Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Geofag Fra himmel til jord – fra jordens indre til ytterst i atmosfæren. Geofagene er studiene av planeten Jorden; atmosfæren, hydrosfæren inkludert hav,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Geofag Fra himmel til jord – fra jordens indre til ytterst i atmosfæren. Geofagene er studiene av planeten Jorden; atmosfæren, hydrosfæren inkludert hav,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Geofag Fra himmel til jord – fra jordens indre til ytterst i atmosfæren. Geofagene er studiene av planeten Jorden; atmosfæren, hydrosfæren inkludert hav, ferskvann og is, overflaten og dens indre, og de prosessene som former den.

2 Geofag for vgs : •Jorda i forandring: –endringer av bergarter, landformer og atmosfære –endringene finner sted på en tidsskala som strekker seg fra milliarder av år for jordas dannelse til timer og minutter for lokale værfenomener –strømningsforhold i hav og hvordan det virker inn på klimaet –naturlige prosesser som finner sted, og som fører til endringer i hav og atmosfære, samt klimatiske forandringer som kan være skapt av mennesker

3 •Naturkatastrofer –hvordan naturkatastrofer rammer natur, samfunn og mennesker, konsekvenser av naturkatastrofer, og hvordan media presenterer dem. –handler også om organiserte tiltak ved naturkatastrofer, som varsling, beredskap og fysiske tiltak, og om betydningen av internasjonalt samarbeid

4 •Geoforskning –utforsking av geofaglige forhold i et valgt område utenfor Skandinavia. Sammenhenger mellom miljø, naturforhold og ressurser er en del av hovedområdet. –undersøkelser av forholdene i en geotop. Geotop blir brukt som betegnelse på et avgrenset geografisk område og beskriver karakteristiske forhold ved berggrunn, landformer, vann, løsmasser og lokalklima i dette området. –hvordan blir værvarsler utarbeidet

5 •Geofaglig verktøykasse –praktisk arbeid med forskjellige geofaglig verktøy; kart og kartlegging, digitale kart og GPS –GIS (geografiske informasjonssystemer), statistikk, satellittbilder, radarplott, værkart og værprognoser •Klimaendringer –klimaendringer etter siste istid og i hvilken grad de seneste klimaendringene skyldes naturlige prosesser eller er menneskeskapte. –Klimaendringer i polare områder og konsekvensene av dem er sentralt

6 •Georessurser –hvordan samfunnet kan utnytte bergarter, løsmasser, vann og atmosfære; •hvordan kan bergarter og løsmasser kan brukes som råvarer til industri, veibygging og bygningsindustri. •georessurser som energikilder; teknologi som utnytter solenergi, varmeeenergi fra jord, luft og vann, og energi i vind og bølger

7 Geofag 1 og 2 kan velges uavhengig, men sammen gir de full fordypning. Geofag X er spesielt for de med matematikk fordypning på Vg2, som ikke skal ha 2T/2P, gir ikke fordypning ProgramfagHovedområder Geofag X (3t) Jorda i forandring Naturkatastrofer Geofaglig verktøykasse Geofag 1 (5t) Geoforskning Jorda i forandring Naturkatastrofer Geofaglig verktøykasse Geofag 2 (5t) Geoforskning Jorda i forandring KlimaendringerGeoressurser

8 Studier i geofag ved UiB •Geofysisk institutt –Meteorologi •Moderne værvarslingsmetoder –Fysisk oseanografi •Datainnsamling til havs, informasjon fra satelitter og numeriske havmodeller –Kjemisk oseanografi •Marin biogeokjemi, studere havets rolle som regulator av atmosfærisk innhold av drivhusgasser og havets sirkulasjon ved kjemisk sporstoffer –Klima •Påvirkning av vekselvirkningen mellom is, hav og atmosfære på naturlige klimaendringer, og hvordan disse forholdene endres med økt drivhuseffekt

9 •Institutt for geovitenskap (UiB) –Geodynamikk •Seismologi, petrologi, strukturgeologi og tektonikk, geodynamisk modellering –Kvartærgeologi og paleoklima •Kvartær/paleoklimatiske problemstillingar innen hydrogeologi - løsmasser, kvartærgeologi, paleoklimatologi, paleomagnetisme. –Maringeologi og geofysikk •maringeologi, maringeofysikk, anvendt geofysikk, den faste jords fysikk –Petroleum •petroleumsgeologi, organisk geokjemi, sedimentologi –Geomikrobiologi •Samarbeid med biologi, påvirkning av mikroorganismer på vann-stein, hydrotermale felt (undersjøiske varme kilder)

10 Svalbard •I alle geostudier er det store muligheter for å kombinere det med et opphold på Svalbard – Universitetsstudiene på Svalbard Universitetsstudiene på Svalbard

11 Geofag ved NTNU •Sivilingeniør/masterprogram i Geofag og petroleumsteknologi –Geologi, miljø- og gjenvinningsteknikk, geofysikk, boring, petroleumsproduksjon, reservoarteknikk, petrofysikk og utvinning av mineraler, resirkulering av materialer

12 •Værvarsling •Bølgevarsling •Miljørådgiver •Forskning –Klima – fortidsklima og fremtidsklima –Polar –Luft –Vann –Geologi –Havforskning •Konsulentvirksomhet •Internasjonalt bistandsarbeid •Bergverk- og mineralindustri •Oljeindustrien –Lete etter nye olje- og gassfelt –Nye og bedre metoder for oljeutvinning –Nye metoder for CO 2 - deponering •Satelitter og fjernmåling •Sjøkartverket •Instrument- og produksjonsutvikling •Skoleverket •Naturforvaltning •Vannressursforvaltning •Resirkulering av materialer


Laste ned ppt "Geofag Fra himmel til jord – fra jordens indre til ytterst i atmosfæren. Geofagene er studiene av planeten Jorden; atmosfæren, hydrosfæren inkludert hav,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google