Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tolkning Petrofysikk 1.Lithologibestemmelse fra rålogger og krossplott 2.Ø og Sw i ren formasjon 3.6 tolkningsoppgaver med svar på oppgavene 2, 4 og 5.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tolkning Petrofysikk 1.Lithologibestemmelse fra rålogger og krossplott 2.Ø og Sw i ren formasjon 3.6 tolkningsoppgaver med svar på oppgavene 2, 4 og 5."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tolkning Petrofysikk 1.Lithologibestemmelse fra rålogger og krossplott 2.Ø og Sw i ren formasjon 3.6 tolkningsoppgaver med svar på oppgavene 2, 4 og 5 4.Figur med total og effektiv Ø og Sw

2

3 Leirskifer Gass

4

5 •Lithology evalution from 3 logs -Gamma log -Density log -Neutron log

6 Bestemmelse av porøsitet •Fra krossplott (f.eks Tetthet vs. Neutron) •Tetthetslogg •Neutronlogg •Hastighetslogg •Motstandslogg i vannsone (se neste side)

7 Bestemmelse av vannmetning •Formasjonsfaktor: –Ro = Motstand vannsone –Rw = Motstand formasjonsvann –a = litologifaktor –m = sementeringseksponent – sandsten kalksten •Vannmetning –Archie likning: – el. –Rt = Motstand i HC sonen, –Rw bestemmes fra vannsone (Rw = Ro/F) el. vannprøver

8 Oppg. 1 Bestemmelse av lithologi, OWC, Ø, Sw og Shr kun fra SP-loggen og Motstandsloggen Data: Rmf = 0.2  m ved 75 deg. F Formasjonstemp: T = 155 deg Bergartstype: Sandstein (anta samme porøsitet (Ø) i hele sandsonen) 1)Beregn porøsiteten (Ø) i sandsonen og vannmetningen (Sw) i oljesonen 2)Bestem oljekolonnen =  h*Ø*(1-Sw) i m3/m2 1)Residuel oljemetning (Shr) i den invaderte sonen I

9 Motstand (  m) Oppgave 2 a)Bestem litologi: sandstein, kalkstein, dolomitt el. skifer b)Bestem hydrokarbonsone c)Beregn porøsiteten (fra krossplott) og vannmetningen ved 900m, 930m og 950 m (  f = 1.1) 0.45 ØN CNL I I I

10

11 Motstand (  m) Oppgave 2 a)Bestem litologi /sandstein, kalkstein, dolomitt el. skifer b)Bestem hydrokarbonsone c)Beregn porøsiteten (fra krossplott) og vannmetningen ved 900m, 930m og 950 m Gass Olje

12 Punkt Tetthet Neutron Ø Rt Sw * * Ø D = 0.255, Ø N(SS) = 0.10 Ø = 19 (Gass korr. Metode 1, se forelesning) Rw (fra vannsone) = Ro/F =0.12 Sw fra Archie likning

13 GR 2.0 b 3.0 CALI Litologi ?? Oppg. 3

14 Vann Ø=0.2 Anhydritt Gass GR R  b Ø N t SP Oppgave 4 Figuren viser varierende sandkvalitet, leirskifer, kull og anhydritt Tegn inn I sporene til høyre hvordan hver av loggene vil se ut/varriere når en går gjennom de geologiske lagene Ø = 0.2

15 Vann Ø=0.2 Anhydritt Gass GR R  b Ø N t SP Oppgave 4 Figuren viser varierende sandkvalitet, leirskifer, kull og anhydritt Tegn inn I sporene til høyre hvordan hver av loggene vil se ut/varriere når en går gjennom de geologiske lagene Ø = 0.2 OLJE ? SP Kun saltv.slam

16 Oppgave 5 a) Litologi b) Kontakter

17 HC

18

19 Sand Skifer Gass Olje GOC Olje Oppgave 5 a) Litologi b) Kontakter

20 Oppg. 6 Mineralogi(tungmineral) - Porøsitet I Brent-formasjonen i Nordsjøen er de dominerende mineralene Kvarts, Glimmer og Kaolinitt. Disse mineralene har følgende matriksverdier: ma Nma(Kalksten, CNL) tma •Kvarts •Glimmer •Kaolinitt I to soner i Brent-formasjonen er det gjort følgende avlesninger: b N(Kalksten, CNL) t •Sone A •Sone B f = 1,0 g/cc a)Bestem fraksjonen av hvert mineral i sone A og B fra M-P plott b)Bestem porøsiteten for de to sonene fra tetthet–nøytron og tetthet–hastighet krossplott (korr. for mineralogieffekt). c)Bestem porøsiteten for de samme to sonene ut fra likningen for D. d)Hvilke andre metoder har vi for å bestemme mineralogi fra logger? Hvilke problemer har vi med disse metodene i Nordsjøen e) Ukonsolidert sand og gass ødelegger for mineralogibestemmelse fra porøsitetsloggene. Angi på M-P plottet i hvilke retning punktene A og B vil forskyve seg dersom denne Brent-formasjonen hadde vært 1) Ukonsolidert 2) Gassførende

21 M-P plott  b - ØN plott

22 • Total and effective porosity and saturation •Total Model Effective Model Matrix (Sand grain) Dry Clay φ DC Bound water φ WB Free water φ WF Hydrocarbon φ HC φ E – Effective porosityTotal Prosity φ T V Sh – Shale fraction Effective water saturation Total water saturation


Laste ned ppt "Tolkning Petrofysikk 1.Lithologibestemmelse fra rålogger og krossplott 2.Ø og Sw i ren formasjon 3.6 tolkningsoppgaver med svar på oppgavene 2, 4 og 5."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google