Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering om NFFs budsjett for 2009 relatert til 1. divisjon kvinner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering om NFFs budsjett for 2009 relatert til 1. divisjon kvinner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering om NFFs budsjett for 2009 relatert til 1. divisjon kvinner

2 1. divisjon kvinner Fra NFFs side ser vi at utfordringene i 2009 blir store for klubbene i 1. divisjon kvinner. Dette er både et resultat av utvidelsen fra 10 til 12 lag, samt at den geografiske lagsammensetningen i denne divisjonen i 2009 er svært utfordrende. Det er positivt at hele landet er representert i divisjonen, fra Alta i nord til Donn i sør, men dette igjen innebærer at reisekostnadene vil bli svært høye den kommende sesongen.

3 •Hovedområder som videreføres i 2009 •Utviklingsarbeid relatert til klubbene • Reisestøtte/tilskudd

4 •En forsterket satsing på å lage et utviklingsprogram for 1. divisjon kvinner,samt å implementere dette i klubbene. Fotballkretsene blir en helt sentral aktør i arbeidet, og denne saken drøftes derfor parallelt med kretsene. •En arbeidsgruppe for utviklingsprogrammet er nedsatt av styret, med styremedlem Hege Leirfall som ansvarlig. Utviklingsarbeid relatert til klubbene

5 Reisestøtte/tilskudd i 2009 •Den største utfordringen for klubbene i 2009 vil være høye flykostnader. I NFFs samarbeidsavtale med SAS, inngår bl.a. 1. divisjon kvinner. Dette samarbeidet baseres på idrettspriser med SAS, noe som igjen sikrer en forutsigbar flykostnad. Ut fra disse idrettsprisene er flykostnadene for 1. divisjon kvinner stipulert til å være ca. 4 mill kr i 2009. I tillegg kommer buss- /annen transport, evt. hotellovernatting og diettkostnader. NFF har hatt kontakt med SKF vedrørende reisemodellen for Toppserien. Her skulle NFF i utgangspunktet dekke flykostnadene for inntil 20 personer pr. lag. I samråd med SKF har man blitt enige om å redusere dette til inntil 19 personer pr. lag for Toppserien i 2009, og at denne reduksjonen/besparingen kommer 1. divisjon kvinner til gode i forhold til de kvoter man har forhandlet fram med SAS.

6 Samarbeidsavtale •NFF jobber i tillegg med en samarbeidspartner som vil bidra årlig med et beløp til 1.divisjon kvinner, over en 4-års periode. Forbundsstyret foreslår at dette regnes inn i reisemodellen for 2009, siden det er her utfordringene er størst, og effektene av midlene gir grunnlag for et sportslig likt utgangspunkt. •NFF vil på et senere tidspunkt presentere denne samarbeidspartneren, siden avtalen pr. dato ikke er signert. Partneren ønsker bl.a. å ha sin logo på høyre arm på alle spilletrøyer hos alle lagene i 1. divisjon kvinner.

7 Deltakeravgift •For å få reisemodellen i 2009 til å gå opp, det innføres en deltakeravgift på kr. 25.000,- for hvert lag. Dette gir til sammen kr. 300.000,- fra klubb. Totalbildet vil for klubbene, bli positivt for sesongen 2009. •Avtalen forutsetter at man legger alle kampene fast til søndag (i stedet for lørdag), fordi dette vil gi flere alternativer med fly (flere flyruter) – og fordi man da best mulig oppnår den forutsigbare avtalen som SAS har lagt opp til.

8 Hvordan blir reisemodellen i 2009? Ut fra det som er beskrevet ovenfor, får vi følgende modell:

9 Reisemodell forts. •Dette betyr at NFF vil dekke alle flykostnadene for klubbene for inntil 17 personer. Klubbene bestiller alle flyreiser direkte hos sas@fotball.no, og NFF vil betale fakturaene direkte mot SAS. Dersom klubbene ønsker å ta med flere enn 17 personer, kan dette tilbys individuelt, og betales av klubben direkte med kredittkort. Navn må rapporteres senest 14 dager før avreise. Navneendring er tillatt frem avreise, gebyrfritt •Klubbene dekker alle sine andre reisekostnader (buss, tog, overnatting, diett, etc.). I tillegg til denne reisemodellen kommer utviklingstiltakene rettet inn mot klubb, noe som også utgjør et betydelig beløp.


Laste ned ppt "Orientering om NFFs budsjett for 2009 relatert til 1. divisjon kvinner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google