Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tolkning Petrofysikk Lithologibestemmelse fra rålogger og krossplott

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tolkning Petrofysikk Lithologibestemmelse fra rålogger og krossplott"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tolkning Petrofysikk Lithologibestemmelse fra rålogger og krossplott
Ø og Sw i ren formasjon 6 tolkningsoppgaver med svar på oppgavene 2, 4 og 5 Figur med total og effektiv Ø og Sw

2

3 Gass Leirskifer

4

5 Lithology evalution from 3 logs
Gamma log Density log Neutron log

6 Bestemmelse av porøsitet
Fra krossplott (f.eks Tetthet vs. Neutron) Tetthetslogg Neutronlogg Hastighetslogg Motstandslogg i vannsone (se neste side)

7 Bestemmelse av vannmetning
Formasjonsfaktor: Ro = Motstand vannsone Rw = Motstand formasjonsvann a = litologifaktor m = sementeringseksponent sandsten kalksten Vannmetning Archie likning: el. Rt = Motstand i HC sonen, Rw bestemmes fra vannsone (Rw = Ro/F) el. vannprøver

8 Oppg. 1 Bestemmelse av lithologi, OWC, Ø, Sw og Shr kun fra SP-loggen og Motstandsloggen
Data: Rmf = 0.2 Wm ved 75 deg. F Formasjonstemp: T = 155 deg Bergartstype: Sandstein (anta samme porøsitet (Ø) i hele sandsonen) Beregn porøsiteten (Ø) i sandsonen og vannmetningen (Sw) i oljesonen Bestem oljekolonnen = Dh*Ø*(1-Sw) i m3/m2 Residuel oljemetning (Shr) i den invaderte sonen I< -115 mv >I

9 Oppgave 2 Bestem litologi: sandstein, kalkstein, dolomitt el. skifer Bestem hydrokarbonsone Beregn porøsiteten (fra krossplott) og vannmetningen ved 900m, 930m og 950 m (rf = 1.1) ØN CNL I I I Motstand (Wm)

10

11 Gass Olje Oppgave 2 Motstand (Wm)
Bestem litologi /sandstein, kalkstein, dolomitt el. skifer Bestem hydrokarbonsone Beregn porøsiteten (fra krossplott) og vannmetningen ved 900m, 930m og 950 m Motstand (Wm) Gass Olje

12 Punkt Tetthet Neutron Ø Rt Sw 2.23 6 0.19* 85 0.18
900 930 0.235 950 0.245 0.19 Punkt Tetthet Neutron Ø Rt Sw * * ØD = 0.255, ØN(SS) = Ø = 19 (Gass korr. Metode 1, se forelesning) Rw (fra vannsone) = Ro/F =0.12 Sw fra Archie likning

13 rb Oppg. 3 CALI GR Litologi ??

14 Oppgave 4 GR R rb ØN Dt SP Gass
Figuren viser varierende sandkvalitet, leirskifer, kull og anhydritt Tegn inn I sporene til høyre hvordan hver av loggene vil se ut/varriere når en går gjennom de geologiske lagene GR R rb ØN Dt SP Vann Ø=0.2 Anhydritt Gass Ø = 0.2

15 ? SP Kun saltv.slam Oppgave 4 GR R rb ØN Dt SP Gass
Figuren viser varierende sandkvalitet, leirskifer, kull og anhydritt Tegn inn I sporene til høyre hvordan hver av loggene vil se ut/varriere når en går gjennom de geologiske lagene ? GR R rb ØN Dt SP Vann Ø=0.2 SP Kun saltv.slam Anhydritt Gass OLJE Ø = 0.2

16 Oppgave 5 a) Litologi b) Kontakter

17 HC HC HC

18 HC

19 Oppgave 5 a) Litologi b) Kontakter Gass GOC Olje Sand Skifer Olje

20 Oppg. 6 Mineralogi(tungmineral) - Porøsitet
I Brent-formasjonen i Nordsjøen er de dominerende mineralene Kvarts, Glimmer og Kaolinitt. Disse mineralene har følgende matriksverdier: ma Nma(Kalksten, CNL) tma Kvarts Glimmer Kaolinitt I to soner i Brent-formasjonen er det gjort følgende avlesninger: b N(Kalksten, CNL) t Sone A Sone B f = 1,0 g/cc Bestem fraksjonen av hvert mineral i sone A og B fra M-P plott Bestem porøsiteten for de to sonene fra tetthet–nøytron og tetthet–hastighet krossplott (korr. for mineralogieffekt). Bestem porøsiteten for de samme to sonene ut fra likningen for D. Hvilke andre metoder har vi for å bestemme mineralogi fra logger? Hvilke problemer har vi med disse metodene i Nordsjøen e) Ukonsolidert sand og gass ødelegger for mineralogibestemmelse fra porøsitetsloggene. Angi på M-P plottet i hvilke retning punktene A og B vil forskyve seg dersom denne Brent-formasjonen hadde vært 1) Ukonsolidert 2) Gassførende

21 M-P plott rb - ØN plott

22 Total and effective porosity and saturation
Total Model Effective Model Hydrocarbon φHC Total Prosity φT φE – Effective porosity Free water φWF Bound water φWB VSh – Shale fraction Dry Clay φDC Total water saturation Effective water saturation Matrix (Sand grain)


Laste ned ppt "Tolkning Petrofysikk Lithologibestemmelse fra rålogger og krossplott"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google