Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Kontraksjon Kontraksjon motsatt av ekstensjon (kompresjon motsatt av tensjon)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Kontraksjon Kontraksjon motsatt av ekstensjon (kompresjon motsatt av tensjon)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Kontraksjon Kontraksjon motsatt av ekstensjon (kompresjon motsatt av tensjon)

2 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Kontraksjon Hva forkortes (kontraheres)? A: Jordens overflate B: Et referanselag. Ekstensjonsforkastninger i tilfelle A over Kontraksjonsforkastninger i tilfelle B over Lagningen brattere enn forkastningen: forkorting av lagene F.eks. roterte skyveforkastninger

3 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Kontraksjonsforkastning?

4 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Skyvedekker Dekkestratigrafi i de skandinaviske kaledonidene: Autokton, parautokton og allokton

5 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Moelven-dupleksen Typiske strukturer for fjellkjeders randsone

6 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Dukpeks På 10-meterskala (Svalbard)

7 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Duplekser og imbrikasjon På mikroskala:

8 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Dupleksdannelse Normal sekvens

9 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON ”Back-thrusting” Ved uregelmessigheter langs såleforkastningen

10 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON ”Back-thrusting” Ved uregelmessigheter langs såleforkastningen

11 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Formforandring og forflytning Lik formforandring, forskjellig forflytning på tvers av skjærsonen: Subsimpel skjær ”vinner”

12 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Formforandring og forflytning Lik formforandring, forskjellig forflytning på tvers av skjærsonen: Subsimpel skjær ”vinner”

13 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Utvikling av planstrukturer

14 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON S, C, CS

15 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Rampegeometri

16 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Rampefolder To sett planstrukturer som danner en skjev vinkel med hverandre Dannet under samme deformasjon

17 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Sammensatte foliasjoner på mikroskala Dynamisk rekrystallisasj on av kvarts gir to foliasjoner. Vinkelen gir bevegelsen

18 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Skjærbånd Typiske for glimmerrike bergarter som fyllitt og glimmerskifer

19 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Skjærbånd - geometri

20 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Skjærbånd A B

21 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Folder

22 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Asymmetriske boudiner

23 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Orogene (dekke)kiler Kileformet geometri

24 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Den orogene kilemodellen

25 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Orogene kiler: Sør-Norge NB: Forenklet!

26 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Gravitativ dekkebevegelse Asymmetriske folder dannes på lesiden av tektoniske linser

27 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Gravitativ dekkebevegelse

28 Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Eksperiment Kvarts, deretter kalkspat og olivin mest brukt


Laste ned ppt "Kapittel 16 KONTRAKSJONKONTRAKSJON Kontraksjon Kontraksjon motsatt av ekstensjon (kompresjon motsatt av tensjon)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google