Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTS-KONSERNET Resultatpresentasjon pr 4. kvartal 2010 28. Februar 2011 kl 1500.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTS-KONSERNET Resultatpresentasjon pr 4. kvartal 2010 28. Februar 2011 kl 1500."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTS-KONSERNET Resultatpresentasjon pr 4. kvartal Februar 2011 kl 1500

2 NTS asa Styre og daglig leder NTS Ambulanse as 100 % Namdalske as 100 % Konsernstaber på økonomi, kvalitet og personal Strategiske eierposter Siva Namsos Eiendom as 33,3%, Norsk Fisketransport as 25,7% FosenNamsos Sjø as 34 % Konsernstruktur:

3 Omsetningsutvikling i mill. kroner

4 Omsetning konsern – fordelt:

5 Resultat før skattekostnad i mill. kroner

6 Resultat før skatt fordelt:

7

8

9

10 Noen kommentarer til Q-4 regnskapet: - omsetning på TNOK resultat før skatt TNOK netto nedskrivninger på TNOK netto tap ved avhendelse TNOK driften av TS har gitt et resultatbidrag på TNOK oppkjøp i Norsk Fisketransport har økt vår egenkapital med TNOK svak likviditet etter svake kontantstrømmer fra drifta i 2008, 2009 og 2010 og finansieringsaktiviteter

11 Litt mer om ambulansedrifta: - korttidskontrakt med Helse Midt-Norge avsluttet ny anbudsrunde førte til at vi tapte Sør-Trøndelag og Møre (ca 60 % av tidligere kontrakt) - engangs, ekstraordinære personalkostnader på ca TNOK AFP- forpliktelser er tatt ut av balansen – resultateffekt på TNOK kostnadsreduksjoner i drifta i løpet av året - kontrakter på til sammen ca 130 MNOK/år ut 2011 og for ca 105 MNOK i Helse Midt – Norge for ventes å fatte en prinsippbeslutning om egen overtagelse eller fortsatt konkurranseutsetting av ambulansedrifta i mai i år

12 Litt mer om godsområdet: - sterk konjunkturnedgang gjennom 2009, få tegn til bedring gjennom omfattende restrukturering gjennom de siste to år - nedskriving av biler og investeringer i bygg på netto TNOK tap på avhendelser på TNOK fokus på kvalitetsforbedringer, kompetanse og fornyelse av materiell - svært gode tilbakemeldinger fra kundene - vi forventer avklaring på viktige kontraktsmessige hendelser i løpet av 1. halvår 2011

13 Egenkapital og investering i TS: - Egenkapital på 67 % eller 110,3 MNOK pr Aksjepostene i tilknyttede selskaper er i siste balanse verdsatt til ca 120 MNOK - Totalbalansen er på 164,6 MNOK

14

15 Covenants:

16 Viktige faktorer for NTS - konsernets utvikling og lønnsomhet: - om det vil være et marked for privat ambulansedrift etter om Namdalske får vekst og tilfredsstillende inntjening og lønnsomhet og/eller finner en god samarbeidspartner - om tilknyttede selskaper går godt og er i posisjon til å betale tilfredsstillende utbytter - om NTS klarer å utvikle ny virksomhet eller oppnå synergier med tilknyttet virksomhet - på kort sikt er en god løsning på likviditetssituasjonen viktig


Laste ned ppt "NTS-KONSERNET Resultatpresentasjon pr 4. kvartal 2010 28. Februar 2011 kl 1500."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google