktur Nationellt fackspråk Nationella datakällor Nationella indikatorer Nationell uppföljning/utvärdering med nationella indikatorer och öppna jämförelser

8  Kunnskapsoppsummeringer- som grunnlag for beslutninger og faglige standardisering  Forskning og evalueringer  Implementering og kvalitetsutvikling  Kompetanseprogrammer Side 8 Hva trenger vi? Kvalitetutviklingsprogrammet12.12.2012


Laste ned ppt "Utvidet ledermøte 24.9.12Side 1 Mari Trommald Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google