Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan påvirker klimaendringene de marine økosystemene? Randi Ingvaldsen Institute of Marine Research, 27. April, 2010. Nordisk Fiskeri-konferanse, Univ.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan påvirker klimaendringene de marine økosystemene? Randi Ingvaldsen Institute of Marine Research, 27. April, 2010. Nordisk Fiskeri-konferanse, Univ."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan påvirker klimaendringene de marine økosystemene? Randi Ingvaldsen Institute of Marine Research, 27. April, 2010. Nordisk Fiskeri-konferanse, Univ. i Tromsø, 23-24. oktober, 2012 Hvordan påvirker klimaendringene de marine økosystemene? Randi Ingvaldsen

2 1.Hvordan påvirker klima individer, bestander og marine økosystemer 2. Eksempler - Endringer i økosystemet i Barentshavet - Observerte endringer i bestanden av Nordsjøtorsk Outline

3 Relativ størrelse av torsk ved 4 år som funksjon av bunntemperatur Drinkwater (2000) Individuell vekst Klimaet påvirker individer

4 Sundby and Nakken (2005) Rekruttering og gytefeltUtbredelse og vandring Klimaet påvirker bestander

5 Klima Klimaet påvirker økosystemene

6 Barentshavet -kald del dekket av vinter-is -c. glacialis, c. hyperboreus, amfipoder -polartorsk -lodde -varm del med lite is -c. finmarchicus, krill -torsk, sild, årets yngel -lodde Skjematisk fremstilling Johannesen et al. (2012)

7 Klimaendringer i Barentshavet Vinteren 2006Vinteren 1979 Smedsrud et al. (subm) Barentshavet har blitt varmere i løpet av de siste 30 årene - Den varme, isfrie delen har blitt betydelig større - Den kalde, is-dekkede delen betydelig mindre Hvilke effekter har dette hatt på økosystemet?

8 År med mye is (1998, 2003) År med lite is (1995, 2006) Reigstad et al. (2011) Primærproduksjonen øker med større isfrie områder Primærproduksjon

9 Ellingsen et al. (2008) Slagstad et al. (2011) Arktisk art Calanus glacialis Boreal art Calanus finmarchicus Sekundærproduksjon - øker i sør (boreale arter) -minker i nord (arktiske arter) Sekundærproduksjon

10 Endringer i arktisk dyreplankton Observerte endringer i det nordlige Barentshavet Areal av arktisk vann Amfipoder Dalpadado et al. (2012) Tydelig nedgang i mengden arktisk dyreplankton. Årsak: Den ”kalde delen” av Barentshavet blir mindre Samtidig: økning i mengde krill i sør (Johannesen et al., 2012)

11 Lodde Ungtorsk (1-2 år) Polartorsk Sild og årets yngel Calanus hyperboreus Calanus glacialis Amfipoder Calanus finmarchicusKrill -- + + +/- mulige effekter ved oppvarming Dalpadado et al. (2012) Effekter av endringer i dyreplanktonet

12 Ser vi effekten på torsk allerede? Torskens utbredelse høsten 2012 Tusen tonn

13 Observerte endringer i Nordsjøen De siste 10-15 årene: rekrutteringssvikt for Nordsjøtorsk En mulig forklaringsmekanisme Nordsjøtorsk

14 M. Edwards (2008) Endring fra C finmarchicus til C helgolandicus G. Beaugrand Endringer i planktonsamfunnet Endringer i Nordsjøens planktonsamfunn

15 Høyere temperaturer i Nordsjøen har ført til et skift i dyreplankton fra C.finmarchicus til C.helgolandicus Torske-yngel og ungfisk er tilpasset/beiter vanligvis på C.finmarchicus Gjenoppbygging av bestanden av Nordsjøtorsk kan ikke ventes før miljøet (både føde- tilgjegelighet og temperatur) blir bedre Nordsjøtorsk

16 Endringer langt nede i næringskjeden kan gi vesentlige endringer lenger oppe, og vi kan få endringer i økosystemets funksjon.

17 Næringskjede i Atlanterhavsvann Små endringer langt nede i næringskjeden kan gi store endringer blandt topp-predatorene. Falk-Petersen et al. (2007) Næringskjede i Arktisk vann Endringer i økosystemets funksjon

18 Oppsummering Klima påvirker de marine artene både på individ, bestands- og økosystemnivå (og det gjør det hele ganske komplisert…) Klimaendringer vil føre til en nordlig forflytning av arter Temperaturøkninger kan føre til økt produksjon, men vil føre til økt usikkerhet I Barentshavet antyder forskningen: -gunstige forhold for torsk, sild, lodde og yngel -dårligere forhold for arktiske arter som f.eks polartorsk og for arter som er avhengig av is (f. eks noen sel-arter) Klimaendringer kan endre økosystemene funksjon

19 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Hvordan påvirker klimaendringene de marine økosystemene? Randi Ingvaldsen Institute of Marine Research, 27. April, 2010. Nordisk Fiskeri-konferanse, Univ."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google