Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Preglasial forvitring på Varangerhalvøya, Nord-Norge Jakob Fjellanger og Leif Sørbel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Preglasial forvitring på Varangerhalvøya, Nord-Norge Jakob Fjellanger og Leif Sørbel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Preglasial forvitring på Varangerhalvøya, Nord-Norge Jakob Fjellanger og Leif Sørbel

2 Hvilke prosesser har dannet forvitrete soner i kvartsitten og hvilken alder har de. Kvarts forvitrer ved oppløsning i fluider som ikke er mettet på silika, og regnes som nesten uangripelig under dagens klima i Norge. (Sakte prosess uansett klima, ikke postglasial). Modell for dannelsen av landskapet (berggrunns-geomorfologien) på Varangerhalvøya: -forvitrings og erosjonprosesser, -løsmassetyper og fordeling -geologiske strukturer -tektonisk hevning (nedsenkning) av landblokka Alder på former / overflater (pre-, syn- eller postglasial) Problemstilling:

3

4 Vel bevart paleisk landskap, 300-650 moh. Ligger i perifere deler av området som har vært dekket av kvartære isdekker. Platå som ender i brattkant langs kysten (V, N og Ø). Brattkanter skiller også ulike nivåer i det paleiske landskapet. Store systemer av V-daler er skåret dypt ned i den paleiske overflaten. Svært lite glasiale erosjonsformer i sentrale områder. Geologiske strukturer styrer landformene, og langt på veg også fordelingen av løsmasser (f.eks. blokkmarka). Generelt inntrykk: Kvartære isdekker har i svært liten grad endret berggrunns- geomorfologien. Varangerhalvøya

5 N Juovlajohka Inland ice Local ice 1 km

6

7 Hakŋalancearru

8 s k i f e r k v a r t s i t t s k i f e r kvartsitt sandstein

9

10

11

12

13 0.35 mm

14 Pyrofyllitt Kaolinitt

15 0.35 mm

16

17

18 Leirskifer Kvartsitt

19

20 Konklusjoner Kvartsitten er kraftig forvitret langs sprekkesoner der kjemisk aktive fluider har kommet til. Sprekkesoner er dannet ved tektoniske vertikale bevegelser (omtrent parallelt med TKFZ). Meteorisk vann antas å være forvitrende agens. Kjemisk forvitring i kvartsitten er mest sannsynlig prekvartær. (Hvor gammel?) I Holosen (evt. alle isfrie perioder i kvartær) har mekanisk forvitring (frost) disintegrert den kjemisk forvitret kvartsitt til kvartssand. Usikkert om forvitringen har sammenheng med dannelsen av brattkanten (sonenes vertikale utstrekning).

21 Videre arbeid Analysere løsmasseprøver fra ulike lokaliteter på Varangerhalvøya (antakelig mer forvitringsmateriale enn vist på NGU’s kvartærgeologisk kart 1996). Eksposisjonsdatering toppen av Hakŋalancearru. Modell for utviklingen av det paleisk landskap: - Litologisk styrte trinn. - Sammenheng mellom forvitring og landform. Nedtæring (differensiell forvitring), ikke tilbakerykking av helling. (- Tilknyttes / belyse tektonisk oppløftingshistorie)


Laste ned ppt "Preglasial forvitring på Varangerhalvøya, Nord-Norge Jakob Fjellanger og Leif Sørbel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google