Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn GE0-1001 Innføring i geologi Forvitring og jordsmonn Geoff Corner Institutt for geologi Universitetet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn GE0-1001 Innføring i geologi Forvitring og jordsmonn Geoff Corner Institutt for geologi Universitetet."— Utskrift av presentasjonen:

1 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn GE0-1001 Innføring i geologi Forvitring og jordsmonn Geoff Corner Institutt for geologi Universitetet i Tromsø 2006 Lærebok: Lutgens & Tarbuck Ch.5 Weathering and soils

2 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonnInnhold ► Forvitring og erosjon ► Betydning av forvitring ► Forvitrings prosesser ► Mekanisk forvitring ► Kjemisk forvitring ► Faktorer som influerer på forvitring ► Jordsmonn

3 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn Forvitring og erosjon ► Forvitring: nedbrytning på stedet. ► Erosjon: både nedbrytning og fjerning.  Erosjon skjer ved: ► Massebevegelse ► Arbeid utført av geomorfologiske agenser som:  Breis  Rennende vann  Bølger  Vind

4 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonnForvitring ► Definisjon: nedbrytning av mineraler og bergarter på stedet (in situ). ► To hovedprosesser: mekanisk og kjemisk. ► Begge prosesser foregår ofte samtidig og forsterker hverandre.

5 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn Hvorfor skjer forvitring? ► Mineraler of bergarter dannet under høyt trykk og temperatur i jordskorpen blir ustabile når de kommer til overflaten. ► Ved overflaten blir de dessuten angrepet av luft og vann. ► Overflatevann blir lett syrlig når det tar opp kullsyre og organiske stoffer fra planter.

6 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn

7 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn Mekanisk forvitring ► Definisjon: fysisk nedbrytning av berggrunnen og større partikler i mindre partikler. ► Tre hovedmekanismer:  Frostsprengning  Vektavlastning  Biologisk aktivitet

8 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn Frostsprengning (frost wedging) ► Frysning av vann til is i sprekker  volumøkning 9%. ► Gjenntatt frysing og tining bryter løs bergartsstykker.

9 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn ► Frostsprengning er vanlig i fjellområder der temperaturen veksler hyppig rundt nullpunktet.

10 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn

11 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn Frostforvitring i skifer, Haldi Blokkfelt på en fjelltopp, Andøya

12 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn Trykkavlastning (unloading) ► Bergarter i berggrunnen står under høyt trykk. ► Erosjon på overflaten  trykkavlastning  oppspaltning (sheeting) parallelt med overflaten.

13 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn

14 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonnEksfoliasjon ► Spaltning parallelt med overflaten er best utviklet i massive krystallinske bergarter som granitt. ► Det kalles for ’eksfoliasjon’.

15 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn Trykkavlastningssprekker i granitt, Skjomen

16 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn Yosemite Skjomen

17 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn Biologisk aktivitet ► Trerøtter kan bidra til sprekkutvidelse og oppsprekking.

18 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn Kjemisk forvitring ► Kjemisk forvitring kan føre til:  Oppløsning av mineraler.  Dannelse av nye, mer stabile mineraler.  Anrikning av resistente mineraler. ► Spesielle overflateformer som resulterer fra kjemisk forvitring er:  sferoidal forvitring  ’differential’ forvitring  ’karst’-former i kalkstein (ch.10)

19 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn Eksempel: forvitring av granitt ► Kjemisk forvitring av granitt gir:  nye mineraler (leirmineraler)  resistente restmineraler (kvarts)  ioner i oppløsning Leirmineraler + ioner i løsning Kvarts (resistent mineral)

20 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn Feldspat  leirmineral 2KAlSi 3 O 8 + 2(H + + HCO 3 - ) + H 2 0  Al 2 Si 5 (OH) 4 + 2K + + 2HCO 3 - + 4SiO 2 Al 2 Si 5 (OH) 4 + 2K + + 2HCO 3 - + 4SiO 2 Kullsyre Kalifeltspat Leirmineral Vann I løsning kalium, bikarbonat og kisel ioner Ny mineral

21 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonnLeirmineraler ► Dannes ved hydrolyse av for eksempel feltspat og amfibol. ► Leirmineraler mangler lettløselige elementer og er anriket i Al. ► Leirmineraler er stabile restprodukter. ► Ulike typer leirmineraler, for eksempel:  illitt.  kaolinitt.

22 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonnOksydering ► Jernholdig mineraler danner nye mineraler ved okysdering. ► F. eks. pyroksen + O + vann  limonitt (jernhydroksyd) + Si i løsning.

23 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonnKarbonisering ► Kalsiumkarbonat + kulldioksyd + vann (kullsyre)  kalsium + bikarbonat ioner i løsning. ► Kalkstein forvitres ved oppløsning.

24 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn

25 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn Sferoidal forvitring

26 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn Sferoidal (kjemisk) forvitring

27 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn Sferoidal forvitret granitt, California

28 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn ► ’Differential’ forvitring Sandstein, Utah

29 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn

30 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn Frostsprengt og kjemisk forvitret (rustfarget) skifer i forgrunnen. Fastere kalkstein utsatt for kjemisk forvitring (oppløsning) i bakgrunnen. Indre Troms.

31 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn Faktorer som influerer på forvitring ► Bergartstype  Granitt, gabbro, skifer, kalkstein og sandstein utsatt for ulike forvitringsprosesser.  Struktur i bergrunnen influerer på forvitring ► Klima  Frostforvitring i kalt klima.  Fuktig, varmt klima favoriserer kjemisk forvitring.  Høy organisk produksjon gir økt (kjemisk) forvitring.

32 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonnJordsmonn ► Jordsmonn er laget der planter brer sine røtter. ► Jordsmonn består av minerogent materiale (løsmasser, forvitringsmateriale) og organisk materiale (’humus’). ► Ulike jordsmonntyper (jordsmonnprofiler) utvikles i områder med ulike klimatyper, avhengig av f.eks. nedbør, grad av forvitring og utlutning/utfelling av oppløste elementer, og plantedekket. ► Jordsmonn utvikler et karakterisk jordsmonnprofil.

33 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonnJordsmonnprofil ► Alle jordsmonn kan beskrives ut fra en standardnomenklatur som angir ulike horisonter nedover i profilen:  O – humuslaget (svart/mørk brun).  A – humusrikt minerogent materiale (mørk).  E – utlutningshorisonten (lys; =’bleikjordsjiktet’ i Norge).  B – utfellingshorisonten (f.eks. leire- og jernrik; gjerne rustfarget).  C – noe forvitret substrat (løsmasser eller berg). Jordsmonnprofil fra et humid område

34 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn Global utbredelse av ulike jordsmonntyper (Soil Taxonomy system).

35 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn Erodert jernrikt jordsmonn i et tropisk strøk.

36 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn Tropisk jordsmonn (rødfarget jernoksydert) i Hawaii

37 GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn Lateritt og bauxsitt ► Sterk kjemisk forvitring i humide tropiske strøk (med oppløsning og utvasking av vanlige elementer) produserer det røde aluminiumrik jordsmonnet lateritt (brukt som ’murstein til venstre). Et beslektet materiale er bauxsitt - en aluminium oksyd (høyre).


Laste ned ppt "GEO-1001 Geoff Corner 2006Forvitring og jordsmonn GE0-1001 Innføring i geologi Forvitring og jordsmonn Geoff Corner Institutt for geologi Universitetet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google