Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Preglasial forvitring på Varangerhalvøya, Nord-Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Preglasial forvitring på Varangerhalvøya, Nord-Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Preglasial forvitring på Varangerhalvøya, Nord-Norge
Jakob Fjellanger og Leif Sørbel Navn er J.F. Dr-stipendiat ved inst. for geofag UiO, avd. for naturgeografi. Jeg skal presentere noen resultater fra feltarbeid på Varangerhalvøya sist sommer, der vi bl.a. fant forvitrete soner i kvartsitt på fjellet Hakŋalancearru som muligens kan knyttes til dannelsen av det vel bevarte paleiske landskapet.

2 Problemstilling: Hvilke prosesser har dannet forvitrete soner i kvartsitten og hvilken alder har de. Kvarts forvitrer ved oppløsning i fluider som ikke er mettet på silika, og regnes som nesten uangripelig under dagens klima i Norge. (Sakte prosess uansett klima, ikke postglasial). Modell for dannelsen av landskapet (berggrunns-geomorfologien) på Varangerhalvøya: forvitrings og erosjonprosesser, løsmassetyper og fordeling geologiske strukturer tektonisk hevning (nedsenkning) av landblokka Alder på former / overflater (pre-, syn- eller postglasial) I tillegg til forv. og erosjonspros. må det vurderes hvilken betydning geologiske strukturer har for landskapsdannelsen, og også tektonisk hevning (evt. senkning) av landblokka.

3

4 Varangerhalvøya Vel bevart paleisk landskap, 300-650 moh.
Ligger i perifere deler av området som har vært dekket av kvartære isdekker. Platå som ender i brattkant langs kysten (V, N og Ø). Brattkanter skiller også ulike nivåer i det paleiske landskapet. Store systemer av V-daler er skåret dypt ned i den paleiske overflaten. Svært lite glasiale erosjonsformer i sentrale områder. Geologiske strukturer styrer landformene, og langt på veg også fordelingen av løsmasser (f.eks. blokkmarka). Generelt inntrykk: Kvartære isdekker har i svært liten grad endret berggrunns-geomorfologien.

5 N 1 km Juovlajohka Inland ice Local ice
Tydelige spylrenner avsatt langs kanten av et nedsmeltende isdekke. Kryssende spylrenner er dannet av isdekker med helt forskjellig modus. Viser at overflaten har overlevd minst et isdekke. 1 km

6 Flyttblokk, rød sandstein (27julP76)

7 Hakŋalancearru Geological map, TKFZ separating Barentshav group (gruppe bergartene) and Tanafjord-Varangerfjord group (region).

8 skifer kvartsitt kvartsitt sandstein skifer
Paleisk landskap ved Hakŋalancearru. Blokkmarksgrense Geologiske grenser Brattkanten følger geologisk grense. Sedimentære lagflater styrer formen på brattkanten. Brattkanten utgjør trinn mellom to flatenivåer i paleisk overflate. Forvitrete soner på tvers av sedimentære lagflater.

9 Brattkanten er styrt av sedimentære lagflater.
Forvitret sone som vi skal se på vises. Den kan følges halveis ned veggen, og forsvinner etter tynning og oppsplitting.

10 Sedimentær lagflate styrer formen på brattkanten.

11 - Forvitret sone av kvartsitt langs sprekkesone.
- Sone parallellt med TKFZ. - En echelon struktur tyder på vertikalt tektonisk stress. - Dannet svakhetssoner som gir tilgang for kjemisk aktive fluider. - Sonene er best utviklet på toppen av ryggen og forsvinner nedover veggen. Tyder på forvitring ved fluider ovenfra. Ved hydrotermalt vann nedenfra antas sonene å ha fortsatt nedover samt at ulike mineraler ville vært utfelt i kvartsitten. Men dette er under utredning.

12 Forvitret sprekkesone, prøvetaking (20sepP30).

13 Kaolinitt og pyrofyllitt
kvartssement Kaolinitt og pyrofyllitt - Analyser viser at det ikke finnes karbon verken i forvitret eller i frisk kvartsitt. Følgelig er bindingen mellom kvartskorn ikke kalk (CaCO3 el. l.). - Særlig kvartssement men også kvartskorn er angrepet av fluider som kan løse silika. - Både kaolinitt og pyrofyllitt er til stede. Kaolinitt kan dannes både hydrotermalt og ved forvitring. Det betyr at det kan ha med overflateprosesser å gjøre men ikke nødvendigvis. kvartskorn 0.35 mm

14 Pyrofyllitt Kaolinitt
- Bilde fra mikrosonde. Analyse av grunnstoffinnhold antyder at kaolinitt og porfyrofyllitt sammen fyller hulrommene mellom kvartskornene.

15 Kaolinitt og pyrofyllitt
Generelt mindre inklusjoner med kaolinitt og pyrofyllitt. Mindre utviklete passasjer mellom kvartskorn. 0.35 mm

16 Kollapset karst i kvartsitt (20sepP31)

17 Bilde med utstrekning av forvitrete soner nedover veggen
Bilde med utstrekning av forvitrete soner nedover veggen. Sjekk kart for valg av bilde.

18 Kvartsitt Leirskifer Depresjon dannet i leirskifer N for Hakŋalancearru ryggen. Geologiske skille

19 Kvartsittsand, frostforvitring (20sepP44)

20 Konklusjoner Kvartsitten er kraftig forvitret langs sprekkesoner der kjemisk aktive fluider har kommet til. Sprekkesoner er dannet ved tektoniske vertikale bevegelser (omtrent parallelt med TKFZ). Meteorisk vann antas å være forvitrende agens. Kjemisk forvitring i kvartsitten er mest sannsynlig prekvartær. (Hvor gammel?) I Holosen (evt. alle isfrie perioder i kvartær) har mekanisk forvitring (frost) disintegrert den kjemisk forvitret kvartsitt til kvartssand. Usikkert om forvitringen har sammenheng med dannelsen av brattkanten (sonenes vertikale utstrekning).

21 Videre arbeid Analysere løsmasseprøver fra ulike lokaliteter på Varangerhalvøya (antakelig mer forvitringsmateriale enn vist på NGU’s kvartærgeologisk kart 1996). Eksposisjonsdatering toppen av Hakŋalancearru. Modell for utviklingen av det paleisk landskap: - Litologisk styrte trinn. - Sammenheng mellom forvitring og landform. Nedtæring (differensiell forvitring), ikke tilbakerykking av helling. (- Tilknyttes / belyse tektonisk oppløftingshistorie)


Laste ned ppt "Preglasial forvitring på Varangerhalvøya, Nord-Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google