Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akvakultur i Trøndelag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akvakultur i Trøndelag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Akvakultur i Trøndelag

2

3

4 Selskaper og «konsesjoner» for laks, NT
Kommersielle MTB Andre MTB totalt Tonn Marine Harvest Norway AS 24 18720 Sinkaberg-Hansen AS inkl. AS Aqua 10 7800 Midt-Norsk Havbruk AS SalMar Farming AS 8 6240 SalmoNor AS 7 5460 1 780 Emilsen Fisk AS 6 4680 Bjørøya Fiskeoppdrett AS 5 3900 500 4400 VESO Pharmaq AS 195 Val vgs AS Totalt Nord-Trøndelag: 70 54600 3035 57635

5 Selskaper og «konsesjoner» for laks, ST
Kommersielle MTB Andre MTB totalt Tonn Marine Harvest Norway AS 27 23400 3 2340 25740 Lerøy Midnor AS 24 18720 1 780 19500 SalMar Farming AS 20 15600 Måsøval Hemne AS 4 3120 Refsnes Laks AS Ervik Laks og Ørret AS 2860 Aqua Gen AS 2840 Sintef Fiskeri og havbruk AS Knutshaufisk AS Måsøval Fiskeoppdrett AS 2 1560 Krifo Havbruk AS HitraMat Farming AS Måsøval Fishfarm AS Gunnar Espenes Fiskeopp. AS Totalt Sør-Trøndelag 91 73840 9 8300 82140

6 Lokaliteter og soner Utvikling mot større, dypere og mer eksponerte lokaliteter (som ellers i landet) Soneforskrift for Nord-Trøndelag og Osen Frivillig avtale om soner i Sør-Trøndelag En rekke endringer de siste par årene som en tilpasning til sonedriften (utvidelser, lokalitetsbytter, nye lokaliteter etc.) Går nå inn i periode med mindre splitting av fisk ml lokaliteter

7

8

9

10 Samarbeid Samdrift Samlokalisering
Opp under grensen av MTB hele året……. Samarbeid om lusebekjempelse (H2O2 mm) Samarbeid om leie av brønnbåter Etc Stort sett godt fungerende forvaltningsforum

11 Lakselus og laksedialog
Stort fokus på vill laks i begge fylkene, mange lakseførende vassdrag og flere nasjonale laksefjorder Sonene i NT ser ut til å virke etter hensikten, vesentlig nedgang i behandlinger fra Men; fortsatt stort fokus på lus…… Betydelig ressursbruk på laksedialog og prosjekter knyttet til problematikken vill laks - oppdrettslaks

12 Tilgang på settefisk….. Nord-Trøndelag:
15 settefiskanlegg, «kapasitet» på 44.2 mill Stor netto eksportør av settefisk Sør-Trøndelag: 17 settefiskanlegg, «kapasitet» på 35,2 mill Netto importør av settefisk Betydelig kapasitetsoppbygging for tiden, noe resirkuleringsløsninger

13 Slakting, pakking og videreforedling
Nord-Trøndelag: 3 slakterier for laks Betydelig «eksport» av slaktefisk til andre fylker Sør-Trøndelag: 4 slakterier for laks Betydelig «import» av slaktefisk fra andre fylker Transport……

14 Andre arter…. Norgeskjell AS (Åfjord) Snadder og Snaskum AS (Rissa)
Skei Marinfisk ASA (torsk) Nesset Gruppen AS (slakting av torsk) Sterling White Halibut AS (yngelproduksjon kveite) Tydalsfisk AS (røye)

15 Leverandører, tjenester mm
Sterk vekst jfr. resten av kysten Eksempler fra Trøndelag: Aquagen AS Aqualine AS Aqua Optima AS Namsos Dykkerselskap AS Norsk Fisketransport AS Havbrukstjenesten AS, Aqua Kompetanse AS Osv. Investeringsbeslutning fôrfabrikk forrige uke

16 Opplæring (vgs) / studier / forskning
Nord-Trøndelag Ytre Namdal videregående skole (Vikna) Val videregående skole AS (Nærøy) Sør-Trøndelag Frøya videregående skole Studier innen akvakultur og relaterte fag NTNU Forskning SINTEF som betydelig bidragsyter i en årrekke


Laste ned ppt "Akvakultur i Trøndelag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google