Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akvakulturutdanning Val videregående skole (Noen områder) 15. april 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akvakulturutdanning Val videregående skole (Noen områder) 15. april 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Akvakulturutdanning Val videregående skole (Noen områder) 15. april 2008

2 Val videregående skole  Ligger i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag  Meget aktiv landbruks- og oppdrettsregion  Privat vgs.  Landsinntak  Internat  Flest elever N-T/Helgeland

3 Val vgs. 2008  Ca. 45 ansatte  Ca. 90 elever  Kun utdanningsprogram naturbruk  Vg1 naturbruk  Vg2 landbruk og gartnerinæring  Vg2 heste- og hovslagerfag  Vg2 akvakultur  VKII alls. landbruk  VKII naturforv. m/studiekompetanse  Praktisk opplæring sterkt vektlagt

4 Vg1 Naturbruk  37 elever skoleåret 2007 / 2008  Alle elevene har samme tilbud med to unntak:  Prosjekt til fordypning (Bredt tilbud i dag, reduseres noe neste skoleår)  Fordypning i naturbasert produksjon 167 timer felles tema (gruppedeling) 167 timer fordypning, for eksempel akvakultur. (12 elever har dette tilbudet i år.)

5 Vg2 Akvakultur 9 elever skoleåret 2007 / 2008 (Øker noe kommende skoleår jfr. innsøking) Programfag:  Lokalt læreplanarbeid V-2007 endte opp i lokale emneplaner for de tre programfagene  2007-2008 betraktes som ”prøveår”  Fordeling teori / praktisk opplæring: Ca. 50-50  Grunnleggende praktisk opplæring på eget anlegg (matfiskanlegg).  Utplassering på andre anlegg varierer sterkt ut fra bakgrunn / individuelle tilpasninger

6 Vg2 Akva forts.  3 obl. hele praksisuker inkl. PF. Resten av praksisen fordeles på 1-2 dager / uke resten av året. (Ønsker variasjon).  Noe dagsutferder (settefiskanlegg, anlegg for marine arter, VESO Vikan med mer)  Noen seminarer (fôr, fiskehelse, variasjon ut fra muligheter)  FHL Midt Norge`s årskonferanse i mars (god sak)  Retur fra ukes fagtur til Irland i dag 15. april (”andre arter”, godt faglig utbytte)

7 Praksisundervisning  Klassisk utfordring; ”Svært stor variasjon i klassen / gruppen”  Grunnleggende opplæring på eget anlegg  Varierende gruppestørrelse, bør helst ikke være over 4-6 på eget anlegg  Praktisk opplæring ivaretas av instruktører, røktere. Daglig leder har ansvaret for aktiviteten på anlegget

8 Utfordringer praksis eget anlegg  Kombinasjon av arbeidsoppgaver (elevene og daglig drift  Økt fokus / tidsbruk opp mot myndighetskrav (IK Akvakultur, rapportering osv.)

9 Utfordringer utplassering  Logistikk / transport / avstander  Overnatting  Tid til kommunikasjon med vertene  Forståelse for at en del av elevene er til dels umodne  Har fått en del tilbakemeldinger på noe ensformig praksis på matfiskanlegg  Gode praksisverter er verdifulle

10 Timeplaner  Ukeplaner varierende fra uke til uke  Begrunnes i gruppedeling, varierende årstider og fleksibilitet (smoltmottak, avlusing osv.)  Fellesfagene forsøkes lagt til samme tidspunkt hver uke (forutsigbarhet)  Sterkt varierende arbeidsbelastning for lærerne fra uke til uke  Elever og lærere finner tpl. på Fronter

11 Praktisk eksamen Skisse Vg2 akvakultur V-2008:  48 timer forberedelsesdel  4 – 5 kandidater på eksamensdagen, 08.30 – 16.00  Gjennomføres på sjøen / oppdrettsanlegget  Tverrfaglig mellom de tre programfagene  Praktisk del og muntlige spm.  Individuell  ”Det er noe utfordrende å lage gode praktiske eksamensoppgaver” (variasjon, utstyr, personell etc.)

12 Val Akva  Skolens oppdrettsanlegg for laks  780 t MTB  +195 t MTB (Pharmaq)  Praktisk opplæring for egne elever  Vektlegger praktiske basiskunnskaper  Prod. noe over 1000 tonn laks pr år  ”Visningsanlegg”, mye besøk

13 Akvakulturprosjekter  Skolen er involvert i prosjekter av kortere eller lengre varighet i samarbeid med div. partnere  Aquareg som det siste store

14 Blåskjell Tungt involvert i utvikling av blåskjellnæringa Kun basisopplæring for elevene innen skjelldyrking Leverer +/- 100 tonn blåskjell pr. år Sterk vekst i tiden fremover


Laste ned ppt "Akvakulturutdanning Val videregående skole (Noen områder) 15. april 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google