Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FISKERIDIREKTORATETS KONKRETE ARBEID VED DEN ENKELTE RØMMING. REGIONKONTORETS ARBEID MED TUSTNARØMMINGEN Regionkontorets arbeid på stedet og i etterhånd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FISKERIDIREKTORATETS KONKRETE ARBEID VED DEN ENKELTE RØMMING. REGIONKONTORETS ARBEID MED TUSTNARØMMINGEN Regionkontorets arbeid på stedet og i etterhånd."— Utskrift av presentasjonen:

1 FISKERIDIREKTORATETS KONKRETE ARBEID VED DEN ENKELTE RØMMING. REGIONKONTORETS ARBEID MED TUSTNARØMMINGEN Regionkontorets arbeid på stedet og i etterhånd (Case : Tustna 2005) Program start seminar Rømmingskommisjonen 28.09.06 Av Regiondirektør Sverre Ola Roald

2 Anlegg på lokalitet Storvikja ved oppdrettskontroll september 2003

3

4 Tirsdag 30 august 2005 • Status kl 07:30. Anlegget løsnet, kollapset og drevet flere hundre meter østover og nedover fjorden. Været svært dårlig. • Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal (FdirMR) mottar telefonisk melding om havariet / rømmingen på lokaliteten Storvikja på Tustna. • Dykkerselskapet Noomas AS ankom ca kl 10:00 med 5 personer. Arbeidsteam fra Smøla (3 personer) og egne røktere tilstede. Arbeidsteam fra Frøya (2 personer) på vei. Starter berge-og sikringsarbeidet. • Været spakner noe utover ettermiddagen. Oppstart av arbeid med å flytte anlegg/merder nærmere fôrflåten, dra merder fra hverandre, feste sikringstau etc. • FdirMR informerer sektormyndigheter – drøfter gjenfangst/gjenfangstsoner med fylkesmannens miljøvernavdeling Foto : Marine Harvest Norway AS

5 Onsdag 31 august • Arbeidet med å berge og sikre gjenstående fisk i anlegget pågår for fullt. • Arbeidet med å fjerne omkommet fisk starter opp (benytter Brønnbåten Caroline og dykkere fra Noomas). • Rådgiver Arve Slettvåg (FdirMR) ankommer anlegget og starter arbeidet med - Oversikt over situasjonen (bilder), Førsteinntrykk over skadeomfanget, tilstand på nøtene - samtaler (intervju) med aktørene, bilde på hendelsesforløp - Innhenter dokumentasjon (teks, foto, video), sikrer funn • Brønnbåten Rune Viking henter første lasten med slaktefisk • Marine Harvest AS kontakter Strømsholm Fiskeindustri AS for å etablere mottak av gjenfanget rømt laks. • FdirMR orienterer Politimesteren ved Nordmøre og Romsdal Politidistrikt • FdirMR sender ut pressemelding om rømmingen ved Tustna

6

7

8

9 Torsdag 1 september • Arbeidet med å berge og sikre gjenstående fisk i anlegget pågår for fullt. • Arve Slettvåg ankommer lokaliteten og har møte med ledelsen i Marine Harvest (MH) - Anslag over antall rømt fisk - Fremdrift vedrørende tømming av nøtene - Gjennomgang av beredskapsplan og gjenfangstfiske - Gjennomgang av anleggets rutiner for kontroll og ettersyn - Status for innføring av Nytek (NS9415) - Gjennomgang av status for sikring og opprydding - Organisering av gjenfangstfiske ved - Engasjere lokale fiskarlag - Avtale om mottak av rømt fisk også ved TH Lindås AS i Aure • MH engasjerer Noomas Sertifisering AS for å finne havariårsak • MH setter inn en tredje brønnbåt (Eli Star) for å transportere dødfisk til Bjugn • FdirMR anmoder Fiskeridirektoratet om å nedsette en havarikommisjon • FdirMR mottar reaksjoner fra fiskere som påklager pris for gjenfanget fisk • Telefonisk og skriftlig oppfølging fra FdirMR overfor MH

10 Lørdag 3 september • Arbeidet med å berge og sikre gjenstående fisk i anlegget pågår for fullt. MH har engasjert Namsos Dykkerselskap AS i å bistå bergingsarbeidet. Selskapet benytter blant annet ROV i dette arbeidet. • Arve Slettvåg ankommer anlegget om morgenen og fortsetter arbeidet med å - Få status på arbeidet med opprydding - Innhenting av ytterligere informasjon om skadeomfang - Bilder av merder - Innfeste av haneføtter - Plassering av bøyer - Hull i nøter etc. - Beskrivelse av skadene på den enkelte merd

11 Torsdag 8 september • Arve Slettvåg ankommer lokaliteten sammen med senioringeniør Thommes T Thommesen fra Aquastructures AS. Bistår Aquastructures AS i deres inspeksjon av anlegget. - Inspeksjon av utvalgte nøter (inkl bruk av ROV) - Inspeksjon av utvalgte flyteringer - Inspeksjon av fortøyninger 1. Koplingsskiven i det vestligste koplingspunktet i rammefortøyningen (punkt 1) 2. Koplingsskiven i det SV koplingspunktet (punkt 2) 3. Koplingsskiven til landfestet nærmest flåte (punkt 3) 4. Koplingsskiver til midtre landfestepunkt (punkt 4 og 5) 5. Landfestet nærmest flåten (punkt 6) - Gjennomgang av fortøyningssystemet før havariet • FdirMR anmelder Marin Harvest Norway AS for overtredelse av bestemmelser i Oppdrettsloven og akvakulturforskrifta - ”avdekket svikt i innfesteanordning til anleggets rammefortøyning – antar at dette kan koples til årsaken til havariet”

12

13 Fredag 9. september • FdirMR mottar melding om rømming – del 1 fra Marine Harvest Norway AS • Videresendes til Fiskeridirektoratet, Miljøvernavdelinga i Møre og Romsdal fylke og mattilsynet 12.09.06 Fredag 16. september Pressemelding utsendt fra Fiskeridirektoratet Utvidelse av område og periode for gjenfangst etter rømt laks (15.sept – 31.okt 06) Pressemelding fra Fylkesmannen i Sør Trøndelag Tillatelse av gjenfangst av rømt laks i områder i Sør Trøndelag fra 16.sept. 19. September utvider Fylkesmannen for Sør Trøndelag gjenfangstområdet i Sør Trøndelag.

14

15 5 oktober 05 FdirMR mottar melding om rømming – del 2 fra Marine Harvest Norway AS Videresendes til Fiskeridirektoratet 25 oktober 05 Oppfølgende endelig anmeldelse av Marine Harvest AS oversendes lensmannen i Halsa og Tustna 11 november 05 FdirMR ved Seksjonssjef Pål Ola Sætre bidrar med deltagelse i referansegruppe med fremleggelse av Oppsummeringsrapport etter arbeid i referansegruppen i tilknytning til Aquastructures AS sin tekniske rapport. 23 desember FdirMR purrer Politimesteren i Nordmøre og Romsdal politidistrikt – forespørsel om fremdrift i saken 6 februar 06 FdirMR gjennomgår saken sammen med Økokrim.


Laste ned ppt "FISKERIDIREKTORATETS KONKRETE ARBEID VED DEN ENKELTE RØMMING. REGIONKONTORETS ARBEID MED TUSTNARØMMINGEN Regionkontorets arbeid på stedet og i etterhånd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google