Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan inngår SKADEDYR TRESKADEINSEKTER I BOLIGSALGSRAPPORTEN?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan inngår SKADEDYR TRESKADEINSEKTER I BOLIGSALGSRAPPORTEN?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan inngår SKADEDYR TRESKADEINSEKTER I BOLIGSALGSRAPPORTEN?
Fagsjef Rolf Erling Eidsvold – NTF I samarbeid med Espen Fuglesang, NITO-Takst

2 Ingen ønsker noen av disse ”kabatene” med på kjøpet ved kjøp av bolig.
Like uønsket både for selger og kjøper. Hvor trygg kan en forbruker føle seg…???

3 Boligsalgsrapport En tilstandsrapport med spesiell vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Tilpasset Avhendingsloven. Forhold som ofte ellers kan føre til konflikter, som erfaringsmessig ender i retten, er i størst mulig grad vurdert og påpekt i Boligsalgsrapporten. Et samarbeide mellom NTF og NITO-Takst. => Større trygghet for kjøper og selger.

4 Boligsalgsrapport Rapportens struktur, metodikk og terminologi er i tråd med: NS3424 – Tilstandsanalyse for byggverk NS Bygningsdelstabell Rapporten baser seg på undersøkelsesnivå 1 etter NS3424. Laveste nivå Dvs. en registrering av generell overordnet art utført visuelt, kombinert med enkle målinger om nødvendig. Inspeksjon på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner Det flyttes bl.a. ikke på møbler etc. Hovedsakelig visuelle inntrykk – men også luktesans og hørsel

5 Boligsalgsrapport De enkelte bygningskonstruksjoner / elementer undersøkes med hensyn til Symptomer. Indikasjoner på hvilken tilstand et objekt befinner seg i. Symptomer kan være fuktinntrenging, kraftig nedbøyning, alder/slitasje. Symptomer kan også være synlige tegn etter skadedyr. Symptomer kan også være synlige tegn til boremel og utflyvningshull. Problem: Det er ikke lett å vurdere om angrepet er aktivt eller gammel. MEN det skal registreres.

6 Boligsalgsrapport Hverken skadedyr eller treskadeinsekter er med i rapportens hovedpunkter. MEN de vil være sjekkpunkter for takstmannen ved de konstruksjonsdeler / elementer der det erfaringsvis kan være forekomster eller symptomer. KUN visuell undersøkelse INGEN destruktiv undersøkelse; ingen hulltaking, ingen åpning av konstruksjoner, ingen bruk av spisse gjenstander etc. Takstmannens erfaring og fagkunnskap vil veie tungt.

7 Boligsalgsrapport FREMTID:
Ny takstlov; Signaler om mer bruk av grundigere tilstandsrapporter / Boligsalgsrapporter. En revidert NS3424 – Tilstandsanalyse for byggverk. NY standard – NS Dokumentasjon av tilstand ved omsetning av bolig. Tilhørende veileder og håndbok for utførende takstmann utarbeides. Beskriver detaljerte sjekklister for hva som skal kontrolleres og med hva. Den vil beskrive symptomer og vurderingskriterier for disse. Arbeidet er i gang – skadedyr / treskadeinsekter er med.

8 skadesaker hvor skadedyr / insekter er involvert
Er det noen problemer…?? REKLAMASJONER Andel av Antall skadesaker hvor skadedyr / insekter er involvert

9 Reklamasjoner Fordeling av skadedyr/ insekter og Snittskade

10 Reklamasjoner HVOR oppstår skadene?

11 Reklamasjoner HVOR Fordeling av utbetaling De store Skadene oppstår i
kjellere.

12 Konklusjon; Ikke det største antallet reklamasjoner – men ofte store skader og ofte mye ”følelser”. Vi kan bli bedre……


Laste ned ppt "Hvordan inngår SKADEDYR TRESKADEINSEKTER I BOLIGSALGSRAPPORTEN?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google