Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resultatpresentasjon pr 4. kvartal 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resultatpresentasjon pr 4. kvartal 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Resultatpresentasjon pr 4. kvartal 2010
NTS-KONSERNET Resultatpresentasjon pr 4. kvartal 2010 28. Februar 2011 kl 1500

2 Konsernstruktur:

3 Omsetningsutvikling i mill. kroner

4 Omsetning konsern – fordelt:

5 Resultat før skattekostnad i mill. kroner

6 Resultat før skatt fordelt:

7

8

9

10 Noen kommentarer til Q-4 regnskapet:
omsetning på TNOK resultat før skatt TNOK 6 031 netto nedskrivninger på TNOK 1 300 netto tap ved avhendelse TNOK 2 900 driften av TS har gitt et resultatbidrag på TNOK 7 400 oppkjøp i Norsk Fisketransport har økt vår egenkapital med TNOK 7 515 svak likviditet etter svake kontantstrømmer fra drifta i 2008, 2009 og 2010 og finansieringsaktiviteter

11 Litt mer om ambulansedrifta:
korttidskontrakt med Helse Midt-Norge avsluttet ny anbudsrunde førte til at vi tapte Sør-Trøndelag og Møre (ca 60 % av tidligere kontrakt) engangs, ekstraordinære personalkostnader på ca TNOK 1000 AFP- forpliktelser er tatt ut av balansen – resultateffekt på TNOK 2 500 kostnadsreduksjoner i drifta i løpet av året kontrakter på til sammen ca 130 MNOK/år ut 2011 og for ca MNOK i 2012 Helse Midt – Norge for ventes å fatte en prinsippbeslutning om egen overtagelse eller fortsatt konkurranseutsetting av ambulansedrifta i mai i år

12 Litt mer om godsområdet:
sterk konjunkturnedgang gjennom 2009, få tegn til bedring gjennom 2010 omfattende restrukturering gjennom de siste to år nedskriving av biler og investeringer i bygg på netto TNOK 1 300 tap på avhendelser på TNOK 2 900 fokus på kvalitetsforbedringer, kompetanse og fornyelse av materiell svært gode tilbakemeldinger fra kundene vi forventer avklaring på viktige kontraktsmessige hendelser i løpet av 1. halvår 2011

13 Egenkapital og investering i TS:
Egenkapital på 67 % eller 110,3 MNOK pr Aksjepostene i tilknyttede selskaper er i siste balanse verdsatt til ca 120 MNOK - Totalbalansen er på 164,6 MNOK

14

15 Covenants:

16 Viktige faktorer for NTS - konsernets utvikling og lønnsomhet:
om det vil være et marked for privat ambulansedrift etter 2012 om Namdalske får vekst og tilfredsstillende inntjening og lønnsomhet og/eller finner en god samarbeidspartner om tilknyttede selskaper går godt og er i posisjon til å betale tilfredsstillende utbytter om NTS klarer å utvikle ny virksomhet eller oppnå synergier med tilknyttet virksomhet på kort sikt er en god løsning på likviditetssituasjonen viktig


Laste ned ppt "Resultatpresentasjon pr 4. kvartal 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google