Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. 2  Muntlig eksamen – våren 2009  Bevisstgjøring på mer bruk av muntlig i klasserommet  Utvikle og prøve ut metoder for muntlig  Utvikle oppgaver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. 2  Muntlig eksamen – våren 2009  Bevisstgjøring på mer bruk av muntlig i klasserommet  Utvikle og prøve ut metoder for muntlig  Utvikle oppgaver."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 2

3  Muntlig eksamen – våren 2009  Bevisstgjøring på mer bruk av muntlig i klasserommet  Utvikle og prøve ut metoder for muntlig  Utvikle oppgaver til prøvemuntlig  Prøve ut vurderingskriterier  Avholde prøvemuntlig  Finne fram til en modell: oslomodellen  Rapport på www.fremmedspraksenteret.nowww.fremmedspraksenteret.no 3

4 4

5  Viktig med noen faste rutiner og mål for muntlig i hver time  Lytteferdigheter  eks. lærer forteller, nyheter på nett-TV o.l. hver time  Muntlig produksjon  fortelle om noe (eks. Bilder, mimelek...), fremføringer (ikke lese!), monsteroppgave, slangespill...  Muntlig interaksjon  ulike spontanrollespill 5

6 6

7  3 muntlige ferdigheter  Muntlig produksjon: presentasjon med rollespill  Lytteforståelse m/ukjent tekst (med eller uten bilder)  Muntlig interaksjon (eks. Rollekort)  Tidsaspekt tilpasset trinnene til prøvemuntlig 7

8  Øve på relevante ting i timene  Bli kjent med kjennetegn på måloppnåelse  Prøvemuntlig, inkl. 48 timers forberedelse  10 min pr. elev på 8. trinn  15/20 min. Pr. elev på 9. trinn  20/30 min. Pr. elev på 10. trinn  Eksamen: 30 min. eksaminering pr. elev 8

9  Produksjon  Presentasjon m/rollespill ”Landet mitt” m/forberedt rollespill – felles for alle språkene  Lyttetekst  M/to gjennomlyttinger, eleven tok notater og redegjorde for forståelse på norsk  Interaksjon  2 forberedte tekster, 1 til diskusjon m/eksaminator 9

10  Fremmedspråk integrert i generell prøvemuntlig på skolen  Åpen oppgave til presentasjon  8. trinn: ”Meg”  9. trinn: ”Min verden”  10. trinn: ”Landet mitt”  Muntlig interaksjon: rollekort  Nye vurderingskriterier / kjennetegn 10

11  Først og fremst en stor takk til elevene og lærerne som stilte opp! 11

12  Mye høytlesing  Mye avansert ordforråd som elevene ikke behersker  Dårlig uttale  Løsning  Målgruppe sterkere inn i bildet  Presentasjonen ble til forberedt rollespill 12

13  Lyttetekster fra Udir kan bestilles på www.nsilyd.no www.nsilyd.no  Viktig at tekstene ikke blir for konstruerte  Gjennomlytting 2 ganger  Eleven tar notater for egen del  Viktig at elevene blir hørt individuelt!  Viktig at elevene svarer på norsk 13

14  2-delt  Samtale etter presentasjonen  Spontanrollespill  Fagsamtalen etter presentasjonen  Skal følge opp presentasjonen  Ofte tematisk litt på siden  Elevene bidrar ulikt; vanskelig å vurdere  Rollespill  Viktig at faglæreren deltar  Fare for at lærer tar over styringen 14

15  Et sett med kriterier ble laget i 2008 til daværende oppgave  Nye kriterier i 2009 på 10. trinn basert på kriterier fra muntlig nivå II + kriterier fra 2008  Nye kjennetegn laget etter utprøving på 10. trinn med ny ordlyd  for høye krav  mye tekst  Nye kriterier basert på de vi hadde laget pluss fra andre skoler  Siste utgave ligger på Mex3 siden 15

16  Elevene må kjenne seg igjen i nivåene  Beskrivelsene bør tydelig vise nivåene  Elevene må forstå kriteriene  Det bør være enkelt å vurdere ut fra kriteriene  De må gås gjennom før prøvemuntlig og eksamen 16

17  www.fremmedspraksenteret.no Forskning og Utvikling for rapport for prosjektet www.fremmedspraksenteret.no  www.fremmedsprak.no for gode ideer til språkundervisning www.fremmedsprak.no 17


Laste ned ppt "1. 2  Muntlig eksamen – våren 2009  Bevisstgjøring på mer bruk av muntlig i klasserommet  Utvikle og prøve ut metoder for muntlig  Utvikle oppgaver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google