Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INKONFORMITETER OG DERES KARTBILDE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INKONFORMITETER OG DERES KARTBILDE"— Utskrift av presentasjonen:

1 INKONFORMITETER OG DERES KARTBILDE
G-100 Kartkurs

2 Inkonformiteter Innen kontinuerlige stratigrafiske sekvenser representerer lagflatene hovedsakelig endring i materiale eller transport agens under sedimentasjonen. Selv om korter tidsbrudd, ofte i kombinasjon med endring i materiale eller transport agens, kan finne sted betraktes lagrekken som kontinuerlig. Stratigrafiske inkonformiteter representerer betydelige brudd i stratigrafien innen en lagrekke. Et inkonformitetsplan er en grenseflate mellom to enheter der den øvre enheten ikke er i kontinuitet med den undre.

3 Inndeling av inkonformiteter
Diskonformitet er en inkonformitet der bergarter over og under inkonformitetsplanet i hovedsak har parallelle lagflater. Inkonformitetsplanet representerer et betydelig opphold/brudd i sedimentasjonen, med eller uten erosjon. Ikke konformitet. Sedimenter som er avsatt over en erodert størkningsbergart eller et gneis kompleks. Vinkeldiskordans: Bergartene under inkonformitetsplanet er skråstilt og erodert før avsetning av overliggende enheter.

4 Diskonformitet Kan forekomme i en generelt konform sekvens der tidsbruddet i sedimentasjonen kan bestemmes ved hjelp av fossiler, forvitringssone eller annen absolutt alders-bestemmelse. Lokale erosjons strukturer kan markere bruddet. Sedimenter fra tidsrommet som mangler i den stratigrafiske søylen kan ha vært avsatt, og så blitt fjernet ved erosjon. Kan også representere et opphold i sedimentasjonen uten erosjon.

5 Vinkeldiskordans En yngre lagpakke avsatt over en eldre skråstilt lagpakke

6 Dobbel vinkeldiskordans
Geologisk utvikling: 1. Avsetning av 1-5. 2. Folding 3.Hevning og erosjon 4. Avsetning av 9-11 5. Skråstilling 6. Erosjon 7. Avsetning av 14.

7 Blokkdiagram som viser vinkeldiskordans mellom en eldre og en yngre lagrekke.
Internt i den yngre lagrekken finnes en inkonformitet mellom sandsteinen og de underliggende formasjonene av kalkstein og leirskifre. Dette er en diskonformitet da lagene over og under inkonformitetsplanet i hovedsak er parallelle.

8 Blokkdiagram som viser en inkonformitet.
En sedimentær sekvens er avsatt på et underlag (basement) av foldete sedimenter og eroderte dypbergarter. Inkonformites planet er en vinkeldiskordans mellom de foldete sedimentene og den yngre lagrekken, og er en ikke-konformitet mellom dypbergartene i basement og den yngre lagrekken. Selve inkonformiteten er en ”onlap” inkonformitet ettersom alderen på bergartene over inkonformitetsplanet blir stadig yngre langs planet.

9 Øvelse Gjør øvelse 2. Innlevering tirsdag kl 1200 i kassen utenfor Auditorium 1.

10 Øvelsekart nr 13 Finn og definer inkonformitets-planet med strøk og fall. Finn strøk og fall av lagrekkene under og over inkonformiteten Finnes kullaget under punktene A, B og C, og i tilfelle det finnes , på hvilke dyp under overflaten finnes det? Hvis det ikke forekommer, gi en forklaring på dette. Vis på kartet hvor det finnes kull i undergrunnen Tegn et profil fra NØ hjørnet til SV hjørnet av kartet.

11 Øvelse nr 14 Laget D ligger med inkonformitet over lagene A,B og C. Man har planlagt å bryte kullene i kullaget (coal). Vis hvor kullene med stor sannsynlighet forekommer i undergrunnen. Tegn profiler langs kartets N og S grense.


Laste ned ppt "INKONFORMITETER OG DERES KARTBILDE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google